Mensen vragen me vaak, wat nu en wanneer stopt het? Wel laten we eens naar de bijbel kijken of we iets meer kunnen leren. Wat is de waarde van de bijbel?
 
– Hij overleeft al vele eeuwen allerhande beschavingen, wat op zich al opmerkelijk is
– er staan toch wel een paar opmerkelijke dingen in
– groot nadeel: het mocht wel wat begrijpelijker taalgebruik zijn aangezien deze toch als leidraad dient? Tja dat zal ook wel weer te maken hebben met de moedigen die er zich door durven te bijten omdat ze weten dat er meer is en die weet die zoekt. Het leven is duidelijk niet voor watjes en slaapkoppen😉
 BELANGRIJKE BOODSCHAP VOOR DEZE TIJD 
 De echte waarschuwing én troost van het boek Openbaring is dat het beest niet het laatste woord heeft, hoe groot de verleiding ook is dat te geloven. Het Lam hééft het beest overwonnen en zijn Rijk komt er aan. Het lam is christus.
WEERSTAND IS EEN NATUURWET
Een natuurwet van de materie is , weerstand. Zonder weerstand kan niks zichtbaar worden. Vandaar dat het leven op aarde niet echt ideaal is voor watjes en slapende schapen. Voor de wakkeren onder ons is het dan weer een uitdaging om stand te kunnen blijven houden ondanks alles wat mogelijk boven het hoofd kan hangen. Je kan weerstand bieden aan het goddelijke of aan het goddeloze: jij mag zelf kiezen.
 
Is er weerstand tegen wat boven het hoofd kan hangen, dan kan je behoorlijk last krijgen van dat zwaard van damocles want weerstand vormt het juist. Daarom lees je in deutr.6:: deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn.”  Het toont dat als je zelfbewuste keuzes maakt vanuit liefde en acceptatie er je weinig zal raken. Doe het uit liefde voor het ZELF = de goddelijke energie in jou die alles belevendigt.
 
DEUTERONIUM 6:1 Dit zijn de geboden, de verordeningen en de bepalingen die de HEERE, uw God, geboden heeft u te leren, om ze te doen in het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen,

4Deut. 4:35Mark. 12:29Joh. 17:31 Kor. 8:4,6  Luister, Israël, de Heer is onze God. De Heer is Eén…….hiermee bedoelt men dat alles één is en goddelijk, dus als je aan iets of iemand schade berokkend, berokken je dat aan god die alles is.  

5Daarom zult u de HEERE, uw God, Deut. 10:12Matt. 22:37Luk. 10:27liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht………Wie wil leven ipv te overleven leert in de eerste plaats om van het zelf te houden want dan zal je god vanzelf ontmoeten

6Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn……..dwz er 100% helemaal voor kiezen omdat je weet dat dit klopt en niet omdat je redding wil of omdat je dit opgelegd wordt. Enkel met het hart kan je de waarheid begrijpen. 

7U moet ze uw Deut. 4:911:19kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat……….Laat de waarheid je enige focus zijn ipv je energie te verspillen aan ‘het brood en spelen van het systeem”

8U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn……Je handen verwijzen naar je HANDelingen en je hand is verbonden met je hartchakra = laat de wensen van god dat zijn wat jij het leven aanreikt.  De voorhoofdsband tussen de ogen verwijst naar het derde oog = je visie die je weg belicht. Bij alles wat je doet met je hand en bij wat je ziet, zal je bedenken: hoe kan ik hier God liefhebben? En aangezien god alles is betekent dit hoe je jezelf kan liefhebben, de natuur, je medemens, ….. alles wat bestaat vanuit liefde tegemoet treden.

10Wanneer het dan gebeuren zal dat de HEERE, uw God, u gebracht heeft in het land dat Hij uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft u te zullen geven – grote en goede steden, die u niet gebouwd hebt,.11huizen, vol van allerlei kostbare dingen, waarmee u ze niet gevuld hebt, uitgehakte putten, die u niet uitgehakt hebt, en wijngaarden en olijfgaarden, die u niet geplant hebt – Deut. 8:9,10en u gegeten hebt en verzadigd bent,……..Wat je ook verwerft in je leven, alles komt van god. 

