De legale wereld is een 100% onnatuurlijke schaduwwereld

die haar gemeenschap bindt met en in schuld; De legale gemeenschap bestaat enkel op papier en wordt bemand wordt door mannen en vrouwen, die vrijwillig hun natuurlijk recht inleveren; 

Mannen en vrouwen zijn natuurlijke, vrije wezens en eigendom van de schepper en daarom kunnen zij in hun natuurlijke hoedanigheid: de private capaciteit, nooit onderdeel uitmaken van de fictie: de legale wereld; Maar daar hebben de creators van de matrix vanzelfsprekend een oplossing voor bedacht: de creatie van rechtspersonen: natuurlijk rechtspersoon en brave burger, die kan acteren / actie ondernemen en handelen binnen de speelgrenzen van de legale papieren/digitale schaduwwereld; Mochten de mensen van het volk in eer en geweten leven zou je niks op papier moeten vastleggen; Maar ja, dat is nog een utopia;

Papieren matrix

De machtswellustelingen / cabal en co op aarde, hebben een parallelle wereld geschapen: de papieren matrix, waarmee ze de bevolking bindt aan materieel eigendom en bezit; Het enige voordeel dat de legale wereld je te bieden heeft, is dat zij dingen voor je vastleggen, waardoor jij je eigendomstitels kan bewijzen; Maar waarom zouden we hun het monopoly daarop gunnen? Waarom aanvaarden we slaafs dat er maar 1 systeem / realiteit mogelijk kan zijn? Een systeem dat gebouwd is op SCHULDEN LAST = daarom betaal je allemaal vrijwillig belastingen zodat ze hun oorlogen kunnen blijven financieren; Corona is een biologische wereldoorlog lieve mensen, die de bevolking miljarden kost + haar gezondheid, omdat een handjevol hebzuchtigen geld kunnen roven; Hun middel waarmee ze de mensheid koeioneert; Daarom hebben wij voor onze levende gemeenschap onze natural law coin (NLAWC) en privaat platfor in het leven geroepen; Waarom een eigen coin een meerwaarde is lees je hier

Eén klein feit: 

Eind maart 2020 interfereerde de Fed per dag voor 75 tot 80 miljard dollar op de financiële markten, evenveel als voordien in een maand.   bron   bron     Hoe meer ze erin pompen hoe minder waard ons “geld” wordt en hoe sneller onze schuld blijft groeien;

Economen stellen zich de vraag of er een grens hangt aan onze schulden en wanneer de luchtbel barst; Wel, ik ben nu 54jaar en als ik terugblik is mijn conclusie: ” dat er nog altijd GEEN grens is aan de BEREIDWILLIGHEID van de massa om VRIJWILLIG BELASTING te dragen en te betalen” = Dus nee, zolang het volk hen niet stopt/begrensd, gaan zij vrolijk verder met het scheppen van schuldlast en het koeioneren van het volk;

In de legale wereld ben je een ding: een fiscaal lichaam = een rechtspersoon en geen man of vrouw: natuurlijk wezen in een fysiek lichaam; De cabal vreest de frequentie verhoging op aarde en daarmee de verhoging van het bewustzijn van het collectief; En ze doen er alles aan om de mens te binden en te laten focussen op het lichaam in plaats van op de geest & roep van je ziel: de energische macht die in jou leeft; Met de spuit veranderen ze het DNA waarmee ze een middel gevonden hebben om de band met je ziel te blokkeren en daarmee de bewustzijnsverhoging onmogelijk te maken, waardoor de mens afgevlakt wordt en een soort van leeg omhulsel zal worden dat gemakkelijk te controleren blijft; Heb ik zelf tijdens healing gezien en ervaren; De spuit is een ongelooflijke misdaad tegen de mensheid; Vandaar ook de genderkolder die ze nu sterk promoten = pure focus op het lichaam en afleiding van de geest of bewustzijnsgroei; De genderkolder is een psychisch concept en geen genetisch probleem; Zie het gerust als een soort depressie; Dat heeft dokter hamer bewezen via hersenscans en kan je leren via deze opleiding; 

De legale wereld, is een schaduwwereld

die zich  bedient van haar eigen taaltje: legalese, waarbij ze woorden uit de spreektaal gebruikt en een andere betekenis toekent; In de spreektaal en dagelijkse realiteit definieeren wij een lichaam, als een menselijke of dierlijke  fysieke vorm die leeft of gestorven is; De legale wereld wordt bemand door mannen en vrouwen, die hun natuurlijk recht afgestaan hebben en fungeren binnen de legale wereld als rechtspersoon; Een rechtspersoon is een legale titel die bepaalt welke gunsten (recht) je binnen de legale gemeenschap geniet en het masker waarachter de man/vrouw schuil gaat;  Binnen de legale gemeenschap is een lichaam ALTIJD een dood ding = een financiele waarde op papier, binnen de één of andere balans of staat; 

  • Persona (Lat.): het masker dat de speler op toneel gebruikt [Webster’s 1828 Dictionary] 
  • Persoon: Een man beschouwd volgens de rang die hij in de samenleving bekleedt, met alle rechten waarop de plaats die hij bekleedt hem recht geeft, en de daaraan verbonden plichten. [1 Bouv. Inst. Nee. 137.] 
  • Legale  fictie: geloven of aannemen, dat iets wat onwaar is, waar is. [Black´s Law 2nd Edition]
  • Een legale fictie: Een aanname, dat iets dat onwaar of niet bestaand is waar of bestaand is. [Oran’s Dictionary of the Law, West Group, 1999]

Enkel wie zich identificeert en manifesteert als rechtspersoon is een belastingsplichtige en DOOD LICHAAM; Wil je leren hoe jij je natuurlijk recht kan waarborgen en hoe jij jezelf als man/vrouw in private capaciteit kan manifesteren; Investeer dan in jezelf via onze opleiding; Je zal er heel veel mee winnen want vrij zijn, om het zelf in alle rust en vertrouwen tot expressie te kunnen brengen,  is het allerbelangrijkste op aarde; Via ons gratis eboek krijg je al een voorproef en als het met je resoneert heb je de opleiding waar we je alles tot in detail aanleren;

                                                                                             de vrouw: isabelle lambrecht