Het ziet er niet goed uit, nu het WHO zo goed als zeker de legale zeggenschap krijgt over alle landen in het geval ze weer een pandemie lanceren. Doch laat je aub niet vangen door die illusie. Je hebt veel meer macht dan je op vandaag geloofd. 

Zeggenschap, wilsautonomie

Je moet echt begrijpen hoe belangrijk je consent is. Zolang jullie VRIJWILLIG dansen naar de pijpen van de legale wereld, zolang jullie denken dat zij inderdaad de baas zijn, kunnen zij je de baas zijn. Enkel jouw geloof in hun macht, geeft hen die macht. Er is geen almachtig systeem, er is enkel een groep mannen en vrouwen die een administratie bemannen. Ze zijn niks meer dan jij, en hebben maar macht omdat jij hen jouw macht geeft. En in hun openbare positie zijn ze zelfs ondergeschikt aan jij !!! Enkel jouw angst om je job/geld te verliezen geeft hen die macht. Maar de legale wereld is nog altijd ondergeschikt aan die ene wet: de natuur wet/ natural law. En het is hoog tijd dat de mens de wet herinnert, begrijpt, belichaamt en toepast. Jouw consent is voor alles nodig is, is de basis.  Het is altijd jij die  V R I J W I L L I G  (uit vrije wil)  akkoord gaat met de onzin “ik heb een licentie nodig, ik moet belastingen betalen, ik moet volgzaam zijn, ………. Dit is een illusie mensen, een valse aanname (= vals geloof) die nergens op gebaseerd is. 

Elke mens is een vrij wezen. en op het moment dat je bereidt bent om zelf na te denken en te luisteren naar je geweten en eervol te handelen, is het voor de leden van de legale wereld onmogelijk om nog legale onzin op jou “af te dwingen”.  Het is jouw indoctrinatie, je slaafsheid aan het geloven in een overheid, in de zogenaamde macht van leiders, die het mogelijk maakt dat een handje vol “mensen” de wereld kan beheersen. In onze opleiding zien we hoe hardnekkig dat vals geloof is, die indoctrinatie. Deze week nog, heb ik iemand van onze leden begeleid in een rechtszaak. Ik geef duidelijk aan wat te doen, welke valkuilen te vermijden en als het puntje bij het paaltje komt, handelt hij als een brave gehersenspoelde burger en vergeet hij wat ik aangeven heb en wat letterlijk in de cursus staat.  Ik had hem gezegd de zitting op te nemen en die achteraf uit te schrijven,  zodat ik het samen met hem kon analyseren. Hij schrok zich rot toen ik hem erop wees dat hij in een tijdsbestek van 7 minuten 5x vrijwillig consent gegeven had. En hij verontschuldigde zich bij mij omdat ik het hem op voorhand gewaarschuwd had en het letterlijk in onze cursus staat.  Hij zei ontzettend geschrokken te zijn, want hij dacht dat hij, de materie begreep, wakker en sterk genoeg was. En gaf aan dat hij veel te gemakkelijk over de inhoud van onze cursus gegaan is. Hij had de cursus een paar maal gelezen en dacht dat het voldoende was.

Het meesterlijke aan het legale concept is namelijk, dat het zo eenvoudig is. Door zijn eenvoud en evidentie, ben je niet alert en geef jij als brave, beleefde burger op 10tallen manieren VRIJWILLIG consent aan het systeem.  Wij zien dat er een stevige training nodig is om die zelfhypnose, die indoctrinatie te  doorbreken. Wij hebben je de juiste kennis en tools te bieden en wie bereidt is om onze intense training aan te gaan, kan zichzelf gemakkelijk vrij maken zodat je stand kan houden onder elke omstandigheid. Wil je zelf experimenteren, hebben wij de  basis module spotgoedkoop gehouden, omdat het gros van de mensen goedkope oplossingen willen/eisen. Maar ik zeg je op voorhand: met 1x te lezen ga je er niks uihalen. Je moet echt elke pagina goed tot je nemen, tot je laten doordringen, er echt een studie van maken en toepassen in je dagelijks leven. Mocht de kwade opzet duidelijk zichtbaar zijn, zou niemand erin mee willen gaan. Het is dus zeer subtiel door zijn eenvoud.  Wij zien echter dat een stevige training nodig is, om de indoctrinatie te ontmantelen en te neutraliseren. 