12wees dan op uw hoede dat u de HEERE, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft, niet vergeet…….. onthoud god dat god via jou werkt en dat je alles aan hem te danken hebt. Je lichaam en persoontje zijn niks zonder god.

13U moet de HEERE, uw God, Deut. 10:20Matt. 4:10Luk. 4:8vrezen, Hem dienen en bij Zijn Naam zweren……..Je moet god vrezen betekent dat het zwart of wit is want de natuurlijke wetten die ingesteld zijn om deze dimensie mogelijk te maken daar kan je NIKS aan veranderen. Net zoals je in een diesel wagen best geen suiker gooit. God is het leven en het leven fungeert via heel strikte natuurlijke wetten, zo ook ons fysiek lichaam. 

14U mag niet achter andere goden, de goden van de volken die rondom u zijn, aan gaan, 15want de HEERE, uw God, is een na-ijverig God in uw midden; anders ontbrandt de toorn van de HEERE, uw God, tegen u en vaagt Hij u weg van de aardbodem……….De goddelijke energie is ongetransformeerde kracht die al naar gelang het gebruik levendgevend of vernietigend werkt. Deze energie zetelt in elke mens in het ruggemerg (ook de kundalini genoemd) En het is de wilskracht van de mens die deze ongetransformeerde kracht richt en bepaalt of die goddelijk levendgevend of duivels dodelijk aangewend wordt.

 Precies op die plekken waar God zijn teken laat vastbinden, wil het beest dus iets anders. Dat andere kan op iets van God lijken (daarom ziet dit beest er uit als het Lam), maar dat is het juist niet. Dat is ook te zien aan het getal: net niet zeven, het getal van God, maar drie maal zes. Daarom heet dit „het getal van een mens” (Openbaring 13:18). Hier is wijsheid nodig. Wie verstandig is, kan erachter komen wat het getal van het beest is. Het is het getal van een mens, namelijk zeshonderdzesenzestig………Het beest zal de gedaante van een mens hebben, richt je op de beloftes van God in plaats van op de beloftes van een mens !

Hieronder zet ik nog eens waarom het de moeite waard is trouw te blijven aan je goddelijke authentieke natuur.

 
HET TEKEN VAN HET BEEST
Opb 13:16 En het maakt dat men aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd; …….het v$$in voldoet hieraan het wordt in de arm geprikt en je bent erna is je visie om zeep (derde oog)
 
Opb 13:17 en dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken heeft: de naam van het beest of het getal van zijn naam. …..hmm daar zijn ze natuurlijk mee bezig: geen v$$in dan zal je niks meer kunnen/mogen kopen en als we hieraan beland zijn dan staan we aan de vooravond van de al zolang verwachte ontknoping
 
Opb 14:9 En een andere, een derde engel volgde hen en zei met luider stem: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en op zijn voorhoofd of zijn hand het merkteken ontvangt, Opb 14:10 die zal ook drinken van de wijn van Gods grimmigheid, die ongemengd is ingeschonken in de drinkbeker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en het Lam. Opb 14:11 En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid; en zij hebben dag en nacht geen rust, zij die het beest en zijn beeld aanbidden, en ieder die het merkteken van zijn naam ontvangt……….hm dat klinkt behoorlijk ongezond en onprettig voor al die brave misleide mensen
 
Opb 14:12 Hier is de volharding van de heiligen die de geboden van God en het geloof in Jezus bewaren……Wat is het korte aardse lijden tov eeuwig lijden? Ik kies toch maar voor de lange termijn strategie en heb liever eeuwig genieten.
 
De mensen op aarde die het merkteken dragen zullen geplaagd worden door een kwaadaardige en boze zweer.
 
Opb 16:2 En de eerste ging weg en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een kwaadaardige en boze zweer aan de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. ……..met de mRNA zullen idd heel wat “boze zweren”  zich manifesteren want het lichaam werkt volgens natuurlijke wetmatigheid 
bijbelse bronnen
Hartelijke levendige groet

isabelle lambrecht Ⓢ
healer, bewustzijnscoach, psychotherapeut, bemiddelaar
www.zichtbaar.be
voortrekker van de soevereine beweging: de goddelijke orde
www.levende-gemeenschap.site