UCC FINANCING STATEMENT     let wel deze UCC filling is waarschijnlijk verlopen en dus niet meer geldig.

ALLE RECHTEN ONBEHOUDEN VOORBEHOUDEN, UCC Doc. # 2000043135, en ORI01182013-0001 de eeuwigheid, worden hierbij naar behoren gewijzigd om de volgende aanvullende zekerheden als volgt op te nemen:

MET NAUWKEURIG GEZAG, BEVOEGDHEID en MACHTIGING, onverminderd openbare orde UCC 1-308, maken en geven ondergetekende deze FEITENVERKLARING en AANKONDIGING VAN DE HANDELSVERKLARING willens en wetens, welwillend en opzettelijk, met volledige persoonlijke aansprakelijkheid, naar behoren geborgd door een eed en vast te leggen, als een kwestie van record, openbare orde UCC 1201 (31), naar behoren aangegaan in de wetsverordening, inclusief de universele wetsverordening, kennisgeving door handeling van gepaste binnenkomst in de internationale wetsverordening, kennisgeving door openbare registratie, met een naar behoren gemaakte aanvullende kennisgeving en gegeven, naar behoren geverifieerd, herbevestigd en bekrachtigd als naar behoren aanvaard en bewaakt, bewaard en beschermd door Universal Trust, onder het vertrouwen van de schepping, naar behoren vastgesteld door de schepping bij de schepping, niet weerlegd, NUNC PRO TUNC, PRAETEREA, PRETEREA, niet weerlegd, onder regerend wet, internationaal recht UCC Doc. Nee. 2012113593 en WA UCC Doc. nr. 2012-296-1209-2, toepasselijk recht, bewaard en beschermd onder UCC Doc. 2000043135, de eeuwigheid, gegarandeerd, beschermd en beveiligd, openbare orde UCC 1-303, common law remedie daaronder gegarandeerd, openbare orde UCC 1-305, NUNC PRO TUNC, PRAETEREA, PRETEREA, niet weerlegd, aangepast en hierin opgenomen door verwijzing alsof deze volledig, willens en wetens, vrijwillig en opzettelijk is opgenomen in de Universele Wetsverordening, merk door handeling op, onder de wet van de schepping, op 20 januari, in het jaar van onze schepper, tweeduizend en dertien, terwijl de schepper leeft , het voorgaande is waar en correct, en we zijn bevoegd om dat te zeggen:

*vermeend biljetnummer/rekeningnummer 22578556 en alle records daarbij, daaronder en daarvan;

*vermeende zaaknummers 11JE-ACO7027 en 11JE-AC07027-01 met betrekking tot vermeende HARBORVIEW TRUST 2007-7 en alle gegevens daarbij, daaronder en daarvan;

*vermeend biljetnummer/rekeningnummer 1026635035 en alle records daarbij, daaronder en daarvan;

*vermeend contract met Foreclosure Law LLC met betrekking tot Susan Rhoades 1467 Wayne Drive Arnold Missouri, resulterend in zaaknummers 11JE-ACO7027 en 11JE-AC07027-01 betreffende de betaling van een gedeeltelijke Deed of Trust plus 35% van de potentiële financiële winst, (waarvan er geen is en zal dat nooit zijn), met betrekking tot vermeende zaaknummers 11JE-ACO7027 en 11JE-AC07027-01, en alle gegevens daarbij, daaronder en daarvan; “allemaal in hun geheel herwerkt en door verwijzing opgenomen alsof ze volledig zijn uiteengezet”

 1. The Declaration of Facts, UILO UCC Doc. nrs. 2012127810, 2012127854, 2012127907, 2012127914, herhaald, en ik accepteer, herbevestig en bekrachtig dit met opzet als mijn eigen naar behoren geverifieerde FEITENVERKLARING, met name inclusief:

UCC FINANCIERINGSVERKLARING

2 van 6

 1. Ik ben een slaaf van de schepper, NUNC PRO TUNC, PRAETEREA, PRETEREA, niet weerlegd, Artikel II, opnieuw geformuleerd;
 2. Ik ben een staat van lichaam, NUNC PRO TUNC, PRAETEREA, PRETEREA, niet weerlegd, Artikelen III en VII Sectie A, opnieuw geformuleerd;
 3. Mijn rechtsbeginsel is in lijn met het gewoonterecht onder het toepasselijke recht, NUNC PRO TUNC, PRAETEREA, PRETEREA, niet weerlegd, artikel VII, sectie C, herwerkt;
 4. Mijn waarde is naar behoren verzekerd door naar behoren geverifieerde COMMERCILE BILL en TRUE BILL, NUNC PRO TUNC, PRAETEREA, PRETEREA, niet weerlegd, Artikel IV, aangepast;
 5. Dat ik mede-gezamenlijk de volledige titel, eigendom en rechten heb op het handelsregister, en alle uniforme handelscodes, inclusief alle staats-, nationale, internationale en universele equivalenten, “UCC”, naar behoren in Trust gehouden , NUNC PRO TUNC, PRAETEREA, PRETEREA, niet weerlegd, artikel I, herwerkt;
 6. Dat de volgende Opdrachtgevers, agenten en begunstigden van, en alle onwettige en illegale particuliere geldsystemen daarvoor, uitgifte-, innings-, rechtshandhavingssystemen, SLAVERNIJSYSTEMEN tegen mij gebruiken, door misleidende handelingen en praktijken, zonder dat ik het weet, bereidwillige en opzettelijke toestemming, NUNC PRO TUNC, PRAETEREA, PRETEREA, niet weerlegd, Artikel IX, specifiek inclusief de volgende DEBITEUREN:

