Verdrag inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde (VRMB),

Door |2024-05-23T10:55:51+02:00mei 23rd, 2024|verdragen internationaal|

Overtuigd van de noodzaak het menselijk wezen, als individu en lid van de menselijke soort te eerbiedigen, en erkennende dat het van belang is de waardigheid van het menselijk wezen te waarborgen; Zich ervan bewust dat een verkeerd gebruik van de biologie en de geneeskunde kan leiden tot handelingen die een bedreiging vormen voor de [...]