Man’s brein is een schitterende tool: een superpower voor wie het beheerst; De cabal weet dat ook en speelt daar meesterlijk op in; Het is tijd om ons meesterschap op te nemen, uit de legale wereld en haar fictie en “rechts”vermoedens te stappen en de natuurwet te belichamen; Jij bent toch geen vermoeden? Jij bent toch geen schim? Wel waarom laat je je dan vangen door hun vermoedens op grond van goddeloze en onrechtvaardige artikels? Jij bent baas in eigen huis alleen geloof je dat blijkbaar niet; 

Meesterschap versus slavernij

De massa laat zich beheersen ipv zelf te heersen in eigen leven; De cabal gebruikt maar 1 simpel wapen tegen jou: ANGST; Angst is een illussie, een fictie, daarom kan je ook geen gerechtigheid realiseren via legale artikels omdat die gebaseerd zijn op rechtsvermoedens = regels waarmee de cabal van jou kan roven; Sedert de jaren 1930 is het verkeerd beginnen lopen en nu zitten we op het diepste punt van onmenselijkheid; Tijd om wakker te worden; 

angst is de slechtste raadgever

Dit filmpje: de geheimen van de verenigde naties, is het beste wat ik tot nu toe al gezien heb; Hoewel er voor mij wat minder beelden in mogen, helpen die wel om in een positievere sfeer te komen; Die man Călin Georgescu, voormalig lid van de VN, die 18 jaar zeer hooggeplaatst was en haarfijn weet hoe het in elkaar zit, begrijpt ook de essentie; En de clou is,  éénmaal je vrij van angst bent, dan begrijp je ook direct het leven, dan weet je spontaan hoe het hoort en waarvoor het leven bedoelt is; 

Je macht ligt in je geloof

The key is wat JIJ WIL GELOVEN = wat jij gelooft is dat wat je voedt; / energie geeft; Zonder jouw aandacht, zonder jouw consent, zonder jouw energie is het direct afgelopen met de kwaadwilligheid, de grenzeloze hebzucht en machtsmisbruik; De cabal heeft jou nodig om het kwaad vorm te geven; De cabal wil dat jij de materiele zekerheid boven geluk, vrede, harmonie, overvloed en gerechtigheid stelt;  8 miljoen kinderen vermist, 8 miljoen kinderen die door ons, de gemeenschap in de steek gelaten zijn; 

Wat kunnen we nu doen

  • Moedig zijn ipv angstig en de juiste kennis helpt je daarbij; Via onze opleiding krijg je alle tools om te leren en te begrijpen hoe je er stevig kan staan en standhouden in vertrouwen en het nee zeggen tegen angst; mod 1 is de basis; mod 2 is hoe je ding te doen in de rechtbank, de documenten die je nodig hebt en de valkuilen die je moet vermijden en de trukendoos van de rechter; mod 3 is je rechtsprofiel: hoe je wet stellen en recht bepalen, hoe je emoties beheersen en je jezelf en eigen leven meester zjin; De opleiding vind je in onze winkel en hier alvast een gratis inleidingsmodule;
  • Stoppen met het betalen van belastingen die toch maar in de zak gaan van de cabal en co; maar doe dit enkel als je de kennis beheerst en goeie begeleiding hebt; die krijg je bij ons als je de 3 modules koopt; Bij mod 2 & 3 geef ik begeleiding via een online groep; 
  • ken je “sociale” huizen waar ze kinderen opvangen, kindertehuizen vorm dan een burgerwacht en controleer die plaatsen; Hou een lijst bij van alle kinderen, zorg dat iemand van de groep 3x per week daar op controle gaat zo zorg je ervoor dat er geen kind zomaar meer kan verdwijnen; pas als we een gemeenschap vormen hebben zij geen controle meer omdat onze liefde voor elkaar en de gemeenschap een draagvlak biedt waar angst niet kan bestaan; 
  • sta achter de boeren, ze zijn cruciaal in onze voedselketen; de boeren die bereid zijn om nee te zeggen kunnen wij juridisch helpen, maar ze moeten wel beseffen dat het mogelijk is dat ze dan uit het subsidieysteem vallen; Het is of vrij zijn ofwel ten prooi blijven van het systeem; Boeren moeten ook stoppen met het gebruik van chemische sproeimiddelen, met overproductie
  • bedrijven die gifstoffen maken en ggo’s moeten gesloten worden, we zijn natuurlijke wezens, we hebben natuurlijke voeding nodig
  • stop met het testen op dieren; bevrijd de dieren uit laboratoria

