Filmmaker Zeno Groenewegen onderzocht voor zijn tweedelige docu Onder druk(t)  of  de huidige manier van lesgeven een zegen is of  dat het de leerlingen uitput en belast. Dit onderzoek nam hij op zich vanwege de burn-out van zijn schoolgaande dochter en hij zegt: ” ik werd stevig met mjin neus op de feiten gedrukt’ Het intervieuw vind je hier 

Eerlijk gezegd vind ik het bizar dat iemand hiernaar onderzoek moet doen want met alleen al een beetje gezond en logisch verstand weet elke mens het antwoord op deze vraag.  Ik weet niet hoe jij je schooltijd ervaren hebt maar voor mij is het als volgt: 

 • ik heb elke seconde van mijn schoolloopbaan, gehaat onnatuurlijk en als een strafkamp ervaren, dus na mijn middelbare school (kleinburgerlijke indoctrinatie) ben ik er uiteraard mee gestopt 
 • ik heb die ervaren als belastend vanwege de vele kleinburgerlijke  onzin die ik moest leren
 • verstikkend omdat je 8u vastzit binnen in een klas op een schoolbank en ik zat in een school midden in stad zonder groen en  je kon maar buiten uit dat  bolwerk als je de sleutel van de poort had of de deurbewaker kon verschalken of buiten westen meppen
 • beperkt omdat ik geen eigen inbreng had in leerstof en puur rond theorie en doctrines draaide
 • kortzichtig omdat de visie economisch gericht is op werk en het klaargestoomd worden om een goede burger te zijn die zich schikt onder het gezag van een “overheid, staat” die het belastingsstelsel normaal en juist te vinden en die boven alles niet zelf nadenken of dingen in vraag stellen; 
 • dwingend omdat het verplicht is en je je moet voegen naar wat de leerkrachten denken dat juist is  Gezond verstand en kritische vragen daar hebben ze geen ruimte vooor
 • de examenstress is funest voor je lichaam en zelfbeeld; elke vorm van dwang is onnatuurlijk en daarmee schadelijk ; leren een proces van spelen en ontdekken hoort te zijn
 • saai omdat de leerkrachten eerder marionetten zijn ipv begeesterde wezens, en daardoor zeer onzekere mensen zijn waar ik niet kon naar opkijken, daarom hadden ze me niks te bieden
 • scheidend: elk kind zit op zijn stoel en bankje, ipv kinderen te leren onderling samen te werken, te verbinden, een éénheid te vormen

Dat aangaande mijn ervaring, laten we nu eens een kort logisch onderzoek doen. 

In een onderzoek kan je 2 sporen volgen:

 • de realiteit, die stoelt op feiten. Een feit is een gegeven dat vaststaat omdat je het kan bewijzen. 
 • de fictie, die stoelt op vermoedens. Een vermoeden is altijd gebaseerd op een oordeel, een standpunt, doctrine = een aanname, iets dat jij geloofd en voor waar aanneemt zonder dat daar een bewijs tegenover staat 

Wat toont de realiteit ons of maw waar zijn we zeker van

 • elke mens bezit vanaf zijn/haar geboorte een vrije wil, een bepaalde mate van bewustzijn (begeestering) intelligentie en verstand. Daaruit volgt dat elk kind en volwassene vrijheid – in de zin van onbeperkte ruimte – nodig heeft om zichzelf tot expressie te brengen, zelf na te denken en te ontdekken wat het materieel/fysiek leven inhoudt en hoe hij zich als geestelijk wezen verhoudt tov de materie = welke impact de geest heeft op de materie
 • elk kind is uniek, zelfs een ééneiige is maar voor 98% identiek  maw elk kind is uniek. Dat betekent dat elk kind een unieke ervaring heeft, dingen op een unieke manier bekijken, een unieke aanpak heeft, waaruit volgt dat een kind enkel kan gedijen in een omgeving die zijn uniek zijn erkent en stimuleert; Elke omgeving die beknot, verstikt, uniformeert, standaardiseert, beperkt is een belasting voor het kind
 • elk kind is een natuurlijk levend wezen, daaruit volgt dat het kind recht heeft om op natuurlijke wijze behandelt te worden, nood heeft aan een natuurlijke omgeving, inzicht dient te krijgen in zijn/haar natuur, en een omgeving die leven/bewegen mogelijk maakt.
 • elk kind heeft 5 zintuigen: voelen, ruiken, proeven, horen, kijken en elk van deze zintuigen moet getrained en gestimuleerd worden
 • elke kind is een zoog”dier” en heeft warm menselijke contact nodig, sociale interactie: spelen, ontdekken, aftoetsen, verbinden, zich gedragen voelen, 
 • elk kind is een hartelijk wezen dat goed wil doen, lief wil hebben, het beste wil voor zijn/haar omgeving, dat liefde nodig heeft die zijn/haar liefde en hartelijkheid kan versterken 
 • elk kind is  een geestelijk, intelligent goddelijk wezen dat zingeving nodig heeft, daarom draagt elke mens de goddelijke gedragscode IN zich  (het ge-wet-en, innerlijk weten) die zijn/haar menselijke natuur in goede banen moet leiden; Deze code is de morele norm en standaard die ervoor zorgt dat de mens een manifestatie en expressie van het goddelijk kan zijn, vanuit éénheid en verbondenheid in het leven staat en een leven te scheppen en genieten dat getuigenis geeft van vrede, liefde, harmonie en schoonheid; We kennen deze hoogste morele norm als: de natuurwet (natural law) 

