Onze samenleving lijdt onder het gebrek aan leiding = overheersing.

Leiding volgt uit liefde. Onze huidige samenleving leeft in oorlog/pijn&lijden (= chaos), omdat de mens gebrek aan liefde voor zijn schepper heeft, en daardoor gebrek aan liefde voor zichzelf en zijn medemens (die andere ik). Het gebrek aan liefde, zorgt ervoor dat de mens in een leugen leeft en op grond van vals geloof, geloofd dat een contract of legale code iemand het recht en de macht kan geven om een medemens van zijn/haar vrije wil te beroven. Het gebrek aan liefde zorgt ervoor dat werknemers en ambtenaren zich verschuilen achter plicht in plaats van hun verantwoordelijkheid te nemen naar hun broeder/zuster toe.

Plicht maakt passief want je legt er je geweten, de innerlijk stem het zwijgen mee op. Verantwoordelijkheid, zorgt ervoor dat je nederig bent en dienstbaar zonder dat je er de ander schade mee berokkend.

Verplichting is het tegenovergestelde van verlichting.

Onze huidige samenleving lijdt onder het gebrek aan liefde en daarmee het gebrek aan broederschap. Het gebrek aan liefde zorgt voor een gebrek aan waardering voor het wonder van het leven, de pracht van de natuur, de eigen gaven en die van anderen. 

De mens is bang van zijn eigen natuur, bang van de natuur in het algemeen omdat het denken, dat wat je geloofd verziekte is door het gebrek aan liefde. Liefde maakt nedering, maakt dankbaar en maakt vrij. Het is de angst voor verlies, voor tekort/gebrek die je in slavernij en schuld houdt.

Het gebrek aan liefde zorgt voor hebzucht, omdat mensen denken de pijn van de leegte in het hart te kunnen opvullen met geld, seks of materiele dingen.

Wie lijdt aan gebrek aan liefde, aan hebzucht, is een gevaar voor zowel zichzelf als voor de ander. Liefde zorgt dat je verantwoordelijkheid neemt voor de Elke man/vrouw heeft een geweten en je geweten is je compas in LEFDEDiegenen die openbare “macht” bemannen zijn lijders ipv leiders. Ze zijn zwak want ze lijden aan innerlijke leegte en hopen dit met hebzucht en machtswaan te ledigen. Ook de leden van het volk zijn lijders want ze leiden aan gebrek aan 

Een echte leider, die leidt zijn volk ipv het volk te laten lijden