Alles is een vorm van fermentatie: omzetting van energie/denken naar materie/handelen.  Fermentatie kan je ook zien als een wetmatigheid. Een wetmatigheid is een terugkerend verloop volgens een vaste structuur, systeem of wet. Wet is datgene waar alles om draait en wie het concept wet niet begrijpt, is vogel voor de kat.

Fermentatie / omzetting op energetisch niveau

De mens is zich nog veel te weinig bewust van het feit dat alles energie is, dat de zichtbare wereld aangestuurd wordt door omzetting van de onzichtbare wereld. Velen die met spiritualiteit bezig zijn, weten dat wel maar ze begrijpen niet wat dit inhoudt en kunnen het daarom niet beheersen en belichamen. De sturende factor is de wil, die in elke man/vrouw aanwezig is. De wil, is de wet en daarmee de macht waarmee een man/vrouw iets realiseert, manifesteert. Het resultaat hangt af van welke energie, intentie de boventoon in jou voert: de stem van de natuur/ je schepper & heer of de stem van je lichaam/ je persoonlijke begeertes & slaaf.

Natural law

De wil van de schepper leeft in elk van ons en kennen we als ons geweten: ons innerlijk weten, de kennis van goed/goddelijk en kwaad/goddeloos die zetelt in je hart. Als je heer wil zijn van je eigen leven = je goed voelen omdat je gevoed en bekrachtigd wordt door de bron, kan je dat enkel als jij je schepper wil eren: je wil, uitlijnen met de wil van de schepper. Dan leef je vanuit je innerlijk weten,  vanuit de bron en almacht die liefde is, vrede, overvloed en potentieel. Daaruit volgt dat jouw keuze en handelingen: een gevende handeling zijn waarbij jij een stuk van de bron in jou deelt met de wereld. Daarom kan enkel wie volgens de wet van de schepper leeft, vrede realiseren.

De wil van de schepper is altijd wet, het is de hoogste wet waaraan al het andere ondergeschikt is. De wil van de schepper is bekend onder de natuurwet (natural law) en werkt volgens het prinicpe: berokken een ander geen kwaad/schade. Dat kan enkel als jij eervol handelt en altijd de verantwoordelijkheid voor je eigen keuzes draagt. Eervol handelen betekent je schepper eer betuigen, door op jouw manier het levende woord te zijn: een manifestatie van vrede/ liefde.

Standing: is een man/vrouw die eervol handelt omdat hij/zij leeft conform de wet van de schepper en stand houdt onder elke tegendruk. Dat is een man/vrouw die vrij is want die is bekwaam om zijn/haar wet te stellen conform de natuurwet en handelt onder eigen recht (sui juris).

legale wereld: betrekking hebbende op de wet

Maar de aarde is een materiele dimensie en daarmee een duaal concept bestaande uit 2 polen, want zonder dualiteit kan materie geen vorm krijgen. Een + & – moeten samenkomen om een kind/materie te realiseren. Dat houdt in dat de wil: de macht die creatie mogelijk maakt, vrij is en de man/vrouw de ruimte laat om het zelf (de schepper) op eigen wijze tot expressie te brengen. Hierbij kies je zelf: of uitvoering geven aan het hogere aspect van je schepper of uitvoering geven aan het lagere aspect waarbij je de wil van je schepper afwijst, met als resultaat dat jij gebrek en leegte in jezelf ervaart. Deze leegte ken je als je persoonlijke emoties, noden en begeertes die op alle mogelijke manieren energie van jou en de ander roven, vanwege het afwijzen van de bron in jou. Wie begeert, eist op en rooft buiten zichzelf, om de leegte in zichzelf op te vullen. Je kan enkel de onvrede die in jou leeft naar buiten brengen en zorgen voor verdeeldheid: klagen, kwaad, lijden, schade, verdeeldheid

Je neemt een positie in: eis voor vrijheid, oordelen, klagen en eisen en dat is waarop de legale wereld een antwoord is. Gerechtigheid kan je enkel realiseren binnen de wet van je schepper. De legale wereld komt enkel tegemoet aan goddeloosheid, dat is ook de reden waarom vrouwe justitia: macht en wil, geblinddoekt is, omdat de mens -die een schim is van een echte man/vrouw- zijn macht&wil misbruikt en richt op het verkeerde.

Hoe kan je weer in balans komen en vrede bereiken

Er is een wereld van verschil tussen vrijheid en tussen vrij zijn. Vrijheid betekent dat een ander je de toestemming, de gunst of het verlof gunt: je ontslaan van een plicht = ondergeschikte positie & verantwoordelijkheid ligt bij een ander.  Vrij zijn betekent dat jij bekwaam bent om de wet te belichamen en je eigen recht te bepalen en te bewaken = standing en jij draagt de volle verantwoordelijkheid.

