Ken je rechten en weet wie je bent en wat je niet bent 😉
 
“lex” en “jus” gaan door voor dezelfde betekenis namelijk “wet”. Maar er is een zeer belangrijke nuance:
 
Jus is de hoogste wet en betekent rechtvaardigheid. Jus hoeft niet door de wetgever te worden uitgevaardigd. Het is het recht als een systeem, een natuurlijk gegeven en gebaseerd op respect = berokken geen schade aan jezelf/medemens/natuur. Het jus natural kennen we als natuurrecht in de zin van onvervreemdbaar en onaantastbaar recht.
Lex is de lagere wet en zijn regeltjes en statuen door een mens opgemaakt waarbij ze op grond van rechtsvermoedens, recht maken. Elk rechtsvermoeden is een fictie, die waarheid en wet wordt als JIJ MENS, ertegen zegt: ja ik wil, ja ik ga akkoord.
 
Lex’ is in feite een wet die in schriftelijke vorm is geformuleerd en door de bevoegde autoriteit is uitgevaardigd. Het is dus een inferieure wet, een menselijk bedenksel zie nu de website van de EU https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32021R0953 dus het is duidelijk dat alle eu landen opereren onder commercial law = lex
 
In persoon val jij ten prooi aan lex op grond van het feit dat je persoon een dode legale fictie is. Als levende mens dien je je te beroepen op je onvervreemdbare recht dat je geniet op grond van je levende geboorte = levend wezen zijnde.
 
Als levende mens ben je een goddelijk wezen, die op eer handelt en 100% verantwoordelijkheid neemt voor je handelen en zijn.
Wil je schuilen achter je persoon of persoonlijke titel dan handel je vanuit oneer en poog je rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid te ontlopen.
 
Aan jou de keuze: collectief staat de mensheid voor deze keuze. Kiezen voor je ware zelf en verantwoordelijkheid nemen of je laten leven en gevangen blijven in een leugen waarbij anderen voor je beslissen.
 
Om je rechten te kennen moet je eerst bepalen wie en wat je bent, het rechtsgevolg/resultaat vloeit daaruit.
 
Wie ben je en wat wil je zijn?
 
rechtvaardige groet
isabelle [lambrecht]

 

Maar als we diep in de betekenis duiken, is er een klein verschil tussen deze twee woorden en dat werd ook erkend door het Indiase Hooggerechtshof in de zaak A.K. Gopalan Vs. State of Madras (1950).

—————

‘lex’ and ‘Jus’ both have almost same meaning which is “Law”. Lex means Law and Jus means Justice.

But when we go deep inside the meaning there is a slight difference between both of these words and it was acknowledged by Indian Supreme Court in A.K. Gopalan Vs. State of Madras (1950) case as well.

‘Lex’ is basically a law which has been formulated in written form and promulgated by competent authority. So it’s basically a statue passed by the legislature.

Whereas ‘Jus’ is the law in a very broad sense. Jus does not need to be passed by the legislature. it is the law taken as a system, an aggregate, a whole. Jus is similar to what we know as Natural Law in some kind. Apart from it Jus also has an another meaning that is ‘A Right’.

bron