Men beweert dat je bij “ soeverein” al je rechten verliest en bij wijze van spreken het land kan worden uitgezet, en je bij  “autonoom” al je rechten behoudt; Klopt dit?

——————————-

Het probleem is dat er heel veel verteld wordt zonder dat mensen echt begrijpen waar ze mee bezig zijn; Alles staat of valt van het uitgangspunt dat je aanneemt: ofwel bekijk je alles vanuit legaal standpunt ofwel bekijk je alles vanuit wettelijk standpunt;

Vanuit wettelijk standpunt ben je een soevereine man/vrouw, die weet hoe te leven en die bekwaam is om autonoom te handelen op grond van je wil die vrij is; dat noemt men de private capaciteit en leven;

 • ben je soeverein: enkel schepper boven jou, en de enige autoriteit in je leven: recht intact en onvervreemdbaar
 • handel je autonoom: bekwaam om zelf je wet te stellen en je eigen recht te bepalen en te bewaken
 • Om dit te kunnen realiseren moet je ervoor zorgen dat ze geen rechtsvermoedens tegen je kunnen inroepen; dus totaal uit de legale wereld blijven

Vanuit legale positie ben je een mens (schim van jezelf), die overleeft op grond van gunsten verleent door het systeem en

 • ben je een persoon: ondergeschikt aan de legale wereld waar je gunsten geniet die zij rechten noemen en die vervreemdbaar zijn
 • ben je onbekwaam en voeg je je naar de artikels/regels die de legale wereld stelt en die ze wetten noemen
 • je hebt geen stem in het kapitel

= als je binnen de legale positie  met soeverein bedoelt dat je zo stom bent om al je persoonlijke ID’s  te vernietigen dan verlies je idd al je legale gunsten; spreek nooit van recht binnen de legale wereld want de legale wereld is fictie; 

Om deze materie te begrijpen moet je begrijpen:

 • wat het verschil is tussen de wet en legale artikels/regels
 • wat het verschil is tussen de private sfeer en de publieke wereld
 • hoe je ervoor kan zorgen dat de legale wereld je als competent erkent zodat jij de legale wereld je orders kan opleggen;
 • hoe jij jezelf in private capaciteit kan manifesteren en uitdrukken
 • hoe jij je wet kan stellen en  je recht verwoorden;

daarom stellen wij een opleiding ter beschikking; in module 1 vind je alle basis informatie en module 2 alle informatie hoe je de rechtbank voor jou laat werken en mod 3 je rechtsprofiel en hoe je kennisgevingen opmaakt