Sinds ongeveer 1914, met de invoering van de Bankruptcy Act, heeft het Verenigd Koninkrijk, America en alle andere landen, handel gedreven in een staat van faillissement. De faillissementsregels verhinderen de vereffening van een schuld met echt tastbaar geld. Dat wil zeggen dat wij sedert 1914 altijd in schuld leven en nooit in de mogelijkheid zijn om deze te verefffenen.

Dit omdat echt geld in faillissement NIET  van eigenaar  mag veranderen; schulden kunnen in de toekomst worden kwijtgescholden , zodat hun handeltje kan doorgaan. Dus alles wordt een boekhoudkundige oefening. Dat is waarom 1914 ook het jaar was waarin de gouden standaard werd opgeschort, waardoor alle waarde uit de commerciele markt verwijderd werd, het op die manier ook onmogelijk makend nog enig contract te vervolledigen omdat elke waardevolle tegenprestatie onmogelijk was.

Men heeft geprobeerd de tegenstanders van het fiat currency systeem te sussen,  door de invoering van de Gold Standards Act 1925, werd de goudstandaard voorgoed opgeschort door wetsvoorstel 227 in 1931. Van de ene dag op de andere schakelde de natie, en de meerderheid van de ontwikkelde wereld, over op een fractioneel reserve banksysteem dat pure fictie is en alleen kan werken als we er blijven in geloven. 

De geldcreatie is  de ruggengraat van elk economisch model. Wat houd dit nieuwe fractional reserve
banksysteem in? introduceerde het volgende proces: 

 • De centrale bank besluit de geldhoeveelheid te vergroten met zeg £1m. Zij doet dit door de aankoop van
  staatsobligaties/treasury bills te kopen van een handelaar in staatsobligaties.
 • Om voor deze obligaties te betalen creëert de centrale bank een schuld bij zichzelf – een eenvoudige
  boekhoudkundige oefening.
 • De bankrekening van de dealer wordt gecrediteerd met 1 miljoen pond als betaling voor de obligaties…
  £1m aan kredietgeld dat eerst niet bestond, bestaat nu in het banksysteem.
 • Omdat de staatsobligaties rentedragend zijn, heeft de overheid effectief.
 • Het kredietgeld voor haar banksysteem, van wat in feite een privé onderneming is, tegen rente.
 • (Er kan nooit genoeg geld in omloop zijn om deze lening terug te betalen omdat de rente te betalen op de staatsobligaties nog niet is gecreëerd – vandaar de eeuwigdurende en opzettelijke cyclus van pieken en dalen)
 • “Inkomstenbelasting betaalt de rente aan de obligatiehouders
 • De centrale bank kan het aanbod van kredietgeld controleren door het kopen en verkopen van
  staatsobligaties naar believen te kopen en verkopen. Op deze manier controleert één enkel bedrijf de hele economie.

Woodrow Wilson [President 1913-1921] nadat hij de Federal Reserve Act 1913 had aangenomen.

“Ik ben een zeer ongelukkig man. Ik heb onbewust mijn land geruïneerd. Een grote industriële natie wordt nu gecontroleerd door een systeem van krediet… De groei van de natie, daarom, en al onze activiteiten zijn in handen van een paar mannen. We zijn uitgegroeid tot een van de slechtst geregeerde, een van de meest volledig gecontroleerde en gedomineerde regeringen in de beschaafde wereld, een regering door de mening en dwang van een kleine groep dominante mannen.”

De £1m gecreëerd door de centrale bank kan,  worden uitgebreid tot een theoretische £10m door middel van het volgende
proces:

 • De hoofdbank(en) die de £1m van de transactie van de dealer heeft  ontvangen, mag 
  900.000 van de oorspronkelijke 1 miljoen pond uitlenen, uitgaande van een reserveverplichting van 10%.
 • Eigenlijk leent ze niets uit van de oorspronkelijke 1 miljoen pond, want als zij dat zou doen, zou er geen nieuw geld worden gecreëerd.
 • Het houdt de hele £1m in zijn kluis en creëert, uit het niets, nog eens £9m om aan de 10%
  vereiste te voldoen.
 • Ze kan dit doen omdat ze schuldbekentenissen (promisory notes) [aanvraagformulieren voor leningen en aanbiedingen] aanvaardt in ruil voor bijschrijvingen op de transactierekening van de leners.”Bron 
 • De bank liegt tegen het publiek door hen te vertellen dat ze een lening verstrekken (die moet worden terugbetaald tegen rente).
 • De bank aanvaardt dan het leningaanvraagformulier als een belofte om te betalen in overeenstemming met de Bills of Exchange Act 1882 (vergelijkbaar met de belofte tot betaling van bankbiljetten in uw portefeuille).
 • Omdat ze nu iets van waarde hebben van de “lener”, zijn ze gemachtigd door het
  banksysteem om uit het niets het kredietgeld te creëren dat de “lener” wenst te “lenen
 • In wezen heeft de bank gewoon de promesse van de lener omgezet in bruikbaar kredietgeld. Zij hebben geen cent geleend van hun eigen geld of van dat van iemand anders. 100% van  de maandelijkse betalingen,  voor een lening, hypotheek of creditcard zijn enkel tot voordeel van de bank.
 • Het is de belofte van toekomstige arbeid van de man die optreedt als de legale kredietnemer, die het aanbod van fractioneel kredietgeld in het ‘fractional reserve’ systeem vergroot. In wezen zijn wij het, de zogenaamde leners, die de lening aan de bank verstrekken, en niet andersom.

nog een goeie bron in de materie van geld schepping tomschauf-topsecretbankersmanual2003_ocr_v-1

Wat is de enige echte waarde/true value op aarde? 

Onze energie, ons werk en de belofte van toekomstige arbeid. Een staatsobligatie kan enkel waarde hebben als er iets  tegenover staat. En aangezien op aarde het enige dat waarde heeft, wij de mens is (want al de rest kregen we gratis van onze schepper) moet een staatsobligatie, op de één of andere manier gedekt zijn door ons levende mens, door onze arbeid.

Hoe kan de overheid nu onze arbeid garanderen en ons mensen borg te laten staan voor het faillissement? 

We zien het al gebeuren via de vaccinatie met tracking chip en de digitale ID. Hiermee  wordt de biologisch eigendom van elke mens geregistreerd en gevolgd via volgens het oude systeem van verpanding. Door deze methodologie kunnen ze mensen dwingen zich te onderwerpen aan hun agenda. Op die manier is de mens onderpand/waarborg voor de terugbetaling van het fractioneel geld.  Elke mens zal  gedwongen worden zich te registreren anders zal het niet meer mogelijk zijn om te werken en geld te verdienen.  Op die manier wordt de mens hun bezit, zullen zij alijd een zekerheidsrecht hebben op de mens voor altijd, onder commerce law en op grond van beveiligde transacties.