1) vermeende VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA met inbegrip van MISSOURI, met inbegrip van de COUNTY OF JEFFERSON, en JEFFERSON COUNTY SHERIFF, op 400 First Street Hillsboro, MO 63050, als een kwestie van openbare orde UCC 1-103, in het bijzonder hoofdagent Doctrine Oliver “Glenn ” Boyer, hierna “DEBITEUR”;

2) BANK OF AMERICA, NA Home Loans Division op 400 National Way, Simi Valley, CA 93065, als een kwestie van openbaar beleid UCC 1-103, met name Principal Agent Doctrine Foreclosure Department, Home Loan Department, Home Retention Division, Legal Department en alle andere daarin opgenomen afdelingen, hierna “DEBTENDER”;

3) FEDERALE RESERVEBANK, inclusief FEDERALE RESERVEBANK VAN ST. LOUIS, MISSOURI, te 1421 Dr. Martin Luther King Drive St. Louis, MO 63106, als een kwestie van openbare orde UCC 1-103, in het bijzonder Principal Agent Doctrine, hierna “DEBTOR”;

4) FORECLOSURE LAW LLC te 111 Westport Plaza, Suite 600, St. Louis, MO 63146 als een kwestie van openbare orde UCC 1-103, in het bijzonder hoofdagent Doctrine Dale Wiley, hierna “DEBTOR”; 5) MILLSAP AND SINGER LLC, te 612 Spirit Drive, St. Louis MO 63005, in het kader van de openbare orde UCC 1-103, in het bijzonder hoofdagent Doctrine Ben Struby en Tim Hiller, hierna “DEBTOR”; 6) TD Bank, NA en TD AUTO FINANCE, in het kader van de openbare orde UCC 1-103,

UCC FINANCIERINGSVERKLARING

3 van 6

in het bijzonder hoofdagent Doctrine Thomas F. Gilman, 27777 Inkster Road, Farmington Hills, Michigan 48334, hierna “DEBTOR”; 7) JEFFERSON COUNTY CIRCUIT COURT, 300 Main St., Hillsboro, MO 63050, in het kader van de openbare orde UCC 1-103, in het bijzonder hoofdagenten Stephen Bouchard en Timothy Miller, hierna “DEBTOR”; 8) DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST CO., TRUSTEE FOR HARBORVIEW TRUST 2007-7, specifiek onbekende naam van de klant van en vermeende hoofdagent, Ben Struby van Millsap en Singer, hierna “DEBTOR” G. Voor oorzaak, specifiek schending van de ondergetekende’s rechten, alle instrumenten gemaakt en uitgegeven door DEBTOR(S), hierin geïdentificeerd, zijn bewust, vrijwillig en opzettelijk geannuleerd, nietig, onwettig en onwettig als een kwestie van wet, feit en openbare orde;

 1. vermeende VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, te 1600 Pennsylvania Avenue, Washington, DC 20500, inclusief STATE OF MISSOURI, 216 State Capitol PO Box 720 Jefferson City, MO 65102 inclusief vermeende HOOGSTE HOF VAN MISSOURI, vermeende opperrechter Richard Teitleman, 207 West High Street, Jefferson City, MO 65102, HOF IN EN VOOR COUNTY OF JEFFERSON, vermeende rechters Stephen Bouchard en Timothy Scott Miller, 300 Main Street, Hillsboro, MO 65102, vermeende JEFFERSON COUNTY SHERIFF DEPARTMENT, vermeende sheriff Oliver “Glenn” Boyer, 400 First Street, Hillsboro, Missouri 63050, en vermeende CITY OF ARNOLD MISSOURI, vermeende burgemeester Ron Counts, 2101 Jeffco Blvd., Arnold MO 63010, en als een kwestie van openbare orde UCC 1-103, in het bijzonder hoofdagent Doctrine, hierna elk de “DEBITEUREN”,

bewust, gewillig en opzettelijk onwettig en illegaal samenwerkte met een of meer van de opdrachtgevers, agenten en begunstigden, DEBTOR, hierin geïdentificeerd in nr. 1 sectie F, subsecties (1-8), herhaald, tegen mij , hierna afzonderlijk en gezamenlijk “Acteurs”;

