Het legale systeem is één poppenspel en jammer van het papier waarop al die nutteloze worden geschreven staan;

In nederland blijkt er een zuiveringseed te bestaan; Daar was in cro na tijd niet veel van te merken, trouwens in andere tijden ook niet; veel gelul en zoveel mogelijk schade berokken blijkt de boodschap van de legale wereld te zijn

Laten we dit pareltje van zuiverheid eens bekijken;

De zuiveringseed is de eed of belofte in Nederland door ministers, leden van vertegenwoordigende lichamen en hoge ambtenaren afgelegd, waarin zij zweren dat zij niemand enige gift beloofd of gegeven hebben om benoemd te worden en dat zij van niemand enige gift of belofte zullen aannemen om iets in hun ambt te doen of na te laten. ACHTERPOORTJE FRAUDE MAG WEL EERLOOS EN GEWETENLOOS HANDELEN MAG OOK 

Het onderscheid tussen de zuiveringseed en de ambtseed is niet geheel scherp te maken, ook al omdat de twee in de praktijk zijn samengevoegd, zoals uit de voorbeelden hieronder blijkt. In zekere zin is alleen het eerste gedeelte van de eed, waarin bestuurders en volksvertegenwoordigers zweren of verklaren niemand enige gift beloofd of gegeven te hebben om benoemd te worden, de eigenlijke zuiveringseed. Wie dit deel van de eed valselijk aflegt, maakt zich schuldig aan meineed.  Daarna zweert of belooft de functionaris ook in de toekomst geen giften te beloven of te geven. Hoewel hier geen sprake is van ‘zuivering’, wordt ook dit in de praktijk meestal tot de zuiveringseed gerekend. Daarna volgt dan wat men de ambtseed noemt: de functionaris zweert of belooft zijn/haar plichten getrouw na te komen en de wetten na te leven.

ZOALS DE ERVARING LEERT IS DIT WEER EEN KNAP STAALTJE  LEGALE BLABLABLA EN WETTELOOSHEID

Met zulke onzin geven ze de mensen enkel valse hoop; maar wie onze module 1 heeft die begrijpt natuurlijk waarom het totaal zinloos is en onmogelijk is om op basis van bovenstaande eed te zorgen voor rechtvaardigheid of gerechtigheid; De legale wereld is per definitie onwettig en goddeloos; Wil je begrijpen wat de wet echt is, en de legale wereld de wet omzeilt, dan kan ik je van harte onze module 1 aanbevelen, want er is wel een eenvoudige manier om voor gerechtigheid te zorgen in jouw leven.

levendige groet,

isabelle lambrecht

bron