Wat toont de realiteit ons betreffende de school en haar aanbod

 • het bedrijf de staatskas/overheid profileert zich als gezaghebber en eigent zich de macht toe van de vorming & scholing: bepaald wat juist is en wat het kind moet leren = gaat uit van het vermoeden dat jij hier vrijwillig mee akkoord gaat
 • het bedrijf de staatskas/overheid zet het natuurlijk kind om in een administratief ding: een rechtspersoon met burgerschap, dat onder de voogdij staat van de overheid en bezit is van de overheid, daarom spreekt de overheid over een schoolloopbaan en krijgen de ouders krijgen in ruil kindergeld omdat het kind later zal werken voor de overheid van zodra het zich manifesteert als persoon en zijn burgerschap opeist; In de schoolloopbaan wordt het kind gevormd wordt tot een goed (lees gehoorzaam en kleinburgerlijk) burger/patriot dat later vrijwillig en zonder morren drager en waarborg wordt van de staatsschuld; ps bezit betekend dat er gebruik van mag maken maar betekent niet dat je er automatisch de eigendomstitel over hebt vb je bezit een boek van de bibliotheek voor de duur die je overeengekomen bent; 
 • de school biedt enkel die kennis aan die past in de economische visie van de overheid, want zoals vlaams minister van onderwijs het zo mooi uitdrukt: onze kinderen zijn het kapitaal van de toekomst; het kind moet renderen voor de staatskas en is daarom een omgeving die het kind ontkracht en geestelijk probeert te breken via burgerlijke indoctrinatie

Visie van de overheid: Onze kinderen, het kapitaal volgens de beleidsnota van vl min van onderwijs

Visie: ‘Ons kapitaal’ vlaanderen is binnen enkele generaties, een welvarende natie geworden. Elke nieuwe generatie Vlamingen zorgde voor meer welvaart en meer welzijn door steeds te INVESTEREN in de volgende. Kinderen zijn HET KAPITAAL van de Vlaming. Dankzij goed en  VEELEISEND onderwijs kon DAT  KAPITAAL  telkens weer groeien en bloeien. Wie terugblikt op het succesvol parcours van de generaties Vlamingen vóór ons, weet dat we mogen geloven in ons eigen kunnen == ( ja ja ze zeggen het recht in ons gezicht: ze geloven in hun eigen kunnen dat ze mensen kunnen wijsmaken dat zij maar kapitaal = waarborg zijn voor de staatskas ) .

We mogen de lat hoog leggen, ambitieus zijn. == (natuurlijk stimuleren ze de ambitie dan kunnen ze verdelen en heersen door ronkende titels toe te kennen zodat die mensen ervoor waken dat de kapitaalsvisie intact blijft

Onderwijs kan onze kinderen verheffen naar een nog hoger niveau. == (het hebzucht en persoonlijk niveau van machtswaan ipv het natuurlijk en goddelijk niveau) 

Als we erin slagen om kinderen te laten EXCELLEREN (uitmunten), == (kan de overheid heerlijk munt uit slaan; hoe meer mensen leven om te werken hoe liever ze het hebben ) dan zal ONS  KAPITAAL  nog exponentieel groeien.

