Beschrijving

Met het ZSO,  de zekerheidsstellingsovereenkomst stel jij jezelf zeker. Je maakt van jezelf een secured party binnen de legale wereld = je wordt de gewaarborgde partij,  de schuldeiser geregistreerd binnen de UCC. Dat wil zeggen dat niemand anders beslag kan leggen op het onderpand (je bezit) waarop het pandrecht rust.

  • je bestelt 1 ZSO per gezinsadres
  • je ontvangt een handleiding hoe je deze moet registreren in de UCC
  • de online registratie UCC kan je enkel betalen met een creditkaart.

De mensen die kennis genomen hebben van onze basismodule 1 en module 2 de rechtbank,  begrijpen dat een ZSO onnodig is om hun recht tot expressie te brengen of hun eigendommen te waarborgen;

Voor wie is het ZSO dan wel bedoelt? Voor die mensen die niet de kennis /moed of standvastigheid, hebben om hun recht af te dwingen via wettelijke weg en dus liever via de legale piste werken; Als je hier niet klaar voor bent kan je het legale instrument gebruiken om te proberen binnen de legale wereld conform internationaal recht (ucc) je bezit zeker te stellen; 

Wat is de zekerheidsstellingsovereenkomst?

De zekerheidstellingovereenkomst, is een privaat contract tussen jij de man/vrouw (LM) en je natuurlijk persoon (NP) die je registreert in de internationale database van de Uniform Commercial Code (UCC) en dit via een UCC 1 registratie; dan ben jij de secured party of de partij die zeker gesteld wordt; UCC is internationaal recht dus je kan je hierop beroepen waar je je ook bevindt; 

Met dit contract wens jij je bezit (huis, aandelen, bankrekening, auto, …..) zeker te stellen, door deze over te dragen van je persoon naar je private capaciteit; Je NP wordt dan de schuldenaar en jij man/vrouw bent dan de preferente (bij voorrang) schuldeiser;

Elke andere partij die nu iets van je persoon wil, komt na jou EN moet een zware boete betalen als het een vordering is waarmee jij niet akkoord gaat vb een boete, belastingen…..

Met het ZSO kan je beslagleggingen en onteigening proberen aan te pakken; 

  • eigendommen, waardevolle spullen op je naam hebt
  • aandelen, geld, ……… op je naam hebt
  • je eigendommen of gelden zal erven van je ouders 
  • NIET TE GEBRUIKEN: bij contracten die jij uit vrije wil aangegaan bent