Het Hooggerechtshof van de staat New York oordeelde op 25 oktober 2022 dat gevaccineerd zijn, de verspreiding van COVID-19 ‘niet’ stopt

Een hooggerechtshof van de staat New York beval alle werknemers van New York City die waren ontslagen omdat ze niet waren gevaccineerd, met achterstallig loon weer in dienst te nemen.

De rechtbank oordeelde maandag dat “gevaccineerd worden niet verhindert dat een persoon COVID-19 oploopt of overdraagt”. De burgemeester van New York, Eric Adams, ontsloeg 1 700 werknemers waaronder heel wat politie en brandweerlui, vanwege hun vaccinatiestatus.