Het onderzoek van Grégor Puppinck, advocaat en directeur van het Europees Centrum voor Recht en Rechtvaardigheid, baart opzien. De Fransman onthult hoezeer Soros en Gates betrokken zijn bij organisaties als het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, de Raad van Europa, de VN en de WHO.

Het is een schandaal zonder weerga. Vorig jaar legde de Franse advocaat en hoofd van het Europees Centrum voor Recht en Rechtvaardigheid, Grégor Puppinck, de financiële banden bloot tussen George Soros, Bill Gates en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Meer recent onthulde Puppinck de nauwe banden tussen Gates, Soros en de Raad van Europa – het EHRM werd opgericht door lidstaten van de Raad van Europa.

De bekende en controversiële Amerikaanse miljardair George Soros, met zijn Open Society Foundation, en Microsoft, een bedrijf dat is opgericht door Bill Gates, zijn twee van de grootste financiers van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, bericht Epoch Times. Dit werd aangetoond door Puppinck 2020 op basis van de financiële jaarverslagen van de instelling.

“Wie de financiële jaarverslagen van de Raad van Europa leest, zal vaststellen dat de Open Society van George Soros en Microsoft van Bill Gates de twee grootste particuliere donoren van de organisatie zijn. Deze twee organisaties doneerden tussen 2004 en 2013 elk bijna 1.400.000 euro aan de Raad van Europa, en tussen 2006 en 2014 bijna 690.000 euro. “De Open Society steunt ook initiatieven van de Raad van Europa, waaronder het Europees Instituut voor Romakunst en -cultuur,” zei Grégor Puppinck in een interview met de Franse krant Valeurs Actuelles.

Sinds 2015 is er geen spoor meer van rechtstreekse financiering, aangezien de Raad van Europa een apart fonds heeft opgericht voor vrijwillige donaties buiten de begroting om. Bijgevolg hoeft zij deze fondsen niet te vermelden in haar financiële verslagen.

VN en WHO ook getroffen

Het probleem van de financiering door miljardairs betreft niet alleen de Raad van Europa, maar ook het Internationaal Strafhof, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Verenigde Naties (VN).

Uit het onderzoek van Puppinck bleek dat het Internationaal Strafhof in 2017 ongeveer 115.000 dollar ontving van de Open Society Foundation. Daarnaast is de Bill & Melinda Gates Foundation na de Verenigde Staten de grootste financier van de WHO, met een bijdrage van 530 miljoen dollar in 2019, en is 80 procent van de WHO-begroting gebaseerd op vrijwillige bijdragen, dat wil zeggen donaties van stichtingen en regeringen. “Dit soort financiering doet natuurlijk vragen rijzen omtrent de politieke onafhankelijkheid van deze organisaties”, aldus de advocaat.

Deze grote internationale organisaties zijn prioritaire doelwitten voor “filantropische miljardairs” die wereldwijd politieke invloed willen uitoefenen, zei hij. Dit komt omdat de organisaties over aanzienlijke macht beschikken, maar onvoldoende financiële middelen hebben om hun projecten uit te voeren, zei hij. “Deze politieke invloed kan worden uitgeoefend zonder een beroep te doen op democratische mechanismen of controles”, aldus Puppinck. Om de onafhankelijkheid van deze grote internationale organisaties te behouden of te herstellen, zo zei hij, is het daarom absoluut noodzakelijk hun financieringsmethoden te onderzoeken en te verduidelijken.

De rechters van het Hof zijn afkomstig van NGO’s

Bovendien heeft met name George Soros persoonlijke banden met verschillende invloedrijke leden van deze internationale organisaties.

Voormalig secretaris-generaal van de Raad van Europa Thorbjørn Jagland beschreef Soros als zijn “goede vriend”. De commissaris voor de mensenrechten van de Raad van Europa, Nils Muižnieks, die tot 2018 in functie was, was werkzaam als programmadirecteur bij de Soros Foundation-Latia. Voormalig voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker en VN Hoge Commissaris voor Mensenrechten Michelle Bachelet noemen Soros ook hun “vriend”.

Uit het onderzoek van Puppinck blijkt dat in de afgelopen tien jaar 22 van de 100 permanente rechters van het Hof afkomstig waren van zeven NGO’s. 18 van hen hebben zaken moeten behandelen waarbij de NGO’s betrokken waren waarvoor zij zelf werkten. Dit, aldus Puppinck, is een schending van de basisregels van de gerechtelijke ethiek. “Van deze zeven NGO’s valt het Open Society Network op door het aantal rechters dat eraan verbonden is (12) en door het feit dat het de zes andere die in het verslag worden genoemd, financiert”.

Daarnaast hebben Soros en zijn lobbyisten tussen 2014 en 2018,  64 ontmoetingen gehad met commissarissen en hoge ambtenaren van de Europese Commissie. Er zijn zelfs foto’s van EU-politici samen met de Hongaarse miljardair.

Op deze foto is Věra Jourová, vicevoorzitter van de EU-Commissie, te zien tijdens een ontmoeting met George Soros (links van Soros, Soros’ zoon staat helemaal links).

Johannes Hahn, EU-Commissaris voor Begroting en Administratie, heeft ook nauwe banden met Soros.

Verscheidene leden van het Europees Parlement hebben naar aanleiding van de publicatie van het verslag van Puppinck parlementaire vragen gesteld aan de Europese Commissie en de Europese Raad. Jourová antwoordde: “De Commissie heeft geen twijfels over de integriteit en onafhankelijkheid van het Europees Hof voor de rechten van de mens”.

“Er is geen wens om het systeem in twijfel te trekken”

Puppinck zei dat deze feiten een openbaring zouden moeten zijn. Maar de Europese autoriteiten zouden zich afwenden en wachten tot de mensen aan iets anders zouden denken. “Er is geen verlangen om het systeem in twijfel te trekken. Dat is eng.”

Ondertussen werd Puppinck scherp aangevallen in de media voor zijn onderzoek naar George Soros. Open Democracy, een van Soros’ andere organisaties, heeft het Europees Centrum voor Recht en Rechtvaardigheid aangevallen als “kruisvaarders”, “wolven in schaapskleren” en een “geheim leger” dat wil “inbreken in onze democratische instellingen”, zei volgens de advocaat. Dit soort aanslagen bevestigt de noodzaak om “deze machtsnetwerken die het nieuwe mondiale en post-democratische regeringsstelsel vormen, objectief te ontmaskeren”, zei hij.

bron