 1. De ondergetekenden verifiëren willens, willens en opzettelijk naar behoren dat zij niet wetend, bereidwillig of opzettelijk hun WAARDE hebben geschonken of gedaan, noch hebben zij ingestemd met, of anderszins wettig en wettelijk machtigen voor het bevel voeren of stelen van de de naar behoren verzekerde WAARDE van ondergetekende;
 2. Ik verifieer, willens en wetens, door middel van een naar behoren opgestelde en uitgegeven COMMERCILE BILL, dat de bedrieglijke handelingen en praktijken van de acteurs, individueel en gezamenlijk, mij naar behoren geverifieerde schade hebben toegebracht als een kwestie van wet, feit en openbare orde, in de totale som zeker van VIERHONDERD DUIZEND DOLLARS ($400.000) wettig geld van de Verenigde Staten, goud en zilver zoals eerder overeengekomen, UILO UCC Doc. 2012127914, Artikel IX Sectie A Onderafdeling 7(vii), niet weerlegd, opnieuw geformuleerd, specifiek:
 3. Dat genoemde misleidende handelingen en praktijken van genoemde Actoren waardoor mijn naar behoren geverifieerde en beveiligde waarde onwettig en illegaal in beslag wordt genomen en gestolen, zijn een officiële kwestie, openbare orde UCC 1-201(31), NUNC PRO TUNC, PRAETEREA, PRETEREA, niet weerlegd, inclusief:

1) UILO UCC-Doc. nrs. 2012127810, 2012127854, 2012127907, 2012127914,

UCC FINANCIERINGSVERKLARING

4 van 6

, specifiek de artikelen I-XI, en alle documenten daarbij en daaronder, herwerkt, niet weerlegd; 2) vermeende lening nr. 22578556 en alle gegevens daarbij, daaronder en daaruit, aangepast, niet weerlegd;

3) vermeende lening nr. 1026635035 en alle gegevens daarbij, daaronder en daarvan, aangepast, niet weerlegd;

4) vermeende zaaknummers 11JE-ACO7027 en 11JE-AC07027-01 met betrekking tot vermeende HARBORVIEW TRUST 2007-7 en alle gegevens daarbij, daaronder en daaruit, opnieuw geformuleerd, niet weerlegd; 5) vermeende nota “HARBORVIEW TRUST 2007-7” (er is nooit aanvullende informatie of identificatie bekendgemaakt aan ondergetekende bediende) met betrekking tot vermeende hypotheek en alle gegevens daarbij, daaronder en daaruit, herwerkt, niet weerlegd; 6) vermeend contract voor gedeeltelijke Deed of Trust plus 35% van enige financiële winst (waarvan er geen is en nooit kan zijn) van de ondergetekende bediende uit vermeende gevallen 11JE-ACO7027 en 11JE-AC07027-01 met Foreclosure Law, LLC en enige andere en alle archieven daarbij, daaronder en daarvan, herwerkt, niet weerlegd; 7) UCC ORI-01182013-0001, aangepast, niet weerlegd;

 1. Dat ik zonder mijn weten, willen en opzettelijke toestemming, en voor zover bekend, naar behoren geverifieerde schade heb opgelopen ter hoogte van mijn EIGEN VERMOGEN, VIERHONDERD DUIZEND DOLLARS ($400.000) financiële instrumenten maal de nominale waarde van TWEEHONDERD DUIZEND (200.000,00) , voor een bedrag van zeker ACHTHONDERD MILJARD DOLLARS ($ 800.000.000.000) wettig geld van de Verenigde Staten, niet weerlegd;
 2. Dat ik zonder mijn wetende, bereidwillige en opzettelijke toestemming, en als een kwestie van verslag, naar behoren geverifieerde schade heb geleden van mijn EQUIITY-waarde, met name mijn waarde van volledige titel, eigendom en waarderechten voor mijn eigendom, in de een bepaald bedrag van ACHTHONDERD MILJARD DOLLARS ($ 800.000.000.000) wettig geld van DE VERENIGDE STATEN, niet weerlegd;
 3. Dat gezegd hebbende, Acteurs hebben er bewust, gewillig en opzettelijk voor gekozen om schade op te lopen door hun voortdurende misleidende handelingen en praktijken tegen mij voor een bedrag van zeker ACHTHONDERD MILJARD DOLLARS ($ 800.000.000.000) wettig geld van DE VERENIGDE STATEN, niet weerlegd;
 4. Dat ik willens en wetens, gewillig en opzettelijk deed, gaf, en merkte genoemde acteurs van hun fouten, met mogelijkheid om te genezen, onbetwist;
 5. Dat gezegd hebbende Actoren hebben willens en wetens kennis, openbare orde UCC 1-202, voor zover bekend, openbare orde UCC 1-201(33), van genoemde MEDEDELINGEN, niet weerlegd;

