We weten dat de wezens (cabal) die al vele eeuwen de macht proberen te grijpen over de aarde, in het bezit zijn van heel wat esoterische kennis; Maar zij blijven uit het zicht, ergens in schimmige spelonken waar ze het denken van de mensheid proberen te manipuleren; Die zogenaamde machtshebbers die zichtbaar zijn, zijn de marionnetten van die groep; Zijn maar mannen en vrouwen die een beheerspositie op papier bekleden; Ze kunnen zich op die papieren macht beroepen, zolang jij: lid van het volk dat wil bekrachtigen door er je machtiging (je instemming, consent) aan te verlenen;

Het zijn mannen en vrouwen die er  v r i j w i l l i g  voor kozen zich te lieeren aan die groep en zich te laten binden door die groep via een eed;  Denk maar aan wie meedraait in WHO, WEF, EU, ….. vraag is; Hun enige motivatie is ik-zucht: geld, machtspositie, eigen gewin; 

Doet nu één van die leden jou kwaad, dan verschuilt deze zich achter zijn legale titel: “ja maar ik ben minister, rechter, procureur, politieagent….. en doe enkel mijn job“; Maar klopt dat wel? Kunnen ze daar echt mee wegkomen?

Kwaad en verantwoordelijkheid ervoor

Elke man/vrouw heeft een moreel compas IN zich: het geweten of innerlijk weten genoemd; Elke man/vrouw/kind weet onbewust en spontaan wat niet ok is, wat kwaad berokkenen is; We weten maar al te goed dat we niet mogen liegen, stelen, doden, afpersen, dwingen, ………. En dan komt er voor velen een moment in hun leven dat ze besluiten om te overleven in plaats van te leven; Dat resulteert in het afwijzen van het zelf en de stem van het geweten die het zwijgen opgelegd wordt; Op dat moment verlaat je het waar & zuiver geloof = de natuurwet die in elke mens aanwezig is, en stap jij in een fictie: een idee, een oordeel; Het moment dat jij in een fictie stapt is het moment waarop je persoonlijk monster het levenslicht ziet en jij dat monster wordt/belichaamd; Jouw persoonlijk monster wordt geboren uit pijn en heeft enkel pijn te delen; Je kan maar geven wat je hebt;

  • Een persoonlijk monster zegt: ik doe mijn job als hij/zij als rechter, ouders veroordeeld omdat ze hun kind niet willen laten platspuiten; 
  • Een persoonlijk monster zegt: “ik doe mijn job als procureur, als hij iemand zonder enig bewijs beschuldigd op grond van een rechtsvermoeden = een legale fictie”;
  • Een persoonlijk monster zegt: “Ik doe mijn job als rechter als ik een moordenaar vrijspreek op grond van een procedurefout”;
  • Een persoonlijk monster zegt: “Ik doe mijn job als rechter/procereur als ik jij: man/vrouw, natuurlijk wezen, gevangen neem op grond van een administratieve plicht”; Elke belastingsambtenaar, rechter, procureur weet dat het niet ok is om mensen te blijven dwingen als ze duidelijk aangeven niet meer belast te willen worden met schulden van anderen, geen aansprakelijkheid ten laste te willen nemen voor iets waaraan jij schuld noch deel hebt; En toch berokkenen ze vrijwillig hun medemens dat kwaad;
  • Een persoonlijk monster vind kritiek, de naam besmeuren en diefstal gerechtvaardigd omdat die ander hem geen gelijk wil geven;
  • Een persoonlijk monster vind het gerechtigd om wraak te nemen als een ander een andere visie heeft; 

