Meer en meer wordt het duidelijk dat de medische wereld gemanipuleerd is en bijzonder gebrekkig is, in haar kennis van de natuurlijke wetten die de biologie op vaststaande wijze regelen; De medische wereld werkt tot op vandaag op grond van vermoedens;

Ik ben dan ook zeer dankbaar voor de moed, kennis en integriteit van dokter Geert Hamer; Door een persoonlijk trauma gaat hij op onderzoek en ontdekt in 1979 hoe de biologie van het lichaam werkt; Hij noemt het de Germanische Heilkunde®; Na meer dan 6000 mensen geanalyseerd en geholpen te hebben kan hij met zekerheid het verloop voorspellen van het hoe en waarom van een bepaalde fysieke disbalans; Dokter hammer werkt op grond van feiten;

Een feit is iets dat vaststaat op grond van bewijs; Binnen de medische wereld betekent dit dat er sprake moet zijn van een vast patroon = dat zich keer op keer manifesteert (repetitief); De medische wereld kan geen feiten leveren, dokter hamer kon dat wel; Als een fysieke disbalans zich voordoet kon dokter hamer (RIP 2017) aan de hand van de symptomen en in het ideale geval aan de hand van een hersenscan, aangeven wanneer ongeveer de emotionele shock in het lichaam sloeg, wat het probleem (emotioneel thema was) en wat het verloop zal zijn van de fysieke disbalans; 

De mens is geest/bewustzijn binnen een fysieke context; Een foetus is ook al drager van dat bewustzijn waardoor hij kan ervaren, sensaties ondergaat; Dat betekent  dat dit prille kind tijdens de zwangerschap ook al kan lijden aan biologische conflictshocks (DHS) net als zuigelingen, peuters, adolescenten, volwassenen en ouderen; Deze verlopen ook volgens de natuurlijke biologische wetten/ speciaalprogramma’s (‘ziektes’); Ziekte is een ervaring, daarom reageert elke mens anders op een situatie en kan de ene ziek worden en de ander niet, in exact dezelfde situatie; 

Het ongeboren kind

Ziekte = fysieke disbalans is in de eerste plaats een ervaringsstaat, en dit ervaren start al van in de moederschoot; Op grond van de feedback van vele duizenden mensen kon hij enkele typische conflicten met hun verloop vastleggen bij kinderen tijdens de zwangerschap; De echografie blijkt zeer negatief ervaren te worden door de baby, vanwege het drukken op de buik en het geluid van de echo; Dit resulteert in  9 typische fysieke disbalansen/disharmonie;

Verlamming (met epilepsie na de bevalling)

Het kind ervaart het als een bedreiging waaraan hij wil ontsnappen maar niet kan ontsnappen, met als gevolg de motorische verlamming; Hoe meer echo’s of druk op de buik hoe erger en chronisch de fysieke reactie van de foetus; de geboorte wodt dan vaak als oplossing van het conflict ervaren  (‘nu kan ik het eindelijk ontvluchten’) wat leidt tot epilepsie bij de zuigeling tijdens de genezingsfase.

Galgang / galblaaszweer (met postpartum hepatitis)

Het kind ervaart dat drukken op de buik als een schendig van zijn territorium grenzen, reageert zijn lichaam met een galgang en / of een galblaaszweer; Ook hier is de bevalling de oplossing en wordt deze genezingsfase gevolgd door hepatitis; Blijkbaar ervaart me tegenwoordig hepatitis (leverontsteking met oa geelzucht) bij pasgeborenen als iets heel normaals; 

Longkanker

Wordt de dreiging ervaren als angst voor de dood, leidt dit tot longkanker tijdens het conflict en als het conflict opgelost is start de  longtuberculose (als er tuberkelbacteriën aanwezig zijn); De oplossing kan nog tijdens de  zwangerschap of opnieuw bij de bevalling.

Tinnitus

Het geluid van de echo-machine wordt versterkt door de vloeistof in de vruchtzak; Vloeistof geleidt beter dan lucht; Ervaart de baby dit als een dreiging  is de conflictschok met de inhoud ‘Ik wil dit niet (kan) horen’, dan kan er tinnities optreden: us (plotseling gehoorverlies, sissen, zoemen, rinkelen of fluiten in het oor, toenemend gehoorverlies); Ga je heel vaak voor or echo’s (in extreme gevallen elke twee weken of zelfs vaker), kan je kind doof geboren worden =  een conflictshock met tinnitus en constante recidiven; 

Diabetes mellitus

Als het kind zich wil verzetten tegen de druk of geluid is de conflictschok van ‘zich-weren’, en ontstaat er diabetes mellitus. 

