privacy

EVRM 8 respect voor privacy

Door |2024-05-21T16:41:36+02:00mei 21st, 2024|BE procedures en uitspraken|

Artikel 8 – Recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven Een ieder heeft het recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij wet is voorzien en in een democratische [...]

EVRM 8 respect voor privé- en familieleven

Door |2024-05-21T15:09:39+02:00mei 21st, 2024|NL procedures en uitspraken|

Net als art. 6 EVRM is ook het door art. 8 EVRM beschermde recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer in praktisch elk opsporingsonderzoek in het geding.1 Veel opsporingsmethoden maken immers inbreuk op de privacy van degenen op wie deze methoden worden toegepast. Art. 8 EVRM stelt voorwaarden aan het maken van een inbreuk op het recht op eerbiediging van [...]

Titel

Ga naar de bovenkant