Stroman versus levende mens

Stroman versus levende mens

STROMAN VERSUS LEVENDE MENS

De complot theorie is als volgt;

In 2009 werd ontdekt hoe al decennia lang via naamfraude de mens in slavernij gehouden wordt. OPPT, ontdekten de fraude met de stroman en Cestui Que Vie trust, opgezet via misbruik van jouw naam. Jouw naam is je eigendomstitel en deze werd bij je geboorte ontfutselt door de overheid.

Vanuit de vermeende verplichting (dus overheid het interpreteert dat je het vrijwillig doet) dat je je kind binnen de 7 dagen moet aangeven op het stadhuis, laten de ouders de gemeente weten, een levend geboren kind ter wereld gebracht te hebben. De gemeente, in dienst van het bedrijf de overheid, interpreteerde dit vanuit maritiem recht als “het kind aangeven” (declareren) . In ruil voor het ingeklaarde “goed : pakketje van de staat” krijgen de ouders een bewijs van registratie mee: de geboorteakte. En beseffen de ouders niet dat ze met lege handen terug huiswaarts keren. Hun kind is nu eigendom van de staat en het gezag over hun kind ligt ook bij de staat. 

Correctie isabelle: dit verhaal klopt niet: Je kind is altijd van jou, je moet echter bekwaam zijn om vanuit de realiteit in het leven te staan en de realiteit te willen belichamen.

Vertaalt naar het coronaverhaal: wil jij je kind niet laten vaccineren dan heeft de staat het recht jouw kind uit de ouderlijke macht te ontzetten omdat jij uit onwetendheid, het gezag over het kind afgestaan hebt bij de geboorte (geboorteakte).

Correctie isabelle; De legale wereld aanziet het kind als een vrucht van het huwelijk. Het huwelijk is een legaal contract, waarbij de staat idd als derde partij fungeert. Dit is het administratieve niveau; Het is aan jou om in de realiteit te staan en duidelijk te maken dat je kind de vrucht is van de vrouw en niet van het huwelijk.

Vertaalt naar arbeid en eigendommen: jouw registratie geboorteakte , is de fictieve dood van je levende mens en de geboorte van je natuurlijke rechtspersoon. Deze wordt opgezet als trustvorm (Cestui Que Vie geboortetrust). Jouw geboorteakte (waardepapier) wordt gebruikt als onderpand om van de FED een schuldobligatie (18 USC411) ter waarde van 1miljoen$ te krijgen die dan te gelde gemaakt wordt bij banken, verzekeringsmaatschappijen en verhandelt op de beurs. Hoe berekenen ze die waarde? Wel dat is gebaseerd op de vruchten van je bestaan en arbeid als levende mens. 

Correctie isabelle: de promotor van deze informatie is oa david straight, een americaan die speelt binnen common law en ook de state national promoot

Schrijfwijze naam die verwijst naar je natuurlijke persoon en geboortetrust

 Met de registratie en creatie van je administratieve alterego: je rechtspersoon, wordt je officiële naam (altijd in HOOFDLETTERS* geschreven) vastgelegd en een registratienummer (rijksregisternummer voor BE & burgerservicenummer voor NL) toegekend. De natuurlijke persoon, creatie van de staat en daarom eigendom van de staat is verschenen (niet geboren) en representeert man’s recht op eigendomstitels; Hij vervangt de levende entiteit: de man/vrouw niet. Je legt je wil en recht binnen de administratie vast via een uniek instrument: de legalisatie, officiele en publieke vastlegging van je naam. Ik zie wel dat in elke dagvaarding die ik nu al begeleidt heb, de namen heel specifiek geschreven zijn: de uitnodiging is met kleine letters waar je nog zeggenschap hebt maar de aanklacht en de uitspraak van het vonnis worden toegewezen aan je persoon: je naam telkens in kapitalen geschreven, de pion zonder zeggenschap. Dus ze maken zeer bewust een onderscheidt. 

De complotdenkers denken het volgende: aangezien alle staten en overheden firma”s zijn, zijn alle staatsburgers (onderdanen van de staat) verhandelbare goederen. Enkel rechtspersonen kunnen contracten aangaan en  deelnemen aan het economisch verkeer (kopen en verkopen); (correctie isabelle: dat is fout wij kunnen onderling perfect privaat en in eigen naam handelen, alleen als wij ons willen beroepen op een eigendomstitel binnen de openbare wereld (de administratie) dan verloopt dat via onze rechtspersoon = ons masker, deelname binnen de legale wereld.

*geboortetrust: een trust is een rechtsvorm om je vermogen te laten beheren door derden (de trustees)

* De naam van de stroman, wordt altijd in HOOFDLETTERS geschreven (black’s law 6the edition dictionary), onderdeel van de UCC 3-415.

