Wat is je intentie voor 2023?

Elke man/vrouw drukt zijn/haar stempel op het leven, al dan niet bewust. Je intentie is hierbij het magisch trekijzer, dat uit het kosmisch potentieel, datgene aantrekt dat overeenstemt met het beeld (wens) van je intentie en dat dan in je realiteit brengt. Dat noemt men manifesteren.
Als jij onbewust en oppervlakkig leeft, laat jij na om verantwoordelijkheid te nemen en de macht van je wil: je intentie, bewust te sturen. In dat geval neemt je onderbewustzijn het van je over en zal jij leven vanuit emotie dat gekoppeld is aan het begeertelichaam: geprogrammeerd op overleving en genot, waar strijd, onrust en verdeeldheid de toon aangeeft.
Pas als jij verantwoordelijkheid voor het zelf neemt en je hebt de discipline om dagelijks zo bewust mogelijk te leven, kom jij in een totaal ander programma: een realiteit waar liefde de boventoon is en vreugde en geluk een feit.

Ik heb mijn balans opgemaakt van 2022 en op grond daarvan mijn intentie voor 2023 duidelijk neergezet.

Ik zie dat we vastlopen op de volgende vragen:
– wat hebben we nodig om een zuivere samenleving te realiseren
– hoe kunnen we de leidinggeving veranderen in een leiding die pro eer, gerechtigheid en liefde is, in plaats van leidinggevenden die uitmelken en verstikken
Zolang we deze vragen blijven stellen, blijven we vastlopen want dat is hetzelfde als de rekening maken van anderen in de hoop dat jij je daardoor beter zal voelen. Het grote bestaat uit het kleine en als jij in eigen leven, schoon schip maakt, draag jij jouw steen bij in het uitzuiveren van het groter geheel: de samenleving.
Daar om is de vraag: “wat kan ik doen” interessanter, want die verandert de dynamiek van onmacht en het-niet-weten naar een aha, hier-kan-IK-iets-mee. De macht die jij hebt is: je wil/ je consent, waarmee jij kiest wat jij als waar en echt accepteert. Het hoe en wanneer ligt buiten onze macht.
Wie energie en aura’s kan zien, die weet dat gelijkgestemden (zelfde frequenties) elkaar aantrekken en een energieveld vormen. Momenteel is het veld van chaos, onmacht en verdeeldheid nog overheersend. Vb boven drukke steden zien zieners grote zwarte energiewolken die bestaan uit angst en chaos.
DE KNOOP DOORHAKKEN EEN KEUZE MAKEN
Als ik rondom mij kijk zie ik 4 stemmingen
 • wakker/vechter: Ja is het is belangrijk om ons bewust te zijn van het feit dat we in een omgekeerde wereld leven, met een leiding die rooft in plaats van te dienen. Maar weet als je uren per dag met de negativiteit bezig bent, brengt dit je energieniveau en mogelijkheid sterk naar beneden. In 2020 en 2021 ben ik moeten stoppen met mijn healing praktijk want mijn frequentie was te laag, omdat ik enkel bezig was met het proberen te begrijpen van de legale wetgeving en dus ondergedompeld zat in de complotten. Sedert 7 maand, kan ik terug healingen geven omdat mijn energie weer hoog genoeg is dankzij het juiste inzicht waardoor ik de legale piste kon overstijgen naar natural law, die een pure expressie is van het hogere weten en wezen. De vele demonstraties/samenkomsten en verzet tegen de gevestigde orde, zijn zeker een heel belangrijke factor in het stuiten van de duistere agenda, het uptodate blijven ook maar weet dat dit niet de volledige realiteit is;
 • wakker /redding zoekend: de hoop vestigen op anderen, hoop op tekenen dat redding nabij is, of bezig met overlevingstechnieken:
 • wakker/ zwever: ja het is belangrijk om ons bewust te zijn van hogere boodschappen, channels en woorden zolang die geen vlucht zijn uit de realiteit want als jij geen verantwoordelijkheid neemt om zelf een zuiver kanaal te zijn zal je ook geen redding kunnen ervaren.
 • slapend/ overlevend: steekt de schouders op en zegt: pff wat kunnen we ertegen doen
Wij zijn de 5de groep: wakker / bewaarder die het beste van de 3 wakkere stemmingen wil samenvoegen, daarom vind je in onze groepen geen complotverhalen, geen zweefverhalen en geen overlevingsverhalen, want:
 • Zolang je enkel vecht, kan je geen vrede realiseren.
 • Zolang je denkt dat je in gevaar bent kan je enkel overleven.
 • Zolang je denkt het komt allemaal goed, blijft vreugde en geluk een ver van je bed show
 • Door bewust en nuchter te zijn, zie je de leugen, kies jij voor een duidelijke visie en kan jij stappen zetten.
Elke verandering begint bij jezelf en met hele kleine stapjes kunnen we al grote veranderingen realiseren.
Het probleem is niet het of een systeem, maar diegene die het bemannen = elke winkelbediende, verpleger, arts, politie, bediende, ……. die wil overleven in plaats van eervol te handelen. Met een eervolle bemanning kan je niet sollen (lees omkopen). De oplossing voor de verandering ligt bij elk van ons, bij de keuze: eer of het begeren (geld/overleving).
Verwar eer en plicht niet met elkaar.
Plicht is een licentie voor wangedrag, ontlopen van verantwoordelijkheid, een vrijgeleide voor het schenden van recht en het berokkenen van schade
 • Dokterslicentie = plicht/licentie om de menselijke integriteit en recht te schenden = om te rommelen met het menselijk lichaam, want hun regels zijn belangrijker dan het ondersteunen van de biologie
 • Soldaten = plicht/licentie om te doden en bestaansrecht te schenden: Oorlog is een spel op zich en heeft niks meer te maken met het beschermen van de samenleving
 • Ambtenaren = plicht/licentie om af te persen en te roven = schenden van eigendom en privacy in plaats van ten dienste te staan van de man/vrouw van de samenleving
 • Politie = plicht om de vrijheid te beroven/beperken en te stelen (boetes) = schenden van privacy en uitvoerders van financiële opdrachten in plaats van ten dienste te staan van de vrede binnen de gemeenschap
 • Bedienden = plicht om eerloos te handelen en het recht van de man te schenden omdat ze zich houden aan de voorwaarden van het bedrijf waarvoor ze werken
Pas als wij leven als man/vrouw, conform de natuurwet in eer en volgens de hogere wil zal vrede en harmonie mogelijk zijn. Je mag 1000en regels maken, niks is sluitend want de mens is een onbegrensd wezen en vind altijd een manier om regels te omzeilen. Enkel wie de intentie heeft om eervol in het leven te staan en de discipline heeft om zich hieraan te houden, is betrouwbaar. 
Mijn intentie voor 2023 is om standvastig te zijn, eervol en gewetensvol te handelen, mij te voegen naar de hogere wil en wet en om mij nog meer te oefenen in het belichamen van liefde om op die manier een lichtpunt te zijn en een steunpunt. 
Neem ook voor jou eventjes tijd om de balans op te maken van het laatste jaar en wat jouw intentie is die jij voor 2023 wil uitzetten en die kan helpen om het gouden tijdperk van vrede en harmonie te realiseren.
Ben benieuw naar jullie intenties, zet ze hier gerust onder bij de commentaren voor diegene die nog wat inspiratie nodig hebben. 
warme groet
isabelle lambrecht