In IDAHO ligt een wetsvoorstel house of bil 154, op tafel om vanaf 1 juli 2023 de MRNA injectie als een misdrijf aan te pakken. 

Deze zegt: HET TOEDIENEN VAN EEN MRNA injectie. Niettegenstaande enige andere wetsbepaling mag een persoon een vaccin dat is ontwikkeld met behulp van boodschapper-ribonucleïnezuur-technologie niet verstrekken of toedienen voor gebruik bij een individu of een ander zoogdier in deze staat.
Een persoon die deze sectie overtreedt is schuldig aan een misdrijf. Deze wet is volledig van kracht op en na 1 juli 2023.

Deze zegt: ADMINISTERING AN MRNA VACCINE.  Notwithstanding any other provision of law, a person may not provide or administer a vaccine developed using messenger ribonucleic acid technology for use in an individual or any other mammal in this state.
A person who violates this section is guilty of a misdemeanor.  An emergency existing therefor, which emergency is hereby declared to exist, this act shall be in full force and effect on and after  July 1, 2023.

Vertegenwoordiger Judy Boyle (R-Midvale) en senator Tammy Nichols (R-Middleton) hebben House Bill 154 gesponsord.
Senator Nichols introduceerde het nieuwe wetsvoorstel op 15 februari voor de House Health and Welfare Committee, aldus KTVB.

bron