Degene die, onder de kleur van een wet, statuut, verordening, voorschrift of gewoonte, een persoon in een staat, gebied, Gemenebest, bezit of district opzettelijk onderwerpt aan de ontneming van alle rechten, privileges of immuniteiten die zijn gewaarborgd of beschermd door de grondwet of wetten van de Verenigde Staten, of andere straffen, pijnen of straffen, omdat een dergelijke persoon een vreemdeling is, of vanwege zijn kleur of ras, dan zijn voorgeschreven voor de bestraffing van burgers, worden beboet onder deze titel of gevangenisstraf van niet meer dan een jaar, of beide; en indien lichamelijk letsel het gevolg is van de handelingen die zijn gepleegd in strijd met deze sectie of indien dergelijke handelingen het gebruik, de poging tot of het dreigend gebruik van een gevaarlijk wapen, explosieven of vuur omvatten, wordt een boete opgelegd onder deze titel of een gevangenisstraf van niet meer dan tien jaar, of beide;

(25 juni 1948, hoofdstuk 645, 62 Stat. 696 ; Pub. L. 90-284, titel I, § 103(b) , 11 april 1968 , 82 Stat. 75 ; Pub. L. 100-690 , titel VII, § 7019 , 18 november 1988 , 102 Stat. 4396 ; Pub. L. 103–322, titel VI, § 60006(b) , titel XXXII, §§ 320103(b), 320201(b), titel XXXIII, § 330016(1)(H), 13 sept. 1994 , 108 Stat. 1970 , 2109, 2113, 2147; Pub. L. 104–294, titel VI, §§ 604(b)(14)(B), 607(a), 11 oktober 1996 , 110 Stat. 3507 , 3511.)

18 U.S. Code § 242 – Deprivation of rights under color of law

Whoever, under color of any law, statute, ordinance, regulation, or custom, willfully subjects any person in any State, Territory, Commonwealth, Possession, or District to the deprivation of any rights, privileges, or immunities secured or protected by the Constitution or laws of the United States, or to different punishments, pains, or penalties, on account of such person being an alien, or by reason of his color, or race, than are prescribed for the punishment of citizens, shall be fined under this title or imprisoned not more than one year, or both; and if bodily injury results from the acts committed in violation of this section or if such acts include the use, attempted use, or threatened use of a dangerous weapon, explosives, or fire, shall be fined under this title or imprisoned not more than ten years, or both; and if death results from the acts committed in violation of this section or if such acts include kidnapping or an attempt to kidnap, aggravated sexual abuse, or an attempt to commit aggravated sexual abuse, or an attempt to kill, shall be fined under this title, or imprisoned for any term of years or for life, or both, or may be sentenced to death.

(June 25, 1948, ch. 645, 62 Stat. 696Pub. L. 90–284, title I, § 103(b)Apr. 11, 196882 Stat. 75Pub. L. 100–690, title VII, § 7019Nov. 18, 1988102 Stat. 4396Pub. L. 103–322, title VI, § 60006(b), title XXXII, §§ 320103(b), 320201(b), title XXXIII, § 330016(1)(H), Sept. 13, 1994108 Stat. 1970, 2109, 2113, 2147; Pub. L. 104–294, title VI, §§ 604(b)(14)(B), 607(a), Oct. 11, 1996110 Stat. 3507, 3511.)