Velen verwarren natural law met common law;

Common law is gewoonterecht en VERSCHILLEND van natural law: de natuurwet die in verplichting superieur is aan elke andere, want je kan wel begrijpen dat menselijke gewoontes inferieur zijn aan god;

common law, is recht dat voortvloeit uit gewoontes die via rechterlijke beslissingen (jurisprudentie) vastgelegd zijn en daarmee wet zijn geworden;
de rechtspraak als basis voor het recht en de rechter vormt het recht:
een proces heeft hier als functie een conflict op te lossen en recht te vormen

Civil recht komt van het romeins recht (canon law) en de code napoleon en gaat uit van wat er als wet vastgelegd wordt:
het wetboek als basis voor het recht en de rechter is gebonden aan het wetboek:
platte toepassing van de legale codes die ze wet noemen;

Als m/v handelen wij volgens natural law, geven expressie aan de wet die onze schepper ons gegeven heeft: doe een ander geen kwaad of schade