Ik zie in onze wereld een prachtige structuur, zoveel schoonheid en zoveel mogelijkheden, alleen is die momenteel in de klauwen van wezens die zwak, hebzuchtig en kwaadwillig zijn; De overheden worden bemand door de zwakste wezens op aarde; Ze zijn omkoopbaar en eerloos omdat ze de stem van hun ziel: eer en geweten het zwijgen opleggen; Ze weten het wel hoor maar ze verschonen zichzelf door zich te verschuilen achter hun job/functie die pure fictie is; Het zijn wezens zonder eigenwaarde, gehersenspoeld, zwak en manipulatief; Aan ons om hun de waarheid voor te houden als ze ons via papier lastig vallen; Hoe meer ze de waarheid te lezen krijgen, hoe meer kans dat hun geweten zich roert; 

Elke man/vrouw is van nature een goed wezen, die wil genieten van de natuur en die er geen behoefte aan heeft om te overheersen; Mensen willen gewoon verbinden maar door de dagelijkse onnatuurlijke ratrace staat de mens onder stress en is ten prooi aan vals geloof en angst waardoor het goede in hun geen zuurstof krijgt;

Geef jezelf de nodige zuurstof, geef de gemeenschap de nodige liefde en zorg in godsnaam voor de kinderen; Hou ze van school waar ze enkel murw gemaakt worden met bakken onzin; De examenstress remt hun ontwikkeling en maak hun slaafs en volgzaam; We zijn geen gemeenschap meer maar een groep mensen die vluchten in een virituele wereld; de noorderlanden hebben natuurlijk het weer tegen maar hier in spanje (woon hier nu 4jaar) zie ik veel meer gemeenschap; jong en oud gaat hier naar het strand na het werk en zitten hier gezellig tot het donker wordt met elkaar te lachen en te praten; De groepsbanden zijn hier nog sterk, ondanks dat ik veel gsm gebruik zie, maar op het strand/in de natuur zie ik hun ontspannen en zonder die virituele tool; Ik herinner me nog uit mijn jeugd dat elk huis een bank had ervoor en s’avond na het werk zag je daar vaak de mannen samen een pint drinken, terwijl ze ons de spelende kinderen in het oog hadden; Dat zorgt voor gemeenschap, dat zorgt voor draagkracht; = Zet terug een bank voor je huis, gooi een briefje in de bus van de buren en leg uit waarom je bank daar staat; Je kan die bank gemakkelijk zelf maken, vijs een paar paletten aan elkaar en hupsakee, mss vind je er wel 1 in de kringloopwinkel, zet een paar kratten omgekeerd buiten … wees creatief maar zorg weer voor sociaal weefsel ipv digitale isolatie; 

Het ligt in onze eigen handen hoor; 

Ik ben zelfredzaam, sta stevig in eer en geweten op eigen benen en het enige gezag dat ik boven mij accepteer is de wil van mijn schepper, vastgelegd in de natuurwet, conform haar geest/principe: berokken nooit kwaad/schade; Wil je dat ook, dan ben je bij ons aan het goeie adres, voor de juiste kennis en support.

Deze zomer geef ik weer live presentaties in belgie en mss ook nederland, zie onze agenda

warme groet

de vrouw: isabelle lambrecht