[Federal Register Volume 82, Number 246 (dinsdag 26 december 2017)] [Presidentiële documenten] [Pagina’s 60839-60843] Van het Federal Register Online via het Government Publishing Office [ www.gpo.gov ]  hier de engelse versie

[FR-documentnr: 2017-27925] Presidentiële documenten Federaal Register / Vol. 82, nr. 246 / dinsdag 26 december 2017 / Presidentiële documenten [[Pagina 60839]] Executive Order 13818 van 20 december 2017

Blokkeren van de eigendommen van personen die betrokken zijn bij Ernstige mensenrechtenschendingen of corruptie

Door de autoriteit die mij als president is verleend door de Grondwet en de wetten van de Verenigde Staten van Amerika, inclusief de International Emergency Economic Powers Act (50 USC 1701 en volgende) (IEEPA), de Nationale Noodwet (50 USC 1601 en volgende) (NEA), de Global Magnitsky Human Rights Accountability Wet (Public Law 114-328) (de “Wet”), sectie 212(f) van de immigratie- en nationaliteitswet van 1952 (8 USC 1182(f)) (INA), en sectie 301 van titel 3, Verenigde Staten Code,

Ik, DONALD J. TRUMP, president van de Verenigde Staten van Amerika, ontdek dat de prevalentie en ernst van menselijke misbruik van rechten en corruptie die hun oorsprong hebben in geheel of voor een substantieel deel, buiten de Verenigde Staten, zoals die gepleegd of geleid door personen vermeld in de bijlage bij dit bevel, dergelijke hebben bereikt: reikwijdte en zwaartekracht dat ze de stabiliteit van internationale politieke en economische systemen. Menselijk misbruik van rechten en corruptie ondermijnen de waarden die vormen een essentieel fundament van stabiel, veilig en functionerende samenlevingen; verwoestende gevolgen hebben voor individuen; democratische instellingen verzwakken; degraderen de rechtsstaat; bestendigen van gewelddadige conflicten; de activiteiten van gevaarlijke personen vergemakkelijken; en economische markten ondermijnen.

De Verenigde Staten willen tastbare en significante gevolgen opleggen aan die die zich schuldig maken aan ernstige mensenrechtenschendingen of zich bezighouden met corruptie, evenals om het financiële systeem te beschermen van de Verenigde Staten tegen misbruik door dezelfde personen. Ik stel dan ook vast dat ernstige mensenrechtenschendingen en corruptie over de hele wereld vormen een ongewone en buitengewone bedreiging voor de nationale veiligheid, buitenlands beleid en economie van de Verenigde Staten, en I verklaren hierbij een nationale noodsituatie om dat aan te pakken bedreiging.

Hierbij bepaal en leg ik vast: Afdeling 1.

