De leden van onze levende gemeenschap, leren dat alles wat legaal is, per definitie onwettig is. Zolang je het verschil niet kent tussen de legale wereld en de wettelijke wereld, kan het systeem met je voeten blijven rammelen. De terminologie is één van hun tools. Het genderneutraal concept is ook weer een duivels concept.

De agenda, achter  het genderneutraal concept

Waarom hamer ik zo op het gebruik van de termen man/vrouw binnen onze gemeenschap? Omdat ze geen legale artikels tegen je kunnen gebruiken, als jij je manifesteert als man of vrouw. Een man of vrouw is onbestaande binnen de legale wereld. De legale wereld kent enkel personen, burgers, mr & mevrouw, vader of moeder, …… allemaal titels waarmee jij je recht afgeeft. Dat weet de cabal en dat is ook de reden waarom ze zo hard het genderneutraal concept nu doordrukken. De legale wereld kan enkel acteren met titels, niet met mannen of vrouwen. En onder het mom van de emancipatie door vrouwen, zwarten, homo’s en lesbiennes,  en wat ze nu nog allemaal kunnen bedenken, moet alles nu lekker afgevlakt worden= genderneutraal gemaakt. Cabal en co, bedenkt, ontwikkelt en  promoot problemen lieve mensen, omdat ze geld verdienen aan elke behandeling.

Elke be-HANDEL-ing is geld in het laadje = handel.

Wat heb je nodig om behandelingen te slijten aan het volk? Problemen. Dus ontwikkelen zij problemen. En helemaal top is het als een ze een  probleem ontwikkelen dat enkel zogezegd zichtbaar/ te detecteren is door wetenschappers, zodat wij het volk het niet kunnen verifiëren. Laat enkele “knappe” koppen, die de term wetenschapper niet verdienen, orakelen dat er een gevaar is en de massa trapt erin. De moderne versie van het “sprookje” de nieuwe kleren van de keizer. Wat is er voor jullie nodig mensen, om te zegen wat je ziet nl dat de keizer geen kleren draagt, dat alles gebakken lucht is en fake is. Waarom zo bang op te vertrouwen op jezelf? 

Genderneutraal het code woord voor afvlakken en onnatuurlijk gedrag

Je maakt kwetsbare wezens van mensen door hen een negatief zelfbeeld te geven. Je zelfbewustzijn hangt voor een groot deel af van hoe jij naar jezelf kijkt. Je kijkt anders naar jezelf en je handelt/gedraagt je totaal anders als jij zegt:

  • ik ben een man of vrouw: je geeft jezelf je vol recht, autoriteit en draagkracht: natural law. Wakker, zelfbewust, denkt zelf na, neemt zelf initiatief en je wil is duidelijk = respect voor het zelf
  • ik ben een mens: dat is al een afgezwakte versie: mensenrechten: je denkt niet meer zelf na en voegt je naar wat men je voorkauwt = respect voor regels en gunsten
  • ik ben een ei producerend wezen: etiket moet nog gemaakt worden maar hier heb je geen voeling meer met jezelf, geen rechten. Je bent enkel een ding dat presteert. Alle zelfrespect is verdwenen. 
  • ik ben een kweekfabriek: je mag er een kruis over maken

“Wetenschappers”: de paljassen en marionetten van diegene die hen betalen, komen nu met het lumineuze idee om een vrouw, een ei producerend ding te noemen, zie het artikel in de the telegraph Dit vinden zij minder kleinerend dan het woord vrouw. De eerste die mij zo zal aanschrijven en aanspreken, zal wel weten hoe leuk ik dit vind. Door de termen man of vrouw, te schrappen halen ze het ook uit je bewustzijn en is dat de manier waarop ze MOEITELOOS manipuleren. Door jou je te laten identificeren met een lager concept. Dat waarmee jij je identificeert, is ook dat waartoe jij jezelf begrensd! Wees heel bewust met wat jij je identificeert, met wat jij wil zijn

Kijk maar naar het kastensysteem in India, geen één die het daar in zijn hoofd haalt om buiten zijn kaste te handelen. We gaan naar een nieuw kastensysteem met afgevlakte domme mensen. Aan jou of jij daaraan wil deelnemen of niet. Ze zijn het man/vrouw zijn en je natuurlijke biologie op alle mogelijke manieren aan het verkrachten. Dat wat onnatuurlijk is wordt gepromoot. Hoe de samenleving zulke onzin blijft pikken snap ik niet, maar het is duidelijk dat de legale en wetenschappelijke werelden sturing nodig hebben vanuit het volk. Want zo kan het echt niet meer. Wakker worden, bewust zijn van wat ze doen en zeggen en dan stuiten en corrigeren. Het is tijd dat het volk op alle mogelijk niveau actie onderneemt en dit verkrachten van ons mens-zijn een halt toe roepen. 

Wees je bewust van wat je bent: je bent een man of een vrouw, een natuurlijk wezen, begiftigd met verstand. AUB gebruik jullie verstand, laat niet meer met jullie voeten sollen. Eis dat ze je als man of vrouw aanspreken, nooit met iets anders. Enkel als man/vrouw is je macht en autoriteit intact.

Er is een reden waarom de natuur 2 seksen geschapen heeft. Wees wijs, en eer je natuur. Voor mij is het duidelijk wat ze doen met de spuiten, ze vlakken letterlijk je begeestering af. En proberen ook je eigenheid: je sekse af te vlakken. Dit merk ik zo duidelijk bij de gespotenen, dat hun drijfveren en het nemen van initiatief verstoord is. Als enthousiasme of begeestering opflakkert is het alsof iets in hen die vlam dooft. En dat is ook exact wat ik zie tijdens healing.  Vermijdt elke onnatuurlijke tussenkomst. Stop met het slikken en accepteren van alle onzin die ze spuien en spuiten. Hoe ze erbij komen dat wij vrouwen het minder kleinerend gaan vinden om een ei producerend ding genoemd te worden weet ik niet, maar het is duidelijk dat ze helemaal kijk hoe ze de termen man en vrouw proberen te bannen, omdat ze weten dat als ze dat uit het bewustzijn krijgen, de mens niet meer wakker, zelfbewust zal worden omdat hij/zij geen zelfrespect meer zal hebben. Zonder zelfrespect = respect voor het zelf in jou, denk je ook niet aan ik-heb-rechten. Een vrouw wordt straks gewoon kweekfabriek genoemd 🤦🏼‍♀️ Hamer dus op het gebruik van het woord man en vrouw, aanvaard niks anders. 

In onze module 3 wordt daar ook dieper op ingegaan. Wapen jezelf met de juiste kennis, want kennis is macht.

de vrouw: isabelle lambrecht