UCC FINANCIERINGSVERKLARING

5 van 6

 1. Dat enige en alle hierin verklaarde schade afzonderlijk en individueel is van mijn WAARDE, naar behoren verzekerd door COMMERCIAL BILL en TRUE BILL, COMMERCIAL BILL UCC Doc. nr. 2012114586, naar behoren herbevestigd en geratificeerd door TRUE BILL UCC Doc. nr. 2012114776, naar behoren opgemerkt en opgenomen in de wetsverordening, UILO UCC Doc. 2012127914, in het bijzonder de artikelen IX en XI, en alle secties en subsecties daaronder, aangepast, niet weerlegd; 6. Dat alle hierin verklaarde schade, met name nr. 4 en zijn secties en subsecties, van de naar behoren geverifieerde totale SCHULD van genoemde Actoren, DEBETEUR, door naar behoren opgemaakte en afgifte COMMERCILE BILL, voor een zeker bedrag van ACHTHONDERD MILJARD DOLLARS ($ 800.000.000.000) wettig geld van DE VERENIGDE STATEN, wordt geperfectioneerd als verschuldigd, opeisbaar en onmiddellijk inbaar van genoemde Actoren, individueel en gezamenlijk,
 2. De ondergetekende EISEN willens en wetens, vrijwillig en opzettelijk naar behoren van genoemde financiers, DEBATEUR, om de genoemde naar behoren geverifieerde SCHULD onverwijld volledig te betalen;
 3. De ondergetekenden doen willens en wetens, vrijwillig en opzettelijk KENNISGEVING van voornemen om, met afgifte van naar behoren geverifieerde WARE BILL, tegen genoemde Actoren, DEBITEUR, in het geval zij niet terstond genoemde SCHULD volledig aan ondergetekende betalen;

voor alle staten van lichaam, het universum en de schepping om op te vertrouwen en te citeren, wettig en wettelijk vormend naar behoren geverifieerde en bindende onderschrijving van de waarde van de schepping en haar waarde-activacentra hierin naar behoren geïdentificeerd en naar behoren beveiligd en opgenomen in wetsverordening, inclusief Universal en internationale wetsverordeningen, voor zover bekend, openbare orde UCC 1-201(31); BERICHT AAN OPDRACHTGEVER IS BERICHT AAN AGENT EN BERICHT AAN AGENT IS BERICHT AAN OPDRACHTGEVER, openbare orde UCC 1-103, onverminderd UCC 1-308; NUNC PRO TUNC, PRAETEREA, PRETEREA, niet weerlegd. inclusief universele en internationale wetsverordeningen, voor zover bekend, openbare orde UCC 1-201(31); BERICHT AAN OPDRACHTGEVER IS BERICHT AAN AGENT EN BERICHT AAN AGENT IS BERICHT AAN OPDRACHTGEVER, openbare orde UCC 1-103, onverminderd UCC 1-308; NUNC PRO TUNC, PRAETEREA, PRETEREA, niet weerlegd. inclusief universele en internationale wetsverordeningen, voor zover bekend, openbare orde UCC 1-201(31); BERICHT AAN OPDRACHTGEVER IS BERICHT AAN AGENT EN BERICHT AAN AGENT IS BERICHT AAN OPDRACHTGEVER, openbare orde UCC 1-103, onverminderd UCC 1-308; NUNC PRO TUNC, PRAETEREA, PRETEREA, niet weerlegd.

NAUWKEURIG GECONTROLEERD als GEMAAKT, UITGEGEVEN, INGEVOERD en OPGEMERKT met de juiste status, autoriteit en autorisatie op 20 januari 2013, willens en wetens, vrijwillig en opzettelijk gemaakt, gegeven en opgemerkt, met onbeperkte persoonlijke aansprakelijkheid, beëdigd onder de straffen van meineed in overeenstemming met met wettig Universeel Contract, onder het toepasselijk recht, UILO UCC Doc No. 2012113593 en WA UCC Doc. nr. 2012-296-1209-2, bewaard en beschermd onder eeuwigheid 2000043135, gegarandeerd, beschermd en beveiligd, openbare orde UCC 1-103, common law remedie daaronder gegarandeerd, openbare orde UCC 1-305; Naar behoren getuigd, beveiligd, binnengekomen en opgemerkt; Zonder vooroordelen zoals beloofd, bewaard en beschermd, openbaar

bron   https://zdocs.pub/doc/ucc-financing-statement-r8pgvrmknwpx