Wat ik bij de andere groepen mis, die beweren dat ze kunnen bewerkstelligen mensen vrij te maken, is de cruciale stap nl

het uit de denkwereld van de legale wereld stappen;

Ooit al gehoord dat je iemand op eigen terrein kan verslaan? Wel zolang de focus ligt op weerstand bieden tegen de legale wereld en het proberen de legale wereld te verslaan met zijn eigen middelen, ben je er al aan voor de moeite; Het legaal systeem zit meesterlijk in elkaar (zoals alles trouwens) en je kan het nooit verslaan; In al je pogingen het te verslaan voedt je het alleen maar, want ze pakken je dan op hun pijler nl dat je incompetent bent  😳  zie de 12 rechtvermoedens die je moet vermijden 

Waarom zou je iets willen verslaan dat perfect is? Voordat je roeptoetert dat ik gek ben, volg eerst onze scholing en dan zal je begrijpen wat ik hier aanhaal (onze cursussen vind je in de webshop); Het is zo eenvoudig allemaal, je kan gewoon de legale wereld verlaten en je manifesteren op een hoger niveau nl dat van de wet en dit zonder moeite met de kennis die wij je aanreiken; Het enige die hier moeilijk aan is, is dat je wakker genoeg moet zijn om deze mindswitch te kunnen maken;

Laat ik je 1 ding duidelijk maken dat je een UCC1 verklaring je nooit zal helpen om vrij te zijn, noch zelfredzaam; 

Wat is een UCC-1-verklaring?

Een UCC-Uniform Commercial Code-1-verklaring is een juridische kennisgeving, die een schuldeiser publiceert in de internationale databank van de UCC(Uniform commercial code) om het pandrecht te beschermen die ze heeft op de eigendommen die de schuldenaar als onderpand gegeven geeft; De UCC is international “law” en springt over de “wetten” van een land” = je kan je UCC1 filling inroepen over de ganse wereld; 

UCC-1’s zijn vereist voor alle zakelijke leningen onder de Uniform Commercial Code (UCC) en stellen een relatieve prioriteit vast over welke specifieke activa in beslag kunnen worden genomen en in welke volgorde, terwijl de pikorde van de incasso wordt versterkt in gevallen waarin er meerdere geldschieters zijn aan de dezelfde debiteur.

Er zijn nu groepen die hun geboorteakte of  één of andere verklaring via de UCC1 registreren wat natuurlijk pure kolder is; Jij man of vrouw bent geen ding, dus kan je vrijheid nooit afhangen van een UCC1 registratie  😆 ; Mensen springen op alles wat hen vrijheid belooft zonder dat ze de moeite doen om alles onder de loep te nemen;

Wij bieden wel een ZSO (zekerheidsstellingscontract) aan voor die mensen die de kennis van onze modules niet hebben of voor de mensen die het niet zien zitten om echt voor zichzelf op te komen; In dat geval kan je terugvallen op dit legaal document waarmee jij je eigendom kan vrijwaren voor beslag legging, dankzij de publicatie in de UCC via een UCC1 filling; In dat geval kan jij je niet meer op de wet beroepen (natural law) omdat jij dan de legale regels en artikels voor wet aanneemt en je je dan daaraan moet houden als je iets via je UCC verklaring wil afdwingen;