In het verleden, toen machtswellustelingen: kerk/keizer/koningen/adel de kennis van de schrift voor zichzelf hielden, had het volk maar 1 manier om wijsheid over te dragen: mondeling, via verhalen en liederen;  

De nieuwe kleren van de keizer 

Ook het verhaal: de nieuwe kleren van de keizer, draagt een diepe wijsheid over voor wie zich open wil stellen voor haar boodschap; 

Het sprookje verhaalt van een keizer die erg oppervlakkig met de klemtoon op het uiterlijke; De spreekwoordelijke mooie – verpakking – lege- doos; Zijn kleermakers maken steeds duurdere en mooiere gewaden, maar de keizer raakt steeds sneller verveeld. Uiteindelijk wil hij iets heel bijzonders en beveelt zijn kleermakers een gewaad te maken van dat “ongekend” is;

Wat ze ook doen, niks is waardevol genoeg, tot een paar rondreizende kleermakers & meester oplichters van zich aandienen aan het hof, met een unieke stof: een stof die alleen zichtbaar is voor slimme mensen; Ze zijn duidelijk vertrouwd met de laaghartigheid van het menselijk ego en weten / vertrouwen erop dat niemand zijn gezicht zal willen verliezen en zo eerlijk zal durven/ willen zijn om erkennen & bekennen dat hij/zij de stof niet ziet – uit angst om voor dom uitgemaakt te worden;

De keizer, trapt in de val en huurt ze in;  Maar ze eisen 1 ding: namelijk een atelier waar niemand binnen mag komen; Ze amuseren zich in het atelier en genieten van de overvloed aan het hof; Tot ze voelen dat de keizer ongeduldig wordt en resultaten wil en dan doen ze alsof ze een heel bijzonder gewaad in hun handen dragen; En met veel schow en gebaren trekken ze de keizer het zogenaamd kleed aan dat enkel zichtbaar is voor slimme mensen; De keizer aarzelt want uiteraard ziet hij enkel zijn ondergoed, maar door de verrukte kreten van zijn kleermakers gaat hij er zelf ook in geloven; En al zeker als zijn eerste minister zegt dat het kleed hem prachtig staat! Het ego van de keizer is sterker dan zijn eer & geweten en hij zwijgt en paradeert door zijn hovelingen, die bevreesd voor ontslag, de nieuwe kleren van de keizer de hemel in prijzen en hem loven zijn uitgekiende smaak;

De keizer is gerustgesteld en besluit om zich te tonen aan het hele volk; Fier flaneert hij in de optocht, in zijn ondergoed terwijl het volk omvalt van verbazing, angst en plaatsvervangende schaamte, totdat een kind in het publiek roept: “Hee, kijk, de keizer loopt in zijn blootje!” Iedereen houdt de adem in voor de toorn van de vorst, tot anderen de roep overnemen en roepen: “Het kind heeft gelijk, de keizer loopt in zijn blootje!” Spoedig neemt het volk de roep over, doch de keizer weet niet anders te doen dan trots door te lopen, zelfs al ziet hij zelf ook zijn kleren niet; Zijn dienaren blijven zijn onbestaande sleep dragen; Maar dan sijpelt het natuurlijk ook bij de keizer door dat de twee kleermakers hem bedrogen hebben;

Wat heeft wet & recht nu te maken met de nieuwe kleren? 

  • Wel de keizer staat figuurlijk voor de openbare uitvoerende machten
  • de 2 meesteroplichters staan voor de openbare wetgevende machten
  • de nieuwe kleren symboliseren de legale gunsten de toegekend worden, maar die ingekleed worden als rechten
  • het volk staat voor de gebrekkige mens, slaaf van zijn ego en persoonlijke leugens
  • het kind in het volk, staat voor de man/vrouw die puur is en in eer en geweten in het leven staat en de fictie van de legale wereld doorprikt

Waarom zou je je tevreden stellen met nieuwe rechten die je alleen maar onvrede en onrecht te bieden hebben als je kan genieten van je natuurlijk recht? Pas als het volk geen gevolg meer wil geven aan de legale artikels omdat die allemaal onwettig & goddeloos zijn op grond van het feit dat ze de geest van de wet niet belichamen

En het volk gerechtigheid en vrede eist, zal er eindelijk harmonie & overvloed mogelijk zijn in onze samenleving 

de vrouw: isabelle lambrecht