Of je volgt de legale regels en de procedures = alles is afgelijnd en in ruil geef jij je vrijheid op. OF  je doet je eigen ding onder je eigen recht (sui juris) maar dat betekent dat er niks meer vast staat, geen vaste procedures meer en dat alles afhangt van JIJ , van jouw bekwaamheid om je recht te waarborgen. Wij kunnen je enkel trainen, maar we kunnen het niet voor jou doen. Wij merken dat de leden die echt tijd investeren in onze modules en die toepassen in hun dagelijkse leven, reuzenstappen maken. 

machtswaan en misbruik versus liefde

Het kwaad weet dat ze verloren zijn maar willen in hun laatste stuiptrekkingen nog zoveel mogelijk schade aanrichten.  Dus hoe daadkrachtiger jij nu nee kan zeggen en de legale onzin stuiten, hoe sneller die etterbuil van de laatste 3 jaar kan afgesloten worden. De laatste 3 jaar is een bombardement van vuiligheid en kwaadwilligheid. Een  etterbuil van eeuwen voorbereiding, machtsmisbruik, machtswaanzin en hebzucht die nu uitbreekt.  En door dat bombardement is er iets heel belangrijks dat te weinig aandacht krijgt, namelijk dat ongelooflijk veel mensen opstaan, verbinden, samen opkomen, elkaar vinden, krachten bundelen == de ban van het geld wordt zwakker, de angst voor financiele straffen wordt zwakker want de massa begrijpt eindelijk dat er alleen maar te winnen valt in plaats van te verliezen. Want de burgers zijn al sedert de 16de eeuw verkocht als onderpand door de koningen aan de financiers van de oorlogen. Koningen hebben geld geleend voor de heropbouw na de oorlog en met de energie van haar burgers als onderpand. Als burger ben je geen man of vrouw meer, maar bent je enkel een slachtlam/slachtoffer : offer dat geslacht wordt op het altaar van de machtswaan, machtsmisbruik, wellust en hebzucht. De kwade machten hebben maar macht over jou, zolang jij jouw job & geldbeugel belangrijker vind dan je eer & geweten. De massa snapt eindelijk dat we in een luchtbel leven en dat de macht bij ons ligt: het volk.  De mensen beginnen te begrijpen dat ze hun ziel aan de duivel verkopen als ze hun geweten en gezond verstand het zwijgen opleggen. En de duivel kent maar 1 ding: roven, roven, roven, roven. Is het niet van jou, dan vind hij wel een ander slachtoffer of slachtlam. 

wil jij nog een slachtoffer zijn = offer dat moet geslacht worden op het altaar van de machtswaan, wellust en hebzucht? 

Zeggenschap of slachtlam zijn 

Het is tijd om nee te zeggen, om er te staan en niet meer te buigen voor de duivel = De legale wereld en haar regeltjes die werkt op basis van het verBOD = je mag niet anders straffen we je. Doch legale regels worden maar wet als JIJ DAT WIL, als JIJ ER JOUW CONCENT AAN GEEFT. De natuur wet, werkt op grond van het geBOD = berokken geen kwaad of schade want dan sta je in schuld en activeer jij karma. Karma wil zeggen dat je keer op keer geconfronteerd wordt met je schuld, totdat je bereidt bent om je schuld te vereffenen = het vals geloofd (de leugen) dat de basis is van de door jou opgebouwde schuld te transformeren in wat echt en realiteit is.

Zowel de legale wereld (mens) als de wettelijk wereld (schepper) doen je een bod/bieden je iets. Het verbod heeft je enkel onvrede, onmacht en lijden te bieden. Het gebod heeft je vrede, macht en vreugde te bieden. De KEUS aan JOU. 

Lijden en kwaad is de leugen. Liefde is dat wat echt waar is, liefde is de basis en de uitkomst, het enige wat echt is. En dat bewijzen de miljoenen mensen die samen opkomen, die samen de handen in elkaar slaan, die elkaar helpen. De duivel graaft zijn eigen graf want met zijn actief drijft hij ons juist richting onze essentie en wezen: liefde voor elkaar. Ja de mens is een braaf wezen, een wezen van liefde maar als de grens bereikt is, dan kunnen we ons manifesteren, kunnen we eervol en standvastig nee zeggen. Dus ik hoop dat je door de illussie kan heenprikken en standhouden en zien hoeveel draagkracht, wij collectief al ontwikkeld en getoond hebben. We hebben al veel meer bereikt dan je denkt. 

isabelle lambrecht