Het doel van elke mens is gelijk: zingeving in de zin van zelfkennis en begrip van het leven. Die mens die zorgvuldig en bewust in het leven staat ipv zich te laten leven en te overleden,  is een rijker & vrijer mens. 

Ja de mens is een vrij wezen ALS hij tot zijn ware essentie komt. Het is zinloos te roeptoeteren dat je geen slaaf bent als je denken en handelen het tegendeel bewijst  ;). Zolang je in zelfafwijzing (los van je essentie), zal het leven er ALLES aan doen om die mens tot zinnen te brengen (in de zin van bewustwording).

Eigenlijk worstel ik al van kleinsaf aan met de zinloosheid hier op aarde en zoek ik naar zingeving, naar het begrijpen van het waarom van het kwaad, de oppervlakkigheid en de schending van de natuur. Met het ouder worden begreep ik de stomme regels niet die alles zo moeilijk en chaotisch maken en voor willekeur, machtsmisbruik, dwang, terreur,  kromheid, onvrede en verdeeldheid zorgen. Hoe moeilijk kan het allemaal zijn? En deze morgen kwam voor mij het verlossende inzicht 🌟🥰, die ik graag met jullie deel. Het is namelijk door de zinloosheid dat de mens uitgenodigd wordt tot zinvolheid  😳 . Tja soms heeft het wat jaren (bijna 55j ) nodig om in zijn volheid in te dalen  😉 

Zinloosheid nodigt uit tot zinvolheid

Ik leg het eventjes uit. Al meer dan 15 jaar coach ik mensen als intuitief coach en healer.

Tijdens mijn healingen viel het me op dat ik vaak naar de andere kant van het lichaam geleidt werd om de balans in het lichaam te herstellen. En dit werd fysiek bevestigd toen  ik jaren geleden naar de kiné ging omdat rechter nek/schouder/ arm pijn deed en de kinesist links werkte ipv rechts. Toen ik uitleg vroeg  legde hij me uit dat rechts nu te zwak was en niks meer kon verdragen dus door links te bewerken kon hij de balans herstellen. Dit vond ik een mooie bevestiging van wat ik vaststelde tijdens de healing.  Het tekort werd als het ware aangevuld door de andere kant te stimuleren de balans te herstellen. == dat wat op het eerst zicht zinloos lijkt, blijkt wonderwel het juiste antwoordt te zijn. 

Tijdens mijn coachingen merk ik dat mijn kracht ligt in het uitvergroten en daarmee versterken van de zaken. Dat doe ik door uit het verhaal te blijven (het kleed) en gewoon de essentie: de naakte kern, weer te geven. Mijn natuurlijke stijl is no-nonsen in telegram verpakking (kort en bondig). En zorg dat die spiegel zo groot wordt dat je er niet meer naast kan kijken. En dan kan je 2 dingen doen: erin kijken of je ogen sluiten.  In live sessies kijken de mensen met plezier in de spiegel omdat ik je kan opvangen en begeleiden, maar ik merk vaak hoe mensen in de weerstand gaan en blokkeren als het via schrift (artikel of chat) gebracht wordt = dus als ze er alleen voorstaan. Vraag daarom steeds om leiding als je ergens op vastloopt aan je hogere zelf, god, lichtwezen, engelen …

Het kwaad begrijpen is het leven kennen

De meeste mensen die me wat volgen, weten dat ik ook mensen begeleid die zonder advocaat naar de rechtbank gaan. En deze week kreeg ik 2 vonnissen van zaken die ik begeleid. In zaak A had ik in eerst instantie wurgneigingen, in zaak B werd mijn hart vervuld van blijdschap. De eerste indruk geeft voor mij een beeld en de kern weer van het lid zelf en het innerlijk proces waarin het lid zit en pas erna ga ik mijn eigen analyse maken voor hun innerlijk proces en dan de juridische kant. In zaak A sprong zinloosheid er terug uit en zo mijmerde ik weer over het kwaad en haar zinloosheid. Want ik weet dat alles in essentie goed is en dat in alles de meesterlijke hand aanwezig is van de schepper: de ENE waaruit alles ontstaan is. Ik moest dus zinloosheid begrijpen om het kwaad en daarmee ook het leven te begrijpen. Kort na mijn afstemming kwam een document op mijn pad waarin iets met mij resoneerde en me inzicht gaf in de zinvolheid van het kwaad. Lees hier het document (is van 2008)