Een mens eist vrijheid vanuit onmacht. De man/vrouw is vrij omdat hij/zij de macht begrijpt

Die leegte / de onvrede, kan je enkel ledigen door energetische fermentatie: contemplatie en mijmering/bezinning. Fermentatie is het omzetten van suikers in een zuurstofloze omgeving, waardoor energie vrijkomt. Ik probeer altijd in alles de natuurwet te zien en te doorgronden.  Als we het proces van fermentatie symbolisch bekijken, zien we dat suiker symbool is voor genot: de lagere vorm van energie, warmte & liefde. De zuurstofloze omgeving adviseert je dan om er geen zuurstof/aandacht maar aan te geven, waardoor er energie/ruimte vrijkomt voor de hogere vorm van liefde.

Contemplatie betekent: beschouwing, letterlijk “het scheiden van iets uit zijn omgeving”. Het beschouwen is jezelf niet meer zie als onderdeel van de omgeving (als mens-persoon) maar jezelf zien als deel van de schepper (man/vrouw). De omgeving waarin de mens op vandaag leeft, is een wereld van pure goddeloosheid: verdeel en heers, machtsmisbruik waar gretig voor betaalt wordt, oppervlakkigheid & genotzucht, het onderdrukken- veranderen van de natuur mits biologische modificaties, het negeren van de natuurwetten, disfunctie en disbalans, drama, roddel, kritiek, rampscenario’s ……..

Mensen willen voor god spelen & creëren, want dat is je natuur: een goddelijk wezen. Maar de mens is in verstand en kennis heel beperkt waardoor hij de bal grandioos mis slaat, omdat de mens van zichzelf, niks kan en is. Het menselijk lichaam is maar een instrument, waardoor de schepper zijn macht/wil tot expressie brengt. Pas als de mens (schim van een man/vrouw) transformeert in een man/vrouw door zich open te stellen voor de wil van de schepper en die wil tot expressie brengt,  is hij/zij god in uitvoering = het levende woord en kan je als man/vrouw wonderen verrichten.

Soms scroll ik eens door de berichtgevingen van telegram- & facebookgroepen die bezig zijn met vrijheid en die zich allemaal als wakker presenteren. En dat is flink balen :lol:, want dan valt mijn energie als een blok naar beneden en wordt ik moe, depressief en verlies ik het vertrouwen. Het enige wat ik daar zie zijn mensen die een manifestatie zijn van: van emoties en begeerte, die heel actief zijn in het delen en voeden van een gigantische verzameling onvrede, onrust,  onmacht, oordeel, kritiek, laster, drama, liefdeloosheid, complotten, onvrijheid, angst of een zweven van mensen die verbinden vanuit emotie of redding toekennen aan iets/iemand buiten zich. En ze begrijpen niet dat zij juist door hun vermijdingsdrang, met hun acties en hun aandacht, energie pompen in de manifestatie van deze realiteit/dimensie. Zij maken juist deze realiteit mogelijk. 

Tja, de mensheid heeft nog een lange weg te gaan vermoed ik want het is nog weerstand troef in plaats van bezinning en bewust zijn. 

mijmering/bezinning: kan je zien als fermentatie, door te elimineren wat je zwak maakt of in de problemen kan brengen. Dat doe je door je bewust te zijn van jezelf en je keuzes en acties te toetsen aan de wet. Kom je in een situatie die je als onprettig ervaart dan ga je daar niet-oordelend naar kijken, want je weet dat die situatie ok is en dat die zich voordoet omdat jij tegen de wet (wil van je schepper) in gehandeld hebt. Op die manier zal je er de voedingswaarde kunnen uithalen en bijsturen.

Dat is de manier waarop je de goeie bacterien (gedachten) kan laten groeien, zodat je meer voeding (vreugde) uit het leven kan halen. Als iets zich voordoet in mijn leven ga ik daar altijd over mijmeren. Ik belicht dan elk stukje waarom ik het als onaangenaam ervaar/ onvrede, kijk ik naar mijn intentie en probeer dat te ontrafelen door het te toetsen aan de natuur. Meestal schrijf ik het van me af omdat dit de manier is waarop ik de dingen helder krijg en grond. Het belangrijkste hierbij is de intentie ontdekken die deze situatie aangetrokken heeft: heb ik gehandeld vanuit een persoonlijk emotie (begeerte) of heb ik gehandeld als verlengde van mijn schepper. Eigenwijs en eigenzinnig zijn is perfect, zolang je dit doet vanuit de juiste context en het iets toevoegt: vrede, in plaats rooft: onvrede.

Niemand kan dit in jouw plaats doen, maar je kan wel leren hoe jij het zelf kan doen.

