Nu corona onomstotelijk aangetoond heeft dat de huidige gehanteerde protocollen voor de gezondheid je gezondheid kapot maken omdat ze tegen de natuur inwerken, werken wij via de kennis van de germaanse geneeskunde van een zeer wijs en INTEGER man, dokter geerd hammer; dokter hammer noemde zijn research de “germaanse geneeskunde”

“op het verkeerde been gezet”

Er is een verband tussen psychologische conflicten, emoties en ingrijpende ervaringen; als we die als schokkend ervaren dan zijn we uit balans en ontstaat ziekte; onze spreektaal is daarvan nog getuige:

  • Ik werd getroffen door de bliksem
  • het raakte me als een klap
  • het ging door mijn botten, door en door

Deze natuurlijke kennis  bleef behouden tot begin de 20e eeuw en dan maakten artsen en wetenschappers een switch van een natuurlijk kijk op het lichaam, naar een mechanische kijk; de relatie tussen de mens, zijn omgeving en medeschepsels is verloren gegaan; wij voelen/reageren volgens archaïsche biologische controlecircuits,   vanuit de biologische conflicten die we ervaren/voelen;

DHS is het Dirk Hamer-syndroom , zo noemde dr hamer  het toen hij zelf zo geschrokken was van de dood van zijn zoon en als resultaat van deze schock kreeg hij teelbalkanker; hij ervaarde  Het is een ernstige, zeer acute, dramatische en isolerende conflictervaringschok die het individu “op het verkeerde been zet”.

Het DHS heeft de volgende eigenschappen en betekenissen:

  • het ontstaat als een onverwachte schok van een biologisch conflict – in een seconde,
  • het bepaalt de biologische inhoud van het conflict – het volgende conflict gaat verder op dit “spoor”,
  • het bepaalt de locatie van Hamer’s focus (HH) in de hersenen – door de inhoud van het biologische conflict,
  • het bepaalt de lokalisatie van de kanker op het orgaan – door de inhoud van het biologische conflict te bepalen en de lokalisatie van de HH in de hersenen te bepalen,
  • het verandert onmiddellijk de vegetatieve toon, veroorzaakt permanente stress – de zogenaamde permanente sympathicotonie.

Elke man/vrouw ervaart een situatie anders, wat voor de éne een conflict is, hoeft de ander niet persé als een conflict te ervaren; maar de inhoud van wat jij als een conflict ervaart bepaald de biologische inhoud van het  DHS. De inhoud van het conflict ontstaat associatief, op onbewust niveau dwz op grond van je aangeleerde denkpatronen.

Alleen wat jij op het moment het DHS voelt/ervaart, bepaalt de inhoud van het conflict en het “ spoor ”’, waarop het biologisch conflict voortgaat. Het onderbewustzijn associeert de inhoud van het door DHS veroorzaakte biologische conflict met een biologisch denkbeeldig gebied, bijvoorbeeld het gebied van moeder/kind relatie of gebied van territorium of gebied van water of gebied van angst in de nek of gebied van zelfrespect of soortgelijke gebieden. Ook hier weet het onderbewuste – in de tweede van de DHS – precies te differentiëren: een inzinking van het gevoel van eigenwaarde (SWE) op het seksuele gebied, bijvoorbeeld (“jij watje”) veroorzaakt nooit osteolyse van de cervicale wervelkolom, maar altijd bekkenosteolyse, bekkenkanker. Een SWE-conflict in de moeder-kindrelatie (“jij slechte moeder”) zou nooit osteolyse in het bekken veroorzaken, maar altijd kanker van de humeruskop links (bij rechtshandigen).

We denken dat we denken, maar het zijn onze onbewuste denkpatronen van tijdens de zwangerschap tot ons 12de levensjaar, die de structuur vormen waarop jij je leven ent/ vorm geeft. We leven voor 95% op onbewuste piloot, op grond van de denkstructuur die we vastgezet hebben tijdens onze kindertijd.