 1. Alle eigendommen en belangen in eigendom die in de Verenigde Staten zijn, die hierna komen binnen de Verenigde Staten, of die zijn of hierna komen in het bezit of onder controle van een van de Verenigde Staten persoon van de volgende personen zijn geblokkeerd en mogen niet worden overgedragen, betaald, geëxporteerd, ingetrokken of anderszins behandeld in:
  1. (i) de personen vermeld in de bijlage bij dit besluit;
  2. (ii) elke buitenlandse persoon bepaald door de minister van Financiën, in overleg met de staatssecretaris en de procureur-generaal:
   1. (A) verantwoordelijk te zijn voor of medeplichtig te zijn aan, of direct of indirect betrokken bij ernstige mensenrechtenschendingen; (B) een huidige of voormalige overheidsfunctionaris zijn, of een persoon die optreedt voor: of namens een dergelijke functionaris, die verantwoordelijk is voor of medeplichtig is aan, of direct of indirect betrokken is geweest bij: (1) corruptie, inclusief het verduisteren van staatseigendommen, de onteigening van privévermogen voor persoonlijk gewin, corruptie in verband met overheidscontracten of de winning van natuurlijke hulpbronnen, of omkoping; of (2) de overdracht of het faciliteren van de overdracht van de opbrengst van corruptie;
   2. (C) leider of functionaris zijn of zijn geweest van: [[Pagina 60840]] (1) een entiteit, met inbegrip van een overheidsinstantie, die zich bezighoudt met, of waarvan de leden betrokken zijn geweest bij, een van de activiteiten beschreven in subsecties (ii)(A), (ii)(B)(1), of (ii)(B)(2) van deze sectie met betrekking tot de ambtstermijn van de leider of functionaris; of (2) een entiteit wiens eigendom en belangen in eigendom zijn geblokkeerd op grond van: aan deze bestelling als gevolg van activiteiten die verband houden met de leider of ambtstermijn van de ambtenaar; of (D) geprobeerd hebben om deel te nemen aan een van de activiteiten beschreven in subsecties (ii)(A), (ii)(B)(1), of (ii)(B)(2) van deze sectie; en
  3. (iii) elke persoon aangewezen door de minister van Financiën, in overleg met de staatssecretaris en de procureur-generaal:
   1. (A) materieel hebben bijgestaan, gesponsord of financiële, materiële of technologische ondersteuning voor, of goederen of diensten aan of in ondersteuning van: (1) elke activiteit beschreven in subsecties (ii)(A), (ii)(B)(1), of (ii)(B)(2) van deze sectie die wordt uitgevoerd door een buitenlandse persoon; (2) elke persoon wiens eigendom en belangen in eigendom zijn geblokkeerd op grond van dit bevel; of (3) elke entiteit, inclusief elke overheidsinstantie, die zich bezighoudt met, of waarvan de leden betrokken zijn geweest bij, een van de activiteiten beschreven in subsecties (ii)(A), (ii)(B)(1), of (ii)(B)(2) van deze sectie, waar de activiteit wordt uitgevoerd door een buitenlandse persoon;
   2. (B) eigendom te zijn van of gecontroleerd te worden door, of te hebben gehandeld of beweerd te handelen; voor of namens, direct of indirect, een persoon wiens eigendom en belangen in onroerend goed worden op grond van dit bevel geblokkeerd; of
   3. (C) geprobeerd hebben om deel te nemen aan een van de activiteiten beschreven in: subsecties (iii)(A) ​​of (B) van deze sectie. (b) De verbodsbepalingen in lid (a) van dit: sectie is van toepassing, behalve voor zover bepaald door statuten, of in verordeningen, beschikkingen, richtlijnen, of vergunningen die op grond van dit besluit kunnen worden afgegeven, en niettegenstaande enig gesloten contract of enige vergunning of vergunning verleend vóór de ingangsdatum van Deze volgorde.

sec. 2.

De onbeperkte immigrant en niet-immigrant binnenkomst in de Verenigde Staten van vreemdelingen die vastbesloten zijn om voldoen aan een of meer van de criteria in deel 1 van deze orde zou de belangen van de Verenigde Staten, en de binnenkomst van dergelijke personen in de Verenigde Staten, als immigranten of niet-immigranten, is hierbij geschorst. Dergelijke personen worden behandeld als: personen die vallen onder sectie 1 van Proclamatie 8693 van 24 juli 2011 (Opschorting van de toegang van vreemdelingen onder voorbehoud van: Reisverboden voor de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en Internationale Emergency Economic Powers Act Sancties).

sec. 3.

Hierbij bepaal ik dat het doen van donaties van de soorten artikelen gespecificeerd in sectie 203(b)(2) van IEEPA (50 USC 1702(b)(2)) door, aan of voor de voordeel van een persoon wiens eigendom en belangen in eigendom zijn geblokkeerd op grond van dit bevel zou ernstig afbreuk doen aan mijn vermogen om te gaan met de nationale noodtoestand uitgeroepen in deze volgorde, en ik verbied hierbij: dergelijke donaties zoals bepaald in sectie 1 van dit bevel.

sec. 4.

De verboden in afdeling 1 omvatten: (a) het doen van een bijdrage of verstrekking van fondsen, goederen of diensten door, aan of ten behoeve van elke persoon wiens eigendom en belangen in eigendom zijn geblokkeerd op grond van dit bevel; en (b) de ontvangst van een bijdrage of verstrekking van geld, goederen of diensten van een dergelijke persoon.

sec. 5.