Wil jij ook de ketenen van je emoties, die je onrecht aandoen, losgooien dan kan je leren via onze opleiding, hoe jij je leven beheerst zowel op emotioneel als juridische niveau. Mod 1 zijn de basisbeginselen van de wet; Mod 2 is hoe jij er kan staan in de rechtbank en je recht waarborgen; Mod 3 is je rechtsprofiel: hoe jij je wet en recht in de wereld brengt. Je vind ze in onze winkel

Fermentatie / omzetting op fysiek niveau

Dat het lichaam aangestuurd wordt door de geest weten we allemaal: het is je denken die ervoor zorgt dat jij stapt, dat jij iets vastneemt, dat jij een actie uitvoert. Het zijn echter de biologische wetten, die het mogelijk maken om de actie te realiseren en concreet te maken, zonder dat jij moet denken welk recept je hiervoor nodig hebt (spieren/enzymen/hormonen……). En toch is de medische wereld sedert de 19de eeuw afgeweken van deze kennis en scheidt zij geest en lichaam door het lichaam op mechanische wijze te behandelen, in plaats van op metafysische wijze.

De mens ziet zijn lichaam als een ding voor genot en als het geen genot meer verschaft, niet meer naar behoren werkt, is het de vijand. Genot is eisen, is voorwaarden stellen, binden. De man/vrouw neemt de verantwoordelijkheid voor wat zijn/haar lichaam tot uitdrukking brengt want hij/zij, ziet het lichaam als zijn component en tempel die manifestatie en leven in de materie mogelijk maakt, waarmee je liefde uitdrukt, geeft zonder voorwaarden te stellen.

Een wet en een voorwaarde zijn 2 verschillende manifestaties: wet is de wil van de schepper: vervulling, liefde, vrede. Een voorwaarde is een eis: gebrek aan waarde, onmacht, onvrede. Een voorwaarde is iets eisen waar je geen recht op hebt. Je kan niet eisen (willen) dat je lichaam goed werkt als jij het foute gedachtengoed voedt en daarmee onvrede en disbalans manifesteert. Omdat je lichaam aangestuurd wordt door je denken, kan het niet anders dan je denken (acceptatie van het zelf/de schepper of afwijzing van het zelf/de schepper) weer te geven = te belichamen.

Nochtans zijn we ons heel goed bewust van het feit dat de geest het lichaam aanstuurt, want deze kennis is via onze taal van generatie op generatie door gegeven. Toch wijst de mens dit liever af en vertrouwt op een andere mens die niet de creator is van het lichaam en die geen bal snappen van de biologische wetten. Pas als je weer leert de macht in eigen hand te nemen, kunnen ze je niet meer overheersen.

  • Je buik vol hebben van iets: Ergens genoeg van hebben, het zat zijn = verteren
  • Iets uit het oog verliezen: iets vergeten zijn, vergeten er aandacht aan te schenken = zien 
  • Achter de rug zijn: een leed, probleem is voorbij = structuur, je basis
  • Dat is een pak van mijn hart: loslaten van angst, onvrede = leven 
  • Iemand met open armen ontvangen: iemand welkom heten = koesteren
  • Met beide voeten op de grond staan: in de realiteit leven
  • Iets onder de knie hebben / krijgen: iets beheersen en sterk staan = zelfredzaam en onafhankelijk zijn
  • Iets op je lever hebben: boosheid en onmacht
  • In hart en nieren: op elk mogelijk niveau van je zijn = zelfbewustzijn

Wie wil samenwerken met het lichaam en het lichaam op gepaste wijze behandelen kan via dit kanaal leren over de biologische wetten en hoe jij je lichaam kan helpen in de ondersteuning van het zelfgenezend vermogen.

Het fermentatie proces kunnen we ook fysiek ondersteunen door gefermenteerde voeding te nuttigen, waardoor je lichaam zich optimaler kan voeden. Het proces van fermenteren zorgt voor een grote voedingswaarde. De goeie microben produceren de vitamines:  B2 (riboflavine), B11 (foliumzuur) en B12 (cobalamine) die onder andere helpen bij de aanmaak van bloedcellen. Daarnaast breken fermenterende microben lastig verteerbare stoffen in het voedsel af waardoor je minder last hebt van krampen, buikpijn en een opgeblazen gevoel, binden ze potentiële gifstoffen en verlengt ze de houdbaarheid van producten. De goede, fermenterende microben koloniseren het voedingsmiddel voordat schadelijke microben de kans krijgen om er in te groeien. De twee meest voorkomende eindstoffen van fermentatie, alcohol en melkzuur, zijn giftig voor veel andere bacteriën. Op onze blog vind je ook een afdeling: gefermenteerd eten en drinken.

isabelle lambrecht