De conflictschok, zet jou onvoorbereid ‘op het verkeerde been’ (op grond van je foute denkpatroon ervaar jij iets als fout/onjuist/gevaarlijk) en je biologie/organisme die geprogrammeerd is op leven,  schakelt vanzelf over naar een nood- of speciaal programma, zodat je maximaal uitgerust bent om de onverwachte “nood”situatie te kunnen hanteren.  Op het moment van deze DHS schakelt het bijzondere programma praktisch synchroon in: in de psyche, in de hersenen en op het orgaan en is daar ook te bepalen, zichtbaar en te meten! In het computertomogram van de hersenen zien deze veranderingen ( de Hamerse haarden ) er dan bijvoorbeeld uit als de concentrische ringen van een doelwit, of als het beeld van een wateroppervlak waarin een steen is gevallen.

COMPUTERTOMOGRAM: Met de zogenaamde brain imaging , een driedimensionaal proces om hersenactiviteit weer te geven, kunnen onderzoekers voor het eerst psychische aandoeningen zichtbaar maken op het scherm . Studies met fMRT (functionele magnetische resonantie beeldvorming) tonen aan dat psychische aandoeningen geassocieerd zijn met karakteristieke veranderingen in de hersenfunctie . Bij depressie is er bijvoorbeeld een verminderd volume in de hippocampus, wat belangrijk is voor het gevoelsleven. Bij schizofrene patiënten ontdekten onderzoekers veranderingen in de frontale hersenen en het limbisch systeem. Naast de betrokken hersengebieden kun je ook het effect van medicatie of psychotherapie visualiseren.Zo kan de behandeling van geesteszieke patiënten op een stabieler fundament van objectieve bevindingen worden geplaatst . Tot nu toe was psychiatrisch onderzoek grotendeels beperkt tot indirecte methoden zoals elektro-encefalografie (EEG).

Het feit, dat de zogenaamde hamerse haarden die in de hersenen verschijnen tijdens een conflictshock kunnen worden gefotografeerd, is een overtuigend bewijs dat de oorzaak van de ziekte monocausaal = dat ziekte/disbalans,  niets te maken heeft met voeding, slaapplaats , infectie of erfelijkheid. De Hamerse haard (DHS), verschijnt in de hersenen en op orgaanniveau in de conflictactieve fase in de vorm van een schietschijf en scherpe ringen, vergelijkbaar met de golven die worden veroorzaakt door een steen die in het water is gevallen. De haard van Hamer is altijd driedimensionaal. In de genezingsfase wordt oedeem opgeslagen, dat door de crisis wordt weggedrukt. Aan het einde van de genezingsfase ontstaan ​​er ook driedimensionale littekens in het weefsel. Al deze manifestaties noemen we Hamers focus.

Vanaf de DHS, leeft de patiënt in constante stress, dwz hij heeft erg koude handen en voeten , hij denkt dag en nacht aan zijn conflict en probeert het op te lossen. Hij kan ’s nachts niet meer slapen en als hij dat wel doet lukt dat enkel in de eerste helft van de nacht, elk half uur, geen eetlust meer, hij valt af.

Deze toestand verandert pas, als de patiënt dit conflict heeft opgelost. Dan is er rust. De psyche moet herstellen. De patiënt voelt zich zwak en moe, maar is opgelucht, heeft een goede eetlust, het lichaam is warm, vaak koorts , vaak hoofdpijn. De patiënt slaapt goed, maar meestal pas na drie uur ’s nachts. Dit mechanisme is door de natuur zo ontworpen dat individuen in vagotonie niet slapen tot de dag aanbreekt, uit vrees dat een potentiële bedreiging (bijv. roofdier) hen in slaap om zou brengen. Daarom slapen de meeste patiënten overdag veel en vinden ze dit erg prettig.

Om dit DHS te kunnen reconstrueren, moeten we het alle 3 niveau kunnen terugvinden,  een geweldige kans voor onze psychologisch-organisch-criminele onderzoeken! Voor het eerst in de geneeskunde hebben we nu de mogelijkheid om correct te rekenen, in het geval van onze vermeende “ziekten”, op grond van de kennis van de “betekenisvolle biologische speciale programma’s” ( SBS ).