Kinderen zijn niet gelijk, ze hebben elk andere talenten en mogelijkheden. Het onderwijs moet al die talenten ontdekken, ontwikkelen, uitdagen en laten RENDEREN. == (ze moeten iets teruggeven: Het Engelse woord render is afkomstig van het Oudfranse rendre (teruggeven, presenteren, opbrengst, dat afgeleid is van het vulgair Latijnse rendere, van reddere (teruggeven, terugzetten), van re- (terug) en dare (geven).

Als kinderen ons kapitaal zijn, dan zijn leraren onze VERMOGENSBEHEERDERS. Kapitaal groeit en bloeit niet vanzelf: dat kan alleen dankzij de begeleiding van gespecialiseerde professionals, die erin slagen om het maximum te halen uit het STARTKAPITAAL == ja het voelt echt fijn om onze kinderen te mogen toevertrouwen aan vermogensbeheerders, die de economische visie bewaken ipv het natuurlijk potentieel zich te mogen laten ontvouwen

bron beleidsnota vl minister weyts

Vlaams onderwijsbeleid moet inzetten op competenties voor de 21e eeuw, aan het woord is  Jan-Peter Sandler Doctoraatsstudent aan de KU Leuven, master in de wijsbeheerte

Nu ik als stagiair aan de andere kant van de klas sta, blijkt dat we nog steeds leerkrachten opleiden om de hoofden van leerlingen met kennis te vullen, ONGEACHT HET PRAKTISCH NUT’, schrijft Jan-Peter Sandler. ‘Als onze kinderen het Vlaams kapitaal van de toekomst zijn, hoe maken we daar dan een SCHATKIST  vol aantrekkelijke parels van.’ == héhé, klinkt het toch wel mooi hé, onze kinderen parels in de schatkist van de staatskas en aan de kroon van de koning;

Als leerling had ik voortdurend het gevoel dat ik iets van buiten moest leren om later opnieuw te vergeten. Nu sta ik als stagiair aan de andere kant van de klas en blijkt het dat we nog steeds leerkrachten opleiden om de hoofden van leerlingen met kennis te vullen, ongeacht het praktische nut. Voor de leerling is er niet veel veranderd. Hij komt nog steeds naar school om materie in zich op te nemen. Deze wordt dan op een toets of examenmoment gereproduceerd en daarna heeft hij het niet meer nodig. De leerkracht stelt zich tevreden met het aantonen dat de leerling op dat moment de overgedragen kennis bezit. == tja jammer dat hij niet begrijpt waarvoor die kennis bedoelt is. het de kop volstampen met kennis zorgt ervoor dat het kind zich op onnatuurlijke wijzen ontwikkelt, geen ruimte geeft voor het eigen denken, enkel aandacht heeft voor de eisen en dwang van de maatschappij ipv de samenleving, 

Zijn conclusie gaat al in de goeie richting De kern van mijn visie voor een competent 21e-eeuws onderwijs is dus een bredere en gestructureerde leerervaring waarin leerlingen zelf het initiatief moeten nemen om hun kennis uit te diepen, beslissingen te nemen en nieuwe situaties te leren kennen. De leerkracht staat hier niet alleen vóór de klas, maar ook in de klas als een mentor en gesprekspartner om advies te geven en samen te reflecteren over successen en mislukkingen. Deze pedagogische visie laat toe om leerlingen een brede waaier aan vaardigheden te laten oefenen. Als we ons Vlaams kapitaal werkelijk willen laten bloeien, laten we er dan samen naar streven een competent onderwijs op te zetten dat van ons Vlaams kapitaal een schatkist vol aantrekkelijke parels maakt. == voor iemand die master in de wijsbeheerte is, verwonderd het me dat hij de fout maakt om zingeving te verwarren economische competentie ipv rekening te houden met wat het kind is: een goddelijk en natuurlijk wezen ipv een fiscaal instrument

Competitie: via Engels competition of Frans compétition ontleend aan Latijn competītiō ‘mededinging’, afgeleid van het werkwoord competere ‘gemeenschappelijk streven naar’ , gevormd uit → com- ‘samen-’ en petere ‘begeren, verlangen. Is dat wat jij wilt voor je kind, dat je kind blijft verlangen naar de status van belastingsschuldige, blijft verlangen naar een maatschappelijke titel (pootje geven, zitten en zwijgen) ……. 

