De meeste komen bij ons terecht omdat ze op zoek zijn naar een manier om onder financiele lasten uit te komen. Maar je moet begrijpen dat vrij zijn in de eerste plaats betekent: eervol handelen door verantwoordelijkheid te nemen. Een man/vrouw die vrij is, bepaald inderdaad zelf hoe je verantwoordelijkheid neemt ten opzichte van het zelf en van je medemens. 

Wat betaal ik niet meer

De jaarlijkse huisbelasting betaal ik niet want deze vind ik onterecht. Er staat hier geen dienst tegenover. Ik ben eigenaar en gebruiker dus 100% privé en niemand anders heeft iets te maken met mijn huis, noch met de waarde van mijn huis. Huistax vind ik dus een schending van mijn privacy.

Inkomsten belasting betaal ik niet want mijn energie en kennis is van mij. 

Ik vind dat ik voldoende bijdraag aan de samenleving want op alles wat ik koop ontvangt de overheid 21% tax, op de diesel die ik verbruik zit zelfs 60% tax

Snelheidsboetes betaal ik niet, want ik neem mijn verantwoordelijkheid als chauffeur en waak ervoor geen gevaar te zijn voor mezelf of voor anderen. Pff als ik 20 jaar terug kijk, waren we hier veel vrijer in, geen stomme verkeersdrempels, geen bijna geen camera’s langs de weg. Die snelheidsboetes bewijzen mij geen dienst dus ik betaal er niet voor

Ziekteverzekering betaal ik ook niet, want ik vertrouw de medische wereld niet, blijf uit ziekenhuizen en behandel mijn lichaam op natuurlijke wijze volgens de kennis van dr hamer

Sociale lasten: je bepaalt zelf of je dit waardevol vind of niet omdat je hiermee je pensioen opbouwt. 

Wat betaal ik wel nog

Huisvuil tax betaal ik wel nog, want ik gebruik dagelijks deze dienst.

Wegenbelasting betaal ik ook, want ik gebruik hun wegennet en ik vind het fijn als de wegen goed onderhouden zijn.

Een autoverzekering betaal ik ook want je begeeft je op de openbare weg met een voertuig die soms een dodelijk instrument kan zijn, waarbij je anderen ongewild leed kan berokkenen. In dat geval is het belangrijk dat jij de ander schadeloos kan stellen. In spanje is een pech-en sleepdienst inclusief en daar was ik vorig jaar heel blij mee toen mijn auto in panne stond. 

Brandverzekering huis betaal ik ook nog: de dekking bij brand-water en stormschade voor mezelf en de buren is handig in het geval zich effectief problemen voordoen. vorig jaar had ik wat waterschade en was ik blij met mijn verzekering

Wie nog leningen heeft die betaalt die uiteraard ook omdat je dit contract vrijwillig aangegaan bent, tenzij je kan bewijzen dat ze je geen geld uitgeleend hebben.

Betaalvormen

Vele groepen zweren bij het verhaal van de geboortetrust en dat je dat daardoor alles gratis is en dat je je kan laten betalen uit die trust via volgende constructies: een “accept for value”, een promissory note of met irs formulieren (1099A of 1040, ….) wie een beetje research hiernaar doet zal ontdekken dat die mensen dik in de problemen komen want dit keert als een boemerang terug als IRS het ontdekt en dan lachen ze er niet mee want je fraudeert effectief. Misbruik van documenten is nog altijd fraude. Irs heeft 3 jaar of is het 5 jaar (ben het vergeten) om te controleren en correcties door te voeren.

Wat wij je aanleren via onze modules is om de keuze te maken: of je werkt met legale concepten zoals hierboven of je handelt als zelfbewuste man/vrouw in eer en je maakt geen gebruik van enig legaal instrument en drukt jezelf zuiver en eenvoudig uit en je betaalt cash / met je rekening of je wisselt op een andere manier uit in het geval je een dienst of product aankoopt.

isabelle lambrecht