De natuurlijke persoon draagt de titel van de mens en is een verhandelbare waarde bestaande uit het lichaam van de mens en zijn/haar energie (de arbeid die ze als volwassene zal leveren en daarmee haar bijdrage in het betalen van de belastingen). (Correctie isabelle: je kan dat geloven of je kan je aan de realiteit houden want je lichaam is van jou, je in eigen beheer geschonken door je schepper)

Het ministerie van financiën kan nu een obligatie* uitschrijven, met de geboorteakte als onderpand, ter waarde van 1 miljoen$ (vlgs bron https://i-uv.com/) en deze obligatie wordt verkocht aan verzekeringsmaatschappijen en mogelijks gekocht door de FED. Dit waardepapier wordt gebruikt als onderpand om van de FED een schuldobligatie te krijgen (18 USC411)

* Een obligatie verhandelbaar schuldbewijs in ruil voor een lening aangegaan door een overheid, een onderneming of een instelling

Hierdoor val je onder een door mensen opgezet legaal gezagsstelsel, (geen wettelijk want wet en legaal zijn 2 totaal verschillende zaken, dat leer je in onze opleiding) en geef je je goddelijke natuurlijke rechten als levend wezen op. In bijbelse zin is dat het verkopen van je ziel aan de duivel.

Maar voordat zij naar hartelust schulden over je dead body kunnen maken en frauderen uit jouw naam, eerst nog dit. Wel op het moment dat het kind 7 jaar wordt en geen enkel teken van LEVEN gegeven heeft, wordt het kind als dood op zee (lost and dead at sea) verklaart. Door de legale truuk toe te passen en je tot een goed te maken val je namelijk onder maritiem recht ipv onder de grondwet. (correctie isabelle: ik heb hier tot op vandaag geen harde bewijzen voor gevonden dd 3/10/2023)

Proficiat nu ben je als staatsburger en belastingplichtige onderhevig aan burgerregels en haar privéleges en niks meer dan een contract dat ze kunnen uitmelken. Nu kunnen ze lekker hun gang gaan en je trust omzetten in aandelen en verhandelen op de internationale beurzen. Een burger is verhandelbaar, een verdienmodel. De rest van je leven  krijg jij als werkende slaaf, een maximale belastingaanslag opgelegd, waarvan 70% wegvloeit naar de internationale beurzen om de contracten te vervullen. De Belastingdienst mag immers volgens de Belastingwet BES H.1 art. 1.4 uw lichaam belasten, waarbij de ‘bestuurder’ van een particulier, belastingplichtig ‘lichaam’ de ziel zou moeten zijn. Volgens de theorie is je ziel namelijk ‘verloren’ gegaan dankzij het derde pauselijk decreet. De Rijksoverheid/de staat is nu de ‘bestuurder’ van uw lichaam en mag het naar eigen inzicht belasten. Indien u niet aan de belastingclaims meer kunt voldoen, komt u voor de rechter. 

In deze setting is de rechter tijdelijk de administrateur/executeur of trustee  van uw geboortetrust en tevens bestuurder van uw lichaam. De rechtbank is in eerste instantie een commerciële bank, waardoor het recht krom gemaakt is. Door jou te legimiteren met je ID kaart, geeft jij consensus (instemming) aan uw status als (rechts)persoon zonder rechten (bestuursrecht). Vanaf dat moment heb jij je stem en rechten ingeleverd. Waarheid doet er niet toe want de rechter dient zich te houden aan de wet; het bestuursrecht;  (correctie isabelle: of de rechter de adm/executuur is weet ik niet maar wat wel klopt is dat je recht volgt uit je positie dus als jij je identificeert in persoon met je ID kaart dan verlies je je natuurlijk recht;Wij zien de rechter gewoon als iemand die ons recht kan waarborgen, als we hem de juiste opdracht kunnen geven)

Voor de complotliefhebbers, hieronder een filmpje dat uitlegt hoe in 1933 de stroman ten tonele verscheen en hier de andere promotor van het verhaal bibbi bacchus, en wie alert is valt de naam bacchus al op 😉 de afgod van vruchtbaarheid en extase en  wijn die vroeger vereerd werd. Dus rest me enkel om je veel plezier te wensen  😆 

warme groet, isabelle lambrecht

Woorden hun juiste betekenis toekennen.

Veel mensen spreken woorden zonder de ware betekenis van de woorden te begrijpen. En in de juridische wereld wordt juist ontzettend met woorden gespeeld.

  • een mens: man/vrouw is een levend wezen, geschapen door GOD

  • een natuurlijk persoon is een papieren identiteit, door mensen in het leven geroepen.

  • onderdaan: onderdanig, onder gezag van

  • aangeven; betekent in handen geven van, inbrengen van een goed

  • de gemeente, is een bestuurlijke eenheid, geloofsgemeenschap

  • registreren: betekent het opnemen van een goed in een register.

  • akte: betekent een ondertekend geschrift dat onderworpen is aan bepaalde vormvoorwaarden en dat bestemd is om tot bewijs te dienen. Vormvoorwaarden verwijst hier naar iets dat aan een bepaalde eis of vorm moet voldoen.

  • De “naam” is krediet (zie back’s 6the onderdeel). Hierdoor is het recht (of het gebruik) gescheiden van de titel (of de akte). Je persoon draagt de titels en jij mens: man/vrouw hebt de naakte eigendom en vruchtgebruik want god schonk je alles in bruikleen om te beheren als een goeie huisvader

Het moge duidelijk zijn dat ook al willen ze je wijsmaken dat jij niet meer beschikt over je ziel/lichaam en geest dat dit een AANNAME = vals geloof is; Jij bepaalt of je hiermee akkoord gaat of niet en dit is een PERSOONLIJKE keuze die elke mens nu mag maken.

Door |2023-10-03T15:47:27+02:00juni 7th, 2021|complottheorie|0 Reacties

Share This Story, Choose Your Platform!

Over de auteur:

Geef een reactie

Titel

Ga naar de bovenkant