bron knack

Ik kan je mijn conclusie hier neerpennen maar waarom zou ik het invullen voor jullie  😉  jullie kunnen zelf nadenken, tot een besluit komen en je keuze maken. Maar mijn advies is om te stoppen met slaafs te ondergaan. De scholen hebben je kind nodig, dus laat je stem horen: je wil inspraak in de leerstof, je wil inspraak hoelang de pauzes mogen zijn, je wil inspraak in verlofdagen, ……. als ouders zich verénigen kunnen jullie ervoor zorgen dat je kind geen trauma overhoudt aan de school. Een kind moet de kans krijgen om ontslagen te worden van die vakken waar hij echt geen enkele interesse in heeft,  een diploma mag geen stress factor zijn een kind dat echt interesse heeft in iets en dat er ook al rijp voor is, zal vanzelf goed presteren. De klemtoon moet liggen op het zich ontwikkelen tot een hoogstaand wezen dat een meerwaarde is voor zijn medemens ipv voor de economie. Handelen, uitwisselen is een geschenk van god en zou god eer moeten aandoen ipv omgezet te worden in geld, je laten gelden. Kijk hoeveel volwassenen leven om te werken en hun job doen tegen hun zin = hun handelen is geen meerwaarde, het is een doodse handeling ipv een expressie van het zelf. Is dat de toekomst die jij wil voor je kind, voor onze volgende generaties? 

Wie interesse heeft in homescholing en informatie hierover heeft kan dat mailen naar admin@levende-gemeenschap.eu

Denk na mensen, wat geeft zin aan je leven: macht verzamelen? medailles verzamelen? maatschappelijk aanzien? veel verdienen en als brave burger belasting betalen, als goeie burger je voegen naar de regelgeving van de maatschappij ipv naar de natuurwet,   ….. 

FREQUENTIE WAT WE WILLEN

Het is tijd dat we onze aandacht richten op WAT  we WILLEN: het vormen van een samenleving ipv  een maatschappij. Ja we zitten nog collectief vast in een organisatie die gebaseerd is op geld, omdat we ons nog geen samenleving kunnen inbeelden zonder geld. En dat is ok voor nu, maar weet 1 ding: aan elke creatie gaat een wil en idee aan vooraf, pas dan kan het pad zich openen en pas als het pad open is, kan de energie zich via dat pad zichtbaar maken (vorm realiseren, manifesteren). Steevast hoor ik als probleem: “ja maar isabelle, hoe”. Het antwoord is heel eenvoudig: het hoe ligt niet in onze handen maar is de goddelijke macht die zich manifesteert via de mens = via dat wat de mens WIL belichamen, vorm geven. Manifestatie draait rond vertrouwen = trouw zijn aan je idee en dat met je hele wezen en zijn bekrachtigen. 

 

Elke mens is een kanaal waarlangs de goddelijke energie/geest/wil/intelligentie/macht zich manifesteert, tot uitdrukking brengt. Frequentie, vibratie, golflengte is informatie. Jouw denken genereert een bepaalde vibratie (beweging) en deze heeft een frequentie (informatie) die resuleert in golflengte (de golf/trekijzer die het potentieel aantrekt op grond van je wil (frequentie). Elke mens is een radio: je zend en ontvangt. Dus op welke zender (frequentie) stem jij af: de staatspropaganda of de goddelijke wil en welke beelden en geluid wil jij binnen in je huiskamer (leven). Jij diegene die aan de knop draait, die de keuzes maakt.

Samenleving: een groep mensen, intelligente geestelijke wezens die samenleven; natuurlijke, spontane organisatie, waar elk expressie geeft aan het zelf,  gebaseerd op woord van eer,  gedragen door één visie: de beste versie van jezelf te zijn, een hartelijk wezen van liefde 

Maatschappij:  komt van maatschap, een begrip uit het overeenkomstenrecht: samenwerkingsverband van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen, vennoten of maten genoemd, met als doel de samen gegenereerde winst te verdelen. ‘samenwerkingsverband’ ; Mnl. maetscap ‘genootschap, gezelschap’,  Ontleend aan Middelnederduits mātschop ‘genootschap, gezelschap, handelsmaatschappij; drinkgezelschap’.D e oorspr. betekenis van maat, is  ‘disgenoot’. Later is het woord in het Nederlands in de meeste betekenissen vervangen door de afleiding maatschappij [17e eeuw]. Binnen de maatschap moeten alle maten gezamelijk beslissen en alle afspraken die je maakt met je maten zijn bindend;

Hartelijke groet

isabelle lambrecht, healer en law teacher

www.zichtbaar.be