 • (a) Elke transactie die ontwijkt of vermijdt, heeft het doel van ontwijken of vermijden, veroorzaakt een overtreding van, of pogingen om een ​​van de verboden te overtreden in deze volgorde is verboden.
 • (b) Elke samenzwering die is gevormd om een ​​van de verbodsbepalingen uiteengezet in deze volgorde is verboden.

sec. 6. Voor de doeleinden van dit bevel: [[Pagina 60841]]

 • (a) betekent de uitdrukking “persoon” een natuurlijke persoon of entiteit;
 • (b) betekent de uitdrukking “entiteit” een maatschap, vereniging, trust, joint venture, corporatie, groep, subgroep of andere organisatie; en
 • (c) betekent de uitdrukking “Persoon van de Verenigde Staten” elke” Amerikaans staatsburger, permanent ingezetene vreemdeling, entiteit georganiseerd volgens de wetten van de Verenigde Staten of enige andere jurisdictie binnen de Verenigde Staten (inclusief: buitenlandse vestigingen), of een persoon in de Verenigde Staten.

sec. 7.

Voor die personen wiens eigendom en belangen in eigendom worden geblokkeerd op grond van dit bevel die misschien een constitutionele aanwezigheid hebben in de Verenigde Staten, vind ik dat vanwege de mogelijkheid om over te dragen fondsen of andere activa onmiddellijk, voorafgaande kennisgeving aan: dergelijke personen van op grond daarvan te nemen maatregelen bevel zou deze maatregelen ondoeltreffend maken. l bepaal daarom dat voor deze maatregelen effectief in het aanpakken van de uitgeroepen nationale noodsituatie in deze volgorde hoeft er geen voorafgaande kennisgeving te zijn van een notering of vaststelling op grond van dit bevel.

sec. 8.

De minister van Financiën, in overleg met de staatssecretaris, is hierbij gemachtigd om: dergelijke acties ondernemen, waaronder het aannemen van regels en voorschriften, en om alle bevoegdheden aan te wenden die mij zijn verleend door IEEPA en de wet die nodig kunnen zijn om dit te implementeren order en sectie 1263(a) van de wet met betrekking tot: de daarin voorziene bepalingen. De secretaris van de Schatkist kan, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, delegeren van een van deze functies aan andere functionarissen en agentschappen van de Verenigde Staten. Alle agentschappen nemen alle passende maatregelen binnen hun bevoegdheid om deze bestelling uitvoeren.

sec. 9.

De staatssecretaris is hierbij gemachtigd om: dergelijke acties ondernemen, waaronder het aannemen van regels en voorschriften, en om alle bevoegdheden aan te wenden die mij zijn verleend door IEEPA, de INA en de wet, indien nodig om deel 2 van dit besluit uitvoeren en in overleg met de minister van Financiën, de rapportage vereiste in sectie 1264

 • (a) van de wet met betrekking tot op de rapporten bedoeld in sectie 1264
 • (b)(2) van die wet. De staatssecretaris kan, in overeenstemming met: toepasselijke wetgeving, delegeer een van deze functies aan: andere functionarissen en agentschappen van de Verenigde Staten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

sec. 10.

De minister van Financiën, in overleg met de staatssecretaris en de procureur-generaal, is hierbij bevoegd te bepalen dat omstandigheden niet langer de blokkering van het pand rechtvaardigen en belangen in eigendom van een persoon vermeld in de bijlage aan dit bevel, en om de nodige maatregelen te nemen om effect op die bepaling.

sec. 11.

De minister van Financiën, in overleg met de staatssecretaris, is hierbij gemachtigd om: terugkerende en eindrapporten indienen bij het congres over: de nationale noodtoestand uitgeroepen in deze volgorde, in overeenstemming met sectie 401 (c) van de NEA (50 USC 1641 (c)) en sectie 204 (c) van IEEPA (50 USC 1703(c)).

sec. 12.

Dit bevel is van kracht om 12:01 uur, Eastern Standaardtijd, 21 december 2017. [[Pagina 60842]]

sec. 13.

Dit bevel is niet bedoeld, en niet, enig recht of voordeel creëren, materieel of procedureel, in rechte of in billijkheid afdwingbaar door een partij tegen de Verenigde Staten, hun afdelingen, agentschappen of entiteiten, haar functionarissen, werknemers of agenten, of enige andere ander persoon. <graphic(s) not=”” available=”” in=”” tiff=”” format=””> (Presidentiële sig.) HET WITTE HUIS, 20 december 2017. Factuurcode 3295-F8-P [[Pagina 60843]] [GRAFISCH] [TIFF weggelaten] TD26DE17.000 [FR-doc. 2017-27925 Gearchiveerd 12-22-17; 8:45 uur] Factuurcode 3295-F8-C </graphic(s)>

BRON