Wat is liefde, tja de meeste mensen hebben er echt geen flauw idee van, om de simpele reden dat je jezelf de tijd niet gunt om erbij stil te staan. Heb jij er al eens bij stilgestaan? Nee, ok laten we er dan eens over mijmeren en ontdekken wat jij geloofd over liefde.

alle artikels zijn incl schrijffouten, waarom lees je hier

 • geloof jij dat liefde met seks te maken heeft? 
 • geloof jij dat jaloezie een bewijs van liefde is?
 • geloof jij dat liefde is, de ander proberen gelukkig te maken?
 • geloof jij dat liefde is de ander te proberen te redden?
 • geloof jij dat liefde is de ander verwennen?
 • geloof jij dat medelijden een teken of bewijs van liefde is?
 • geloof jij dat liefde is vechten voor de ander?
 • geloof jij dat liefde is de ander betuttelen en in zijn/haar plaats te beslissen?
 • geloof jij dat liefde een pijnlijk gebeuren is?
 • geloof jij dat liefde liegen is voor de ander, de ander beschermen met de mantel der liefde?
 • geloof jij dat liefde hard werken is?
 • ….

Kijk nu maar wat nog meer bij je binnenkomt en wat heb jij ontdekt over je geloof over de liefde

Het sentiment liefde, is een vergiftigd geschenk.

Is een moeder/vader die hun kind verwent en alles geeft waar het om vraagt liefdevol? Misschien zou je dat wel leuk vinden maar er is een grote keerzijde aan deze medaille, want op deze wijze ontneem je het kind de kans om te groeien, zichzelf te ontwikkelen, op unieke wijze expressie aan zichzelf te geven, ervaring en daarmee wijsheid op te doen, de eigen grenzen te verleggen. Het ontneemt diegene die je zegt lief te hebben, de kans op ontplooing, op geluk, op het begrijpen van het leven, op rust en zelfvertrouwen.

Het sentiment liefde is een emotie, gebaseerd op afscheiding en zelfafwijzing. En uit zelfafwijzing ontstaat oordeel = informatie via het oor ipv kennis via het hart. Iemand die sentimenteel is, zit vast in drama, in oordeel.  De beschaafde mens zit vast in zijn hoofd, in de oordelen, in het denken waardoor je het licht van je hart verstikt. Liefde, het hart heeft zuurstof nodig en je verstikt het onder verhalen, excuses, aannames / vals geloof, oordelen, dwang, angst, …..

Enkel wiens hoofd leeg is kan invoelen, krijgt inspiratie en de leiding van de intuitie. Mensen lopen vast in de verwarring die het resultaat is van zelfafwijzing en enkel door weer stil te worden, te luisteren naar je hart zal je leiding ervaren. 

Liefde is:

 • de ander steeds het beste wensen zonder dat voor hem/haar in te kleuren
 • nederig zijn waardoor je je dienstbaar kan opstellen en jouw denken en handelen vrij is van dwang of manipulatie
 • de ander helpen om sterk te zijn enkel door hem/haar de ruimte te laten om eigen keuzes te maken en om de resultaten van die keuzes te laten ondergaan
 • de ander aan te moedigen om verantwoordelijkheid te nemen
 • de ander aan te moedigen de comforzones te verlaten
 • om zonder oordeel met elkaar om te gaan,
 • verdraagzaamheid te realiseren

Het sentiment liefde is persoonlijke arrogantie

Omdat het oordeelt en veroordeelt: dat de ander zwak/gebrekkig is, dat iets goed of fout his,  het leven en daarmee god fout is….. Elke ziel kiest voordat ze incarneert haar pad, haar lessen, de ouders, milieu, lichaam….. waarin ze terecht komt. Het is niet aan ons persoontje om te oordelen over situaties, over het leven om de simpele reden dat we nog maar beperkt bewustzijn genieten en het voor ons momenteel nog onmogelijk is om door te dringen tot het groter geheel en het gehele plaatje te zien.  Het enige wat we kunnen doen is nederig ons pad accepteren en ons pad moedig volbrengen.

 Het pad is voor iedereen gelijk: liefde belichamen en dat doe je door je wil af te stemmen op het hogere, op gods wil. En god gaf ons allemaal een kompas als geschenk,  dat IN elk van ons leeft: ons geweten dat de natuurwet steeds weer voor ons vertaalt. 

Liefde is de graal waarnaar de mens al zo lang op zoek is. De graal is geen fysieke kelk, maar het belichamen van almacht die liefde is. Iets begrijpen is 1ding, maar het belichamen is een ander paar mouwen  😉  maar niet getreurd we hebben de eeuwigheid om volledig bewust te worden en de ziel kan incarneren zo vaak als ze wil totdat de volledige belichaming van liefde een feit is.

Van harte

isabelle