De cabal weet dat en weet ook wanneer zij wel en niet aansprakelijk zijn; Ja zij zijn de aanstichters en de bedenkers van het vals geloof,  de matrix en hypnose waarin ze je mind houden = je bent maar iemand als je veel geld en legale macht hebt, als je je aan onze regels houdt ben je goed bezig, onze regels/wetten zijn de enige waarheid; Zij zijn de duivels die de zwakken verleiden met gunsten en zogenaamde macht; Maar zij zijn niet de schuldigen en kunnen hun handen in onschuld wassen omdat zij niet de trekker overhalen; Niemand staat me een pistool tegen het hoofd van een rechter, procereur, minister, politie agent als die een medemens dwingt; Achter elke titel staat een man/vrouw, die een wil en verstand bezit en die VRIJWILLIG zijn/haar keuzes maakt; Als die handelen vanuit het vals geloof, omdat ze kicken op geld en wereldlijke macht en geloven dat legale regels DE wet en DE waarheid zijn dan berokkenen zij hun medemens vrijwillig kwaad en schade, maar rechtvaardigen zij dit vanuit: ja maar, ik doe maar mijn job, mijn plicht“; 

Ook al ben jij blind voor wat je bent: een kind van god, schepping van je schepper, je kan je nooit onttrekken aan de realiteit en haar wet; In de natuur moet elke disbalans gecorrigeerd en dat onderdeel van de natuurwet kennen we als de wet van karma; Ooit  zal diegene die ervoor koos om zijn medemens kwaad te berokkenen, deze rekening moeten betalen en de ogen openen voor de realiteit; Het is diegene die uit vrije wil, de wil en recht van hun medemens schendt, die aansprakelijk is en schuld op zich laadt; De wet van karma is onvermijdelijk en de cabal weet dat; Ja zij zijn de verzoekers, doch jij man/vrouw bent de macht; Jij kan nee zeggen; Jij kan standhouden in eer en geweten in het licht van je geweten leven; Jij bent oorzaak van het kwaad, het kwaad leeft in jou en jij zal het kwaad moeten corrigeren; 

De wettelijk hierarchie

De natuurwet is de hoogste wet en de wil van de schepper: berokken een ander nooit kwaad of schade, wees een bron van liefde;

De legale regels die als wet gelden in het burgerlijk leven, regelen de gemeenschap; MAAR een legale regel die tegen de natuurwet ingaat is nietig; Legale regels zijn fictie = ze worden wet als iemand erin geloofd en die voor waar en wet aanvaard;

  1. plicht kan nooit over eer & geweten  springen; als een plicht je eer en geweten  schendt dan moet jij de juiste keuze maken en kiezen voor de stem van je geweten; Jij bent als ENIGE aansprakelijk voor je eigen keuzes; Liever gezichtsverlies lijden dan je ziel verkwanselen;
  2. openbaare macht kan nooit over private macht springen,
  3. fictie kan nooit over realiteit springen: elke legale fictie bestaat maar zolang jij er ja tegen zegt en erin wil geloven
  4. mens kan nooit over god springen; Hou je dus aan natural law en gods geboden: berokken nooit iemand kwaad of schade; vereer niemand boven god en wees altijd een bron van vrede en liefde

Hoe je dat allemaal concreet maakt en toepast kan je leren in onze opleiding;

Je kan starten met de gratis inleidingsmodule klik hier en je kan verder gaan met onze 3 modules; Die vind je hier in de winkel en bij elke module vind je de revieuws;

Zoek je een alternatief om je recht onder natural law te waarborgen, buiten de legale rechtbank om dan kan je terugvallen op onze rechtbank onder natural law want onder legale regels is gerechtigheid onmogelijk, dat is enkel mogelijk onder natural law

Deelnemen aan onze community kan via ons PRIVAAT platform

Binnen onze community zorgen wij voor extra koopkracht en onafhankelijkheid via onze eigen munt = natural law coin (NLAWC); “In de eerste uitrol van onze eigen munt, de natural law coin (NLAWC) zullen we een aantal NLAWC coins gratis delen met de leden van onze community; Je kan je aanmelden voor ons privaat platform via join.naturallaw.network;

NLAWC is compatible met de meeste bekende crypto wallets en kan zowel op ons prive social platform, als erbuiten veilig worden gebruikt voor de uitwisseling van waarde in prive capaciteit;

Contract: 0xf071169150467F3a20259c1366591B47B38a78A7     Name: Natural Law Coin    Symbol: NLAWC    Decimals: 18                                         Total Supply: 1,000,000,000 NLAWC

De voortrekker: de vrouw: isabelle lambrecht