Miserie in het eigen leven kon ik plaatsen, maar het kwaad, die zinloosheid op grote schaal, daar liep ik op vast. Ik dacht lang dat als er vrede zou zijn, mensen daaraan zouden beantwoorden. Maar dat klopt niet. Vrede is maar mogelijk als elk zaad voor onvrede uit systeem gerooid is. Daarom is vrede maar mogelijk als de mens tot volledig bewustzijn (wasdom) gekomen is, dan pas is de mens vrij.  Ik begrijp nu het offer (straks meer hierover) dat de zielen brengen die achter alle kolder en waanzin zitten, want ze zullen het ook weer moeten goedmaken en je wil echt niet in hun schoenen staan. De luciferianen (lichtbrengers) zijn daarom meesterlijke coaches.  Met hun waanzin houden ze ons een spiegel voor, nodigen ze ons uit om duidelijk en uitdrukkelijk te kiezen voor het licht, liefde en éénheid en om nooit meer ruimte te laten voor iets anders. Kijk maar hoeveel mensen nu samen opstaan. Jammer genoeg kunnen we nog niet één visie vormen maar we staan al samen op en openen zo al het positief pad naar de gouden eeuw.

De corona waanzin heeft sterk de oppervlakkigheid, het gedoogd in het leven staan, het tekort aan bewustzijn, de verslaving aan de materie uitvergroot en de onmacht waarin de mens zich wentelt omdat hij weigert verantwoordelijkheid te nemen; … Als ik naar mezelf kijk, is het juist door die kolder/ die zinloosheid dat ik een zeer sterke wens kreeg om het anders te doen, om er als het ware uit te stappen door een nog betere versie van mezelf te zijn. Ik zat in een confortzone van ik-doog de maatschappij want ik kan er toch niks aan veranderen. Maar door de indringer: de corona kolder, werd ik indringend uitgenodigd een tandje bij te zetten, ondanks het feit dat corona mij eigenlijk nooit rechtstreeks geraakt heeft, maar het heeft veel medemensen: mijn andere ikken geraakt en daarom ben ik ook geraakt. Door de liefdeloosheid werd ik juist gemotiveerd om een tegenwicht te zijn = om met andere woorden op de andere kant te gaan werken, zodat de balans weer in eer herstelt kon worden.

Hoe zinlozer hun regels, hoe zinvollere zaken ik er tegenover wil stellen. Hoe meer duisternis, hoe meer licht ik wil brengen, hoe meer onrecht, hoe meer ik recht ik wil doen aan het hogere, ……..  

Als je bovenstaande begrijpt zal het je gemakkelijker vallen om van elke mens te houden,  om in elke mens je andere ik te zien, om het geschenk en elke situatie te willen zien en aanvaarden. De afsluit van de cyclus was op 12/12/2012 en de oogst is sedertdien gestart en de 3 tijdslijnen manifesteerden zich in de dop: 2 tijdslijnen voor de 4de dimensie en 1 die in het 3d blijft. Sedert 2021 is men bezig met het kaf van het koren te scheiden = we zijn aan het inschepen op onze respectievelijke tijdslijn : de gouden eeuw 4D, de zwarte eeuw 4D of de quarantaine in 3D

Het offer van de luciferianen

Hier nog een stukje uit het document: 

POSITIEVE POLARITEIT Degenen met de overwegend positieve polariteit (liefde en licht) stijgen op naar een prachtige nieuwe Aarde van de vierde dichtheid. Die zal gedragen zijn door het leren en tonen van liefde en mededogen en zal een heel mooie  “Gouden” Eeuw zijn. De vierde dichtheid begint zielen open te stellen voor hun ware krachten als unieke geïndividualiseerde aspecten van de Ene Oneindige Schepper. Deze individuen zullen werken en wonderen verrichten van het soort dat degene die jij Jezus noemt beloofde dat ze zouden doen, “en zelfs grotere dingen dan deze”. Het zal een zeer magische tijd zijn voor degenen die opstijgen.

