In de new age of spirituele wereld hoor je heel vaak de kreet: “ik ben wakker”

Tja, wat nuchterheid is hier geboden want tussen wakker en wakker ligt er weer een gigantisch scala aan niveau’s;

Ik stel vast dat we al met velen zijn die merken dat er iets niet klopt aan het systeem of die dingen in vraag stellen omdat ons gevoel wringt, maar daarmee ben je nog verre van wakker hoor; En door met je hoofd in de wolken te lopen omdat je het idee hebt dat je er al bent, dat je al wakker bent, kan je niet stevig op eigen benen staan en ben je ongegrond zowel in je beweringen, handelingen als leven; 

Waar ben je dan mee bezig?

je claimt iets dat ongegrond is want het is een idee in je hoofd en geen feit, gezien de realiteit het tegendeel bewijst; En dat is ook de reden waarom rechters en het systeem over je heen kunnen walsen; 

Daarom schets ik eventjes de 3 grote lijnen; 

In de ontwakingsfase:

 • willen vrij zijn
 • verstikkende regels van buitenaf van je af willen gooien
 • vanuit weerstand, agitatie en oordeel (emotionele fictie)
 • onbereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor je leven en de gevolgen van de keuzes die jij zelf maakt
 • legt schuld bij de ander
 • je zoekt excuses voor je zogenaamd gebrek aan macht om zelfredzaam te zijn: ik kan dat niet betalen, ik kan dat niet want……, ik zal … als, ……………
 • gebrek aan bewustzijn van het zelf
 • nog een gevaar voor zichzelf en anderen omdat de emoties de eer en het geweten verdringt
 • slachtoffergedrag, afhankelijk, klagen en eisen vanuit een positie die je aanneemt
 • probeert je te overtuigen met woorden dat hij/zij wakker is, omdat hij/zij het nog niet is/belichaamt

Ontwaakt:

 • wil is hier omgezet naar een bewuste intentie
 • besef en begrip dat verstikking in jou leeft en je maakt andere keuzes en zonder te gooien
 • vanuit acceptatie, anticiperen en feiten en bewijs (realiteit)
 • neemt 100% verantwoordelijkheid en stuurt de keuzes bij die voor negatieve ervaringen zorgen
 • geen schuld maar een erkenning van een gebrekkig gestalte geven aan het zelf en bijsturing door eerlijke zelfanalyse
 • je bent je bewust van je wil die vrij is en daarmee de macht en autoriteit en je begrijpt hoe je die moet gebruiken
 • bewust van het zelf en de moed om dit zelf tot expressie te brengen
 • het eervol- en gewetensvol handelen zorgt ervoor dat je een bron van vrede en harmonie bent
 • zelfredzaam, onafhankelijk, vordert op grond van correcte standing en dwingt gerechtigheid af
 • je hoeft niks te beweren of proberen te overtuigen want je bent de macht en autoriteit in je leven, je belichaamt het

Wakker

Ik betwijfel of er al wakkeren zijn op aarde, want dat zou  betekenen dat je volledig jezelf bent; 

 • je volledig in contact staat met het zelf,
 • je zelf kan bepalen wanneer je wel en niet materialiseert en onder welke vorm,
 • je energie uit de ether kan halen en omzetten in elke vorm die je wil
 • geen ouderdomsverschijnselen meer
 • geen fysieke disbalansen meer
 • je praat met gedachten ipv woorden (telepathie),
 • je kan verschijnen waar je wil (teleportatie), perfect 
 • je de geluiden uit de etherische sferen kan horen
 • je alle wezens in de etherische sferen kan zien en ermee communiceren
 • je alle elementen op aarde beheerst

Het waterman tijdperk, het tijdperk van de wakkeren laat zijn invloed al voelen maar zal pas echt van start gaan ergens rond 2250 en 2360: tot dan vrees ik dat er weinig mannen en vrouwen met recht zullen kunnen zeggen dat ze wakker zijn; 

Dus voor wie de wens heeft om nuchter te zijn en in het leven te staan met vaste grond  onder je voeten, kan je ik onze modules aanraden; module 1 is de basis en de grond