natural law versus legale fictie (leugen)

natural law versus legale fictie (leugen)

Zo boven zo beneden zegt men wel eens, waarmee men eigenlijk naar de verschillende dimensies verwijst; Ja er is een duidelijke hierarchie die zijn afspiegeling vind in elk laag die zich vanuit die hogere laag of bron, manifesteert;

De leugen of de illusie

Alles is ontstaan uit die ene bron, en vele creaties/schepselen lijken een eigen leven te leiden los van hun bron en er ook nog mee weg te kunnen; Dit lijkt zo maar is niet zo; Niks kan zich ontrekken aan de hogere sturing, ze kunnen een tijdje dwarsliggen maar trekken uiteindelijk aan het kortste eind; Kwaad, imperfectie is altijd een eindigend verhaal want het heeft enkel dood en vernietiging te bieden en kan enkel zichzelf vernietigen; 

Natural law is het niveau van de wil van de bron/ de schepper = de realiteit voor wie zien wil; Legale fictie of de menselijke regelgeving, is de wil van een aantal mensen en ook jouw wil is, als jij je ermee akkoord verklaart; De legale fictie en haar regels zijn de matrix waarbinnen “machtshebbers” je willen houden; Op het ogenblik dat je raakt aan iets dat perfect is, schep je iets dat imperfect is = een leugen en subrealiteit; Natural law is perfect voor wie vrede, harmonie en balans wil; Legale fictie is de leugen, geboren uit machtswellust van een mens die natural law: de wil en heerschappij van zijn schepper afwijst;

De legale fictie cultiveert onrust, chaos, disbalans, onvrede en onrecht want dat is haar enige bestaansreden; In het leven heb je maar 2 keuzes: vrede of onvrede, harmonie of chaos, natuurlijk of onnatuurlijk, goed of kwaad, ………..Waarom 80 wetboeken en duizenden (maat)regels als er een simpele wet is die alles kan regelen?  De mens oordeelt en geloofd dat de natuur fout is, het klimaat een probleem is, dat god fout is, dat het lichaam een probleem is, dat het leven gevaarlijk is; Alles is fout/probleem/gevaar volgens de domme mens, omdat hij leeft in een illussie = vals geloof; De wijze mens oordeelt nooit, geniet van de natuur, bewonderd het klimaat, eert zijn schepper, is nederig bij het wonder van zijn fysieke biologie en is dankbaar voor het leven; De wijze stelt het leven nooit in vraag en probeert aan te sluiten op de schepper en het leven; En hoe meer je aansluit door te leven volgens natural law, hoe meer je uit de illussie van je vals geloof valt en de realiteit binnengaat; En op het moment dat je de realiteit binnengaat weet je waarom alles goed en juist is; Jouw oordeel is jouw wil boven de wil van de schepper stellen, vanuit een kleine ik positie; Wat wij als mens zien en weten is een fractie van het geheel; Laten we nederig zijn dan komt alles goed;

Stel jezelf de vraag, als je de wil en heerschappij van je schepper afwijst, waaronder val jij dan? val jij dan onder een wil en heerschappij die je gelukkig maakt, voor vrede, harmonie en gezondheid zorgt? Nee, waarom blijf je dan onder die wil en die valse heerschappij?

De wil van de schepper, natural law heeft NIKS te maken met religie; Elke religie is een gemeenschap die op haar manier de wil en wet van god de schepper vertaalt; De wil van de schepper huist IN elke mens; Elke mens heeft het goddelijk compas in zijn DNA zitten, het geweten / innerlijk weten; Maar elke mens kreeg het instrument vrije wil en bepaald daarmee de mate van harmonie en geluk in het eigen leven; Jij kiest er vrijwillig voor of je iemand wil (af)kraken of niet, of je wraak wil nemen, of je wil stelen, of je wil roddelen, of je wil veroordelen of je wil afdreigen, of je wil doden of enige andere vorm van oneervol handelen; 

Wie leeft in een leugen: elke vorm van oordeel of legale regel, kiest vrijwillig voor het kwaad, de tegenhanger van het goede dat de schepper belichaamd; De uitdaging voor elke mens is om het goed te belichamen in plaats van het kwade; Zolang je naar je medemens kijkt met boosheid en oordeel, kan je geen wezen van liefde en vrede zijn en ben jij onderdeel van het kwaad;

Hoe je natural law concreet maakt in jouw leven en toepast, kan je leren in onze opleiding;

Je kan starten met de gratis inleidingsmodule klik hier en je kan verder gaan met onze 3 modules; Die vind je hier in de winkel en bij elke module vind je de revieuws;

Zoek je een alternatief om je recht onder natural law te waarborgen, buiten de legale rechtbank om dan kan je terugvallen op onze rechtbank onder natural law want onder legale regels is gerechtigheid onmogelijk, dat is enkel mogelijk onder natural law

Deelnemen aan onze community kan via ons PRIVAAT platform

Binnen onze community zorgen wij voor extra koopkracht en onafhankelijkheid via onze eigen munt = natural law coin (NLAWC); “In de eerste uitrol van onze eigen munt, de natural law coin (NLAWC) zullen we een aantal NLAWC coins gratis delen met de leden van onze community; Je kan je aanmelden voor ons privaat platform via join.naturallaw.network;

NLAWC is compatible met de meeste bekende crypto wallets en kan zowel op ons prive social platform, als erbuiten veilig worden gebruikt voor de uitwisseling van waarde in prive capaciteit;

Contract: 0xf071169150467F3a20259c1366591B47B38a78A7     Name: Natural Law Coin    Symbol: NLAWC    Decimals: 18                                         Total Supply: 1,000,000,000 NLAWC

De voortrekker: de vrouw: isabelle lambrecht

Door |2023-04-15T14:25:19+02:00april 14th, 2023|natural law|0 Reacties

Share This Story, Choose Your Platform!

Over de auteur:

Geef een reactie

Titel

Ga naar de bovenkant