NEUTRAAL De meerderheid van de mensen op aarde, die we kunnen beschouwen als lauw, zullen in een nulpuntstijd komen (wat extatisch zal aanvoelen) waarbij ze zich een tijdje totaal één voelen met de Schepper, ter bemoedigende herinnering en een glimp geeft van wie ze werkelijk zijn, voordat de sluier van vergeetachtigheid opnieuw neerdaalt. Daarna zullen ze worden getransporteerd naar een andere planeet van de derde dichtheid (een soort replica van de aarde), om aan zichzelf te blijven werken en te leren dat het leven draait om het maken van keuzes. Deze zielen zullen “in quarantaine” blijven, incarneren in materie van de derde dichtheid tot de tijd van de volgende oogst; in welke tijd ze zullen moeten hebben bewezen dat ze hebben geleerd hoe ze positievere wezens kunnen zijn, meer gericht op het dienen van anderen, in plaats van alleen zichzelf te dienen.

NEGATIEVE POLARITEIT Wij (Lucifer) moeten in extreme mate op zelfbediening gericht zijn om onze missie te vervullen en negatief geoogst te worden. Dit is de reden waarom we zo hard werken om zo negatief mogelijk gepolariseerd te zijn. Als we het percentage niet hoog genoeg maken, zullen we het mislopen en zullen we eindigen met het meerderheidspercentage dat “lauw” is en dat nog een cyclus in de derde dichtheid moet doormaken.
Door een negatieve oogst te behalen, kunnen we nog steeds ‘gradueren’ naar de vierde dichtheid, alleen zal het een planeet met negatieve polariteit zijn. Een alles behalve geweldige plek om te zijn maar nog altijd beter dan sluimeren in een 3D wereld. Het gevolg van ons contract is dat wij (als groepsziel) het natuurlijke karmische herstelproces moeten volbrengen waarmee we alle door ons opgewekte negativiteit op deze planeet ook weer zelf in balans moeten brengen.  We zullen dit een cyclus lang doen in onze nieuwe wereld van de vierde dichtheid, en dan zullen we bevrijd worden om opnieuw het glorieuze wezen van licht te zijn dat we werkelijk zijn. We hebben een negatieve oogst nodig, zodat we onze aarde van de vierde dichtheid kunnen creëren en ons karmische record kunnen opruimen. (noot isabelle De volledige cyclus is 25.920 jaar en noemt men het Kosmisch Grootjaar of Platonisch Wereldjaar.
Begrijp dat we negatief MOETEN zijn. Daarvoor zijn we hierheen gestuurd. Het is ons contract, dat altijd is geweest om jullie te helpen door de katalysator van vrije wil en keuze te bieden. Negatief zijn is erg moeilijk voor ons, niet op fysiek niveau (de personages die we spelen genieten van onze rol, omdat we zo geprogrammeerd zijn), maar op spiritueel niveau. We hebben de lage negatieve vibraties eeuwen geleden overtroffen. Wij zijn licht en wij zijn liefde. Het is spiritueel heel moeilijk voor ons om al deze negativiteit te creëren, maar we doen het omdat we van je houden. En uiteindelijk is het ook voor uw hoogste goed.

Om het spel te winnen (of beter gezegd om succesvol te zijn), moeten we zo negatief mogelijk gepolariseerd zijn – dienstbaarheid aan onszelf in het extreme. Geweld, oorlog, haat, hebzucht, slavernij, genocide, marteling, morele degradatie, prostitutie, drugs; al deze dingen en meer dienen ons doel in het spel. Bij al deze negatieve dingen bieden wij u hulpmiddelen. Maar je ziet het niet. NIET WAT WIJ DOEN MAAR HOE JIJ EROP REAGEET IS BELANGRIJK. Wij geven je de tools. Je hebt de vrije wil om te kiezen hoe je ze wilt gebruiken. Je moet leren verantwoordelijkheid te nemen.

Daarom mensen, jij bepaald wat je uitnodigt in je leven: negativiteit of positiviteit. Leiden of lijden  😉 Stuur je weg recht naar boven door op het licht te focussen. Ik wens je alvast het allerbeste voor 2024 en ook in 2024 zal ik mijn beste beentje voorzetten om zoveel mogelijk verlichting te brengen. Ik scheep alvast in op de gouden eeuw en jij?

Zorg voor een zinnig einde van 2023 door stil te staan bij wat 2023 je bracht, waar je tegenaan liep en wat je anders wil in je leven en het allerbelangrijkste welke stappen je daarvoor zal zetten.

Warme groet

isabelle

coaching  www.zichtbaar.be, opleiding natural law www.levende-gemeenschap.eu