De realiteit willen zien, brengt verlichting, rust en maakt alles zoveel eenvoudiger. Om de realiteit te kunnen zien dien je de juiste analyse te maken en de wens te hebben om de volledige verantwoordelijkheid voor jezelf te dragen; Dat geldt zowel voor je gezondheid, relaties, werk en de wetgeving;  Ik geef een voorbeeld;

Een goeie vriend (GV), vertelde me gisteren over iemand die voor een operatie naar het ziekenhuis moest en waar men tijdens de operatie heel veel gezwellen ontdekte en ze deze ook maar weggesneden hebben (je zal maar wakker worden en ontdekken dat ze van alles hebben zitten wegsnijden en doorsnijden in je lichaam).  Bovendien kreeg die jongen achteraf de boodschap dat zijn situatie hopeloos is. Wat de artsen zeker niet tegenhoudt om hem te willen volproppen met medicijnen en kapot te maken met een chemokuur. 

GV die net als ik liever het zelfgenezend vermogen stimuleert in plaats van medisch in te grijpen, probeert hun de wisselwerking tussen geest en lichaam uit te leggen en reikt hun een oplossing aan waarmee hij zijn lichaam weer in balans kan brengen Maar nee, hoor, die jongen en zijn ouders hebben het volste vertrouwen in de dokters en vinden dat de dokters alles (beter) weten.  Antwoord GV lekker nuchter: ” tja alles is je eigen keuze; Waarom zou je twijfelen aan de dokters als ze zeggen dat ze niet meer voor je kunnen doen”  😳 😂 .

Bam deze formulering sloeg in als een bom en drong door hun beneveld brein (waanidee en zelfhypnose over artsen): waarom twijfel je aan hun woorden als ze zeggen dat ze niks meer voor je kunnen doen, niet weten noch begrijpen waarom je lichaam doet wat het doet en dus geen garantie kunnen geven en enkel kunnen handelen = experimenteren op grond van vermoedens. Waarom blijf je dan nog geloven dat ze je toch beter kunnen maken, dat de dokter de oplossing is, het antwoord voor je pijn, lichaam en disbalans. Dat is iets wat ik maar niet kan begrijpen, mensen gaan naar dokters en als je hun vraagt waarom manifesteert zich dat in mijn lichaam, dan weten ze het niet en toch ondergaan de mensen dan alle experimenten die de artsen op je willen uitvoeren want als ze je lichaam niet begrijpen, dan weten ze ook niet waar ze mee bezig zijn, dus zie ik elke behandeling als een experiment. 

VERANTWOORDELIJKHEID  NEMEN  VERWIJDERD  JE  ANGST  

Als je erbij stilstaat dan is het toch pure kolder: geloven dat die ander beter weet dan jij wie/wat jij bent of wat je nodig hebt, waarom iets in jou gebeurd en als die ander zegt dat hij niet snapt waarom iets zich voordoet in je lichaam/leven dan blijf jij lekker geloven dat die ander toch de oplossing is en laat jij je behandelen: met je experimenteren.  Dat noemen ze toch russische roulette?  Waarom blijf jij dan de verantwoordelijkheid voor je pijn, je lichaam en gezondheid aan een ander overdragen, als die ander niet weet waarom je lichaam doet wat het doet. Dat gaat er bij mij echt niet in. Als je geen garantie krijgt waarom doe je het dan?

Het komt uit jezelf dus gaat het ook uit jezelf weg, als jij jezelf terug in balans brengt. Zolang jij de spilfiguur niet wil zijn in je leven, neem je geen verantwoordelijkheid en schep jij een wereld van schuld. Jij staat in schuld bij je schepper omdat je tekort schiet in liefde door deze zelfafwijzing, en de schuld/last van je ongeluk, disbalans en onmacht leg jij buiten jou …….. en zo blijf je in het cirkel denken, de ratrace: alle mogelijke vormen van dwang. Daarom ook leven we niet meer in een samenleving maar in een maatschappij dat gegrondvest is op dwang, schuld en belasting. Het moment dat we met velen uit het cirkeldenken stappen, echt gaan samen leven  vanuit broederschap en ons denken naar boven richten op de wil van onze schepper, zullen we vanzelf de natuurwet tot uitvoering brengen en is er maar 1 resultaat mogelijk dan: balans, harmonie, vrede, geluk, gezondheid, overvloed. Dit alles is maar een keus van ons verwijderd.

Hoe kan het dat alle redelijkheid verdwijnt? Door vals geloof

Als je in angst leeft, weiger je de verantwoordelijkheid voor jezelf te nemen. Hierdoor ben je in de greep van een illussie/idee en ga je voorbij aan de realiteit en haar rede. Als je in angst leeft dan is er gebrek aan vertrouwen, dan stel je ook niet meer de juiste vragen en geef jij je macht weg aan een ander = je draagt de verantwoordelijkheid voor jezelf over met alle gevolgen vandien.

BELICHT  HET  VAN  ZOVEEL  MOGELIJKE  KANTEN 

Als je iets niet weet (= uit balans bent), moet je je huiswerk doen en dat doe je door de zaak van zoveel mogelijk kanten te belichten. 

  • ik ben ziek = wat is ziek zijn? Uit balans zijn = verstoord evenwicht = er is iets wat ik teveel gewicht/waarde/aandacht geef
  • ik weet het niet = je hebt geen contact met je innerlijke weten dwz dat je ergens tegen je geweten in handelt
  • de dokters weten meer dan ik over mezelf: ben je daar 100% zeker van, krijg jij garantie van hun, waarom geloof je dat?
  • de dokter heeft de oplossing: wat kan de dokter in jou laten oplossen? waarom kan hij in jou zijn? waarom geloof je dat de oplossing buiten jou ligt?

En dat is met de wetgeving juist hetzelfde. Wet geving = ze geven je een regel als wet, maar waarom zou jij een wet nodig hebben als DE wet al in jou leeft? Je ge-wet-en is de natuurwet die in elke mens leeft en die door elke mens belichaamt moet worden. Maar als jij in een persoonlijk waanidee leeft ben jij uit balans, kan jij geen gehoor meer geven aan je geweten (de natuurwet) dan ben jij een gevaar voor jezelf en voor de samenleving. De samenleving wil het gevaar tegenhouden en stelt regels op omdat de leden van de samenleving weigeren om verantwoordelijkheid voor zichzelf te nemen en daarom onbekwaam zijn om de natuurwet tot leven te brengen, te belichamen. Het is aan ons om de balans te herstellen, om verantwoordelijkheid voor onszelf te nemen en om samen te leven ipv elkaar te belasten en te willen dingen. Dan pas gaan dingen in snel tempo veranderen.

Wil je dieper in de materie duiken, schrijf je dan zeker in voor de live presentatie van 7 aug 2023 die ik geef in belgie (klik hier). Je leert er meer over de wet, hoe jij je wet kan stellen, hoe jij verantwoordelijkheid voor je eigen recht en geluk kan nemen, …… 

isabelle lambrecht   
coach, healer, naturallaw teacher, filosoof
www.zichtbaar.be