Het getal 7 komt vaak terug in ons dagelijks leven als structuur. We hebben

We hebben Specifieke berichten aan 7 kerken van de Apocalyps kan je zwaren een duidelijk boodschap

De hemelse ontmanteling van de aardse machten
Sommige van deze zeven kerken zijn dichter bij het evangelie gekomen dan andere. Jezus gaf iedereen een korte “rapportkaart”.

Efeze had “aanvankelijk de liefde die hij had” opgegeven (Openbaring 2: 4, ESV). Ze verloren hun liefde voor Christus, wat weer van invloed was op de liefde die ze voor anderen hadden.

Smyrna werd gewaarschuwd dat ze op het punt stond de vervolging te ondergaan. Jezus moedigde hen aan om tot de dood trouw te blijven en gaf hen de kroon van het leven – eeuwig leven.

een goed boek voor wie wat inzicht wil , de apocalyps wordt vaak verkeerd begrepen; het gaat over wat de mens drijft, het openbaart letterlijk dat wat je nog niet in jezelf kan en wil zien;
https://www.holyhome.nl/apocalyps.pdf