brief aan schooldirecteur weigering vaccinatie kind