De aardse les, is het leren beheersen van je emoties en begeertes die je vasthouden in de leugen van alles wat liefdeloos is; Als je het zelf afwijst dan verzand je in de materie = menselijke wetten, die gebakken lucht zijn, maar die wel de werking van wet krijgen als een man of vrouw er ja tegen zegt;  

Liefde of het gebrek aan liefde is de enige realiteit, onze schepper de enige almacht.

ALs je het zelf (god) niet toelaat in je leven, kan je nooit in de realiteit leven, maar zal je altijd in de schaduwwereld vertoeven waar je een schim bent van je ware zelf; Het zelf afwijzen resulteert in gebrek aan liefde, vreugde, macht, geluk, overvloed, zelfredzaamheid en autonomie;  Ook de schepper en de fijnstoffelijke helpers moeten je vrije wil respecteren omdat dit nu éénmaal de basis is van het leven op aarde;  Echter het leven, de goddelijke baarmoeder waarin we altijd vertoeven, stuurt altijd aan op balans, op terugkeer naar liefde en zet situaties op je pad die je hierbij helpen; Hoe verder je afgedwaald bent van je bron, het zelf, hoe harder de lessen en situaties zullen aanvoelen;

Enkel wie in een leugen (hersenspinsel) leeft zal alles wat daarbuiten valt, zoals de realiteit, dat wat echt en waar is, als hard ervaren; Want de  realiteit is een bedreiging voor de leugen; 

GROEISPURT

De mensheid maakt momenteel een enorme omwenteling door en niet iedereen is er klaar voor, maar wie op onze site terecht komt heeft het potentieel om ja te zeggen en deel te nemen aan deze groeispurt; 

de vrouw: isabelle lambrecht