goddelijke orde

Home/goddelijke orde

Weiger bloed van een ander wezen

Op grond van 5 redenen: we zijn energetische wezens en onze frequentie zit in ons bloed. Als wij bloed krijgen van anderen dan verandert dat onze frequentie en gedrag. Op grond van de bijbel  Genesis 9:4: „Doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten.” Bloed is iets heel speciaals [...]

Door |2022-10-29T15:27:40+02:00april 12th, 2022|goddelijke orde|0 Reacties

Alleen via je schepper kan je het leven begrijpen en leiden (ipv te lijden)

Velen zijn in deze pittige tijden zoekende naar het juiste pad, naar een uitweg. 1 Van: Jakobus, een dienaar van God en van de Here Jezus Christus. Aan: de Joodse christenen uit de twaalf stammen die over de hele wereld verstrooid zijn. 2 Beste broeders en zusters, is uw leven vol moeilijkheden en verleidingen? Wees dan maar [...]

Door |2022-10-05T00:35:59+02:00maart 25th, 2022|goddelijke orde|0 Reacties

Natural law volgens Bouviers Dictionary of Law

De natuurwet of natural law is datgene wat God, de heerser van het universum, aan alle mensen heeft voorgeschreven, niet door enige formele afkondiging, maar door het dictaat van het juiste verstand alleen. Zij wordt vastgesteld door een juiste overweging van de aangenaamheid of onaangenaamheid van menselijke handelingen voor de natuur van de mens; en [...]

Door |2022-10-05T00:36:04+02:00maart 8th, 2022|goddelijke orde, Recht en law informatie|0 Reacties

Pluto return na 246j transformeert americaans machtsmisbruik

Gezien de westerse wereld aangestuurd wordt door WHO en in het geheim onder VS.inc vallen, delen wij mee van de americaanse brokken. De laatste keer dat Pluto in Steenbok stond, was 246 jaar geleden. Deze resulteerde in een onafhankelijkheids-verklaring op 4 juli 1776, waarbij het het Nationaal Congres de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring aannam. Met deze verklaring [...]

Door |2022-10-05T00:36:14+02:00december 28th, 2021|goddelijke orde, Zelfbewustzijn|0 Reacties

Ik heb problemen met de term god

Heel vaak krijg ik deze opmerking: Ik voel met niet goed bij de termen god en schepper. Dat snap ik 100% want tot voor corona behandelde ik god en de schepper ook maar stiefmoederlijk. Ik geloofde wel in een  hogere intelligentie maar gaf die ook geen naam, dit omdat ik zag dat alle onrecht op aarde [...]

Door |2022-10-05T00:36:15+02:00december 11th, 2021|goddelijke orde|0 Reacties

Het kaf wordt van het koren gescheiden

Gesprek van Jahn J Kassl met MEESTER ST.GERMAIN   Dit v a c c i n betekent de transformatie van de mens van een bezield wezen tot een emotieloze, levenloze 'robotmens"   MEESTER ST. GERMAIN:  De tijd die je is aangekondigd is gekomen. Het kaf wordt van het koren gescheiden en geen steen wordt onaangeroerd gelaten. [...]

Door |2022-10-05T00:36:15+02:00december 11th, 2021|goddelijke orde|0 Reacties

Interessante bijbelcitaten

Laat uw gedrag zonder hebzucht zijn; wees tevreden met de dingen die u hebt. Want Hij heeft zelf gezegd: “Ik zal je nooit verlaten of in de steek laten.”  Hebreeën 13:5 Omdat ze onwetend waren over de gerechtigheid van God en hun eigen gerechtigheid trachtten te vestigen, onderwierpen ze zich niet aan de gerechtigheid van God. Romeinen 10:3 Want [...]

Door |2022-10-05T00:36:15+02:00december 11th, 2021|goddelijke orde|0 Reacties

(R)evolutie van persoonlijkheid naar onpersoonlijkheid

Om het soevereine concept volledig te begrijpen dien je te weten dat alles om bewustzijn draait. Zitten we in een revolutie of zitten we in een evolutie? Bewustzijn is vanuit verbondenheid met het leven, weten waar je mee bezig bent en is de waarheid en realiteit zien. Bewust zijn, is een zijnstoestand waarbij je het materiele veld [...]

Door |2022-10-05T00:36:16+02:00december 11th, 2021|goddelijke orde, Zelfbewustzijn|0 Reacties

Tweezwaardenleer – De geestelijke en de wereldlijke macht

De tweezwaardenleer was een politiek-religieuze machtsleer die eind vijfde eeuw bedacht is door paus Gelasius I (?-496). Wat hield de tweezwaardenleer precies in en hoe is deze leer later aangepast? Een definitie van de tweezwaardenleer is kort maar krachtig: “De gedachte dat de wereld bestaat uit een geestelijke en een wereldlijke machtssfeer.” Een korte en heldere uitleg van [...]

Door |2022-10-05T00:36:16+02:00december 11th, 2021|goddelijke orde|0 Reacties

Unam Sanctam 1302 machtsovername van de paus : hoed mijn schapen

Wat is een pauselijke bul? Een pauselijke bul van Urbanus VIII uit 1637. Voordat we ingaan op de Unam Sanctam eerst iets over de status en term van een pauselijke bul. Een pauselijke bul (bulle) is een officieel pauselijk document dat een juridisch karakter heeft en instructies en leerverkondigingen bevat. Een bul had de vorm van een [...]

Door |2022-10-05T00:36:16+02:00december 11th, 2021|goddelijke orde|0 Reacties

Overwin het kwaad door goed te doen.

Veel mensen vragen zich af hoe ze in godsnaam met al die shit om moeten gaan en wat ze eraan kunnen doen? Gezien het feit dat de bijbel toch al iets meer dan 2000 jaar standhoudt ondanks veel boekverbrandingen en andere vervolgingen, lijkt het me de moeite om rekening te houden met de inhoud van [...]

Door |2022-12-21T17:03:58+01:00september 24th, 2021|goddelijke orde|0 Reacties

Titel

Ga naar de bovenkant