Neurodermitis

Bij een conflictschok van het niet kunnen afweren van een dreiging is er sprake van neurodermitis, die vooral aan de buitenkant van de armen en benen voorkomt.

Verlies van gezichtsvermogen

Als een onbestemde angst je in de nek blaast is er bij een angst-in-de-nek conflictschok en veel recidieven (sporen) leiden tot blindheid.

Ulceraties in de oude, niet meer gebruikte kieuwbooggangen

is er bij een conflictschok met frontaalangst, wat in de genezingsfase leidt tot non-Hodgkin-lymfoom.

Ulceraties in het strottenhoofd en / of stembanden

is er bij een schrikangstangstconflict (dit is een typisch vrouwenconflict).

Echografisch onderzoeken zijn gewoon geldklopperij en totaal onnodig; Het geslacht zie je wel bij de geboorte;  Slechts in  20% van de onderzoeken kan op de een of andere manier een relevante uitspraak gedaan worden;  Intern spreken radiologen van een foutenpercentage van 50% bij diagnoses;  Er wordt meer schade aangericht dan voorkomen kan worden door “schade ontdekken”. Dat is toch het veronderstelde doel van echografisch onderzoek.

Het „cirkelzaag-syndroom“

Een oude code in het menselijk brein is het gebrul van een roofdier = voorzichtigheid is nodig, mogelijk gevaar of vlucht.

In ons dagelijks leven is er veel geluidsoverlast en voor een kind in de baarmoeder zijn dat vaak geluiden die klinken als het gebrul van een roofdier :  het lawaai van auto’s (vooral vrachtwagens vanwege de lage frequenties) als de moeder heel dicht bij een drukke straat woont. Maar het is voldoende als de zwangere vrouw  één keer op 1/2m  van een startende of juist wegrijdende vrachtwagen staat. Of als je tijdens je zwangerschap  naar een autorace of motorrace gaat (in het ergste geval motorcross). De naam ‘cirkelzaagsyndroom’ komt van het feit dat deze waarnemingen vaak werden gedaan bij vrouwen die bij een timmermanswerkplaats hadden gewoond of wier man een timmermanswerkplaats had. Dit resulteert in volgende emoties: de angst voor de dood met longkanker en longtuberculose bij het oplossen van het conflict, het conflict van niet willen / kunnen horen met tinnitus, en het conflict om niet te kunnen ontsnappen met verlamming bij conflictactiviteit en epilepsie na de geboorte. Maar angstconflicten zijn ook mogelijk (frontaalangst, angst-in-de-nek, schrikangst).

Als dergelijke gebeurtenissen zo groot zijn dat ze meerdere conflicten tegelijkertijd veroorzaken, dan zijn dit bij een bepaalde combinatie van deze conflicten de kinderen die Mongoloïde (syndroom van Down) worden geboren. De academische medische opvatting dat dit een ‘genetisch defect’ zou zijn, is simpelweg onjuist. Met de conflictoplossing worden Mongoloïde kinderen weer gezond en ‘normaal’. Ze groeien, halen volwassenheid in en na een tijdje zien ze eruit alsof ze nooit Mongoloïde zijn geweest.

Botkanker met leukemie

Als je baby ervaart dat hij/zij ongewenste is, schokt dat je gevoel van eigenwaarde en kan resulteren in botkanker bij de baby. Bij een conflictoplossing tijdens de zwangerschap of na de bevalling is de genezing dan een leukemie.

Na de geboorte

Tijdens de zwangerschap, zit de baby in een veilige cocon zolang die niet doorbroken wordt door druk/stompen op de buik of geluid; De geboorte is een scheiden van deze veilige cocon en daarom is het huidcontact tussen moeder en kind zeer belangrijk in de eerste 2dagen; Om je kind een sterke basis mee te geven zorg je er best voor dat  moeder en kind de eerste twee dagen na de geboorte constant  huidcontact hebben  (zeer interessante literatuur hierover van F. Jean Liedloff: Auf der Suche nach dem verlorenen Glück paperback, Beck’sche 224 series, ISBN 3-406-32078-3). De huid heeft een bijzondere betekenis gekregen omdat het de verbinding is tussen het individu en de buitenwereld. Het scheiden van het huidcontact met de moeder resulteert vaak in een reeks ‘huidziektes’, waarbij neurodermitis de meest voorkomende is. In de natuur bij dieren betekent scheiding van de moeder een zekere dood. De scheiding van de moeder na de geboorte in de huidige academische geneeskunde is een vreselijke misdaad en de oorzaak van veel sociale problemen.

De kennis van de dr hamer helpt je om je lichaam te vertrouwen en te begrijpen; Hier vind je de cursussen, kan je klikken op rode draad, op ervaringsverhalen, ……