Dit criterium maakt de Germaanse Geneeskunde ® van meet af aan tot een wetenschap in strikt wetenschappelijk-biologische zin. Het stelt ons in staat om elk geval te reconstrueren en te reproduceren, wat nog nooit eerder is gedaan in de geneeskunde.

De DHS is de basis van de ijzeren regel van kanker en is de spil van alle diagnostiek. Om het DHS te begrijpen, moet je mentaal in de huid van de patiënt kruipen om het moment van de inslag, het DHS te vinden en om te begrijpen wat de patient juist ervaren heeft in die tweede van de DHS. Alleen uit de situatie op dat moment kunnen we begrijpen waarmee de patient de situatie associeerde, het waarom iemand die situatie als een probleem /  biologisch conflict ervaren heeft en  waarom het zo dramatisch was voor die patient, waarom de betrokkene destijds geïsoleerd was of niemand had om mee te praten, en waarom het probleem conflicterend was. Als je iemands DHS aanraakt, krijgen ze meestal tranende ogen. Teken van zijn emotionele affectiviteit. Het is daarom belangrijk dat men de DHS heel goed begrijpt, want dan heeft men de helft van de Germaanse Geneeskunde ® al begrepen.

De spil van het probleem is het feit dat het je onverwachts overviel, je had het niet verwacht op dat moment ervaar je een soort van complete machteloosheid en verlamming, als ben je een fractie van een seconde door de bliksem getroffen = alsof iets groters dan jezelf je een klap gaf.

Maar er kan meer gebeuren in de tweede van de DHS: sporen

In deze tweede worden  sporen gelegd dwz dat details van tijdens je ervaring herinnert /vastgezet worden in je hersenen als aanleiding tot gevaar/conflict: vb als kind ben je gezellig ah spelen, mama bakt en het ruikt lekker naar vanille en er speelt klassieke muziek; de achterdeur gaat open, de geur van vers gemaaid gras komt binnen  en een overvaller; moeder schreeuwt en vecht = jij ervaart dat als een ” een DHS” en je mind legt de omgevingsfactoren vast van dat moment = vanaf dan kom jij  telkens jij vanille of vers gemaaid gras ruikt of klassiek muziek hoort, terug op het spoor van deze gevaarlijk situatie, want dit herinner jij je als spoor naar gevaar en deze sporen noemt men allergie, je bent allergisch voor vanille en klassiek muziek. En je blijft je kwetsbaar voelen tijdens deze sporen omdat in jouw hoofd dat kwetsbaar moment in je herinnering actief houdt; het moment dat jij die scene opnieuw in je hoofd afspeelt en overschrijft met een ander scenario waarbij jij geen gevaar loopt zal je merken dat je sporen asap verdwijnen. Een spoor noemt men ook een recidief.

Vanwege deze psychologische eigenaardigheid (de unieke beleving op het moment zelf van het wezen zelf)  falen alle psychologische vragenlijstonderzoeken die objectief  kijken naar vb  “verlies van een partner” en wilden onderzoeken of dat een verhoogde incidentie van kanker zou veroorzaken. Dit omdat de kaner altijd onstaat in de 2de fase van het DHS ! Een goede arts moet zich dus kunnen verplaatsen in de ziel van een zuigeling, zelfs een embryo, een oude man, een jong meisje of een dier, en tegelijkertijd moet hij zich kunnen verplaatsen in de huidige situatie van de DHS destijds. Het is de enige manier waarop hij het verschil kan zien tussen een probleem – waarvan we er honderden hebben – en een biologisch conflict.

Helaas is dokter hammer ons ontvallen in 2017 en nu ook de man helmut pilar die door dokter hamer als enige gemachtigd werd om de germaanse verder uit te dragen, die ons verlaten heeft op 31 aug 2022; gelukkig heeft helmut prachtig werk verricht en ons een schat aan informatie nagelaten; Helmut heeft voor de nederlandse vertaling capser en toni aangesproken die zelf ook 16 jaar met hamer samengewerkt hebben; Hier vind je alle modules in het nederlands  de je helpen om biologische wetmatigheid van je fysieke lichaam te begrijpen; Een must voor elke man/vrouw die zelfredzaam wil zijn en die kennis wil uit de correct bron: de eerst hand