Beschrijving

Jouw recht en speelveld hangt af van wat je overeenkomt; In privaat kan je alles overeenkomen wat je zelf wil; Als er niks op papier staat of dat wat op papier is onvolledig en zorgt voor discussie dan vallen rechtbanken automatisch terug op hun legale codes; Het privaat niveau staat altijd boven het legaal niveau; Het legaal niveau wordt pas dwingend als het privaat niveau ontbreekt;

Je hebt er alle belang bij om zeer zorgvuldig je private overeenkomsten, contracten en voorwaarden op te stellen;  De partijen moeten heel duidelijk omschreven zijn, het doel van je overeenkomst, de voorwaarden, wat in geval van schending, ……..

Een private overeenkomst is belangrijk bij de overdracht van een eigendomsrecht van elk roerend goed (dingen die te verplaatsen zijn) of onroerend goed (niet verplaatsbare dingen zoals een huis), maar ook bij overdracht van intellectuele rechten of van de diensten die je een ander verleend;

Een correcte overeenkomst kan je heel veel leed besparen; ga heel zorgvuldig om met wat je op papier zet; Je kan je laten bijstaan door onze specialisten; Elke opdracht is uniek en kost min 250€ ; Na aanvraag ontvang je van ons een offerte; Stuur ons dan een korte beschrijving 

vermeld in elk geval onze tussenkomst in geval van geschil; We zijn je beste kans om gerechtigheid te realiseren;