Original english tekst below. Source the black law dictionary

Er is onlangs veel gepraat over de krijgswet (staat van beleg), vooral in het nieuws. Er is geen playbook voor wat we op dit moment in de VS zien gebeuren – laat de wereld maar. Dus wat is nu precies de krijgswet, wat zijn de regels, en wat kunnen we verwachten als dit gebeurt?. Technisch zijn er geen wetten die bepalen wanneer de krijgswet kan worden vastgesteld. Kan de regering massa quarantaine bevelen? ja, waarom dat lees je verder in de tekst. Wij weten al dat dit enkel geldt voor natuurlijke personen en niet voor levende personen.

Omdat het bedoeld was om gebruikt te worden in tijden van nood, laat de grondwet deze “noodsituatie” voor interpretatie. Onze grondleggers waren immers geen kristallen bollen. Ze konden de toekomst niet voorspellen, dus besloten ze de wetten niet te beperkend te maken. Dat is eerlijk van hun kant, maar het laat de meesten van ons met meer vragen dan antwoorden.

Wie verklaart de krijgswet?. De krijgswet werd nogal wat gebruikt door onze vroegste presidenten en oprichters. Omdat het wordt verondersteld te worden gebruikt in noodsituaties, zijn er niet veel regels of andere regels die bepalen wanneer het kan worden gebruikt. Maar staatssenatoren en gouverneurs kunnen de hulp van de overheid vragen om hen te helpen een te brengen

Wanneer kan de staat van beleg worden afgekondigd?
Nogmaals, de grondwet en andere wetten zijn een beetje duister over wanneer en hoe de staat van beleg kan worden afgekondigd. Zoals in: er zijn geen regels.

Wanneer de regering echter besluit in te grijpen tegen de wensen van de staat in en mensen begint vast te houden (nogmaals, tegen de wensen van de staat), is het aan het hooggerechtshof om te beslissen of dit gerechtvaardigd is. Ter herinnering: de wetgevende, uitvoerende en gerechtelijke afdelingen van de regering hebben – of worden verondersteld te hebben – gelijke zeggenschap over wat er gebeurt.

Dit betekent dat het systeem van het Hooggerechtshof inderdaad de bevelen van Trump omver kan werpen als ze het nodig achten om dat te doen.

Martial LawVooral als er onrust heerst.

“[Het land] heeft niet het recht te verwachten dat het altijd wijze en humane heersers zal hebben die oprecht gehecht zijn aan de principes van de grondwet. Slechte mannen, ambitieus van macht met haat tegen vrijheid en minachting van de wet, kunnen de plaats vullen die ooit werd ingenomen door Washington en Lincoln. ”

Ondanks wat klinkt als een veelbelovende start door de rechtbank, oordeelden ze uiteindelijk om de detentie van burgers toe te staan, omdat, zoals rechter Oliver Wendell Holmes schreef, “[een gouverneur kan beslag leggen op] de lichamen van degenen die volgens hem het herstel in de weg staan. vrede.”

En nogmaals, dit laat sommige dingen open voor interpretatie. En ook geen kleine dingen.

Dingen als ‘in de weg staan’, ‘noodgeval’ en de definitie van ‘vrede’. Er zijn geen vaste regels over wat er door een rechter zal worden beslist als we dit opnieuw zien gebeuren. Maar ter herinnering, dit is alleen toegestaan ​​in noodsituaties en eindigt nadat de rust is hersteld. In theorie.

Maar nogmaals, dit was in de 19e eeuw. En ik kan hopen – voor ons bestwil – dat sindsdien enig collectief denken is geëvolueerd.

Kan de regering de massaquarantaine wettelijk afdwingen? Kort antwoord; ja, totaal.. En het hoeft niet eens de federale overheid te zijn als je dat denkt. Elke staat heeft de bevoegdheid om dit te doen gebeuren zonder de handhaving van de regering. Hoewel het onwaarschijnlijk zou zijn dat ze dit konden bereiken zonder het leger in te zetten.

Het leger zou verplichte quarantaine kunnen afdwingen en iedereen die de wet overtrad, arresteren en vervolgen. Dat is echter altijd binnen de macht van de staat geweest en heeft niets te maken met de staat van beleg (sorry dat ik die bubbel laat barsten.)

In feite ligt het binnen de macht van de staat om elk soort quarantaineprotocol op te stellen. Hoewel de kans groter is dat ze gebruikmaken van de wetshandhavingsbronnen die ze al bij de hand hebben. Mensen houden van politieagenten en staatstroepen in plaats van de nationale garde, althans in eerste instantie. Maar het zou in elk geval duur en onbetaalbaar ingewikkeld zijn. En dus is die uitkomst super onwaarschijnlijk.

There’s been a lot of talk about martial law recently, particularly in the news. There’s no playbook for what we’re seeing happening in the US right now – never mind the world. So, what exactly is martial law, what are the rules, and what can we expect to see if this does happen?

Technically there are no laws governing when martial law can be enacted.

Since it was meant to be used during times of emergency, the constitution leaves this “emergency” up for interpretation. After all, our founding fathers were not crystal balls. They couldn’t predict the future, so they decided not to make the laws too constricting.

Which is fair on their part, but it leaves most of us with more questions than answers. Questions like…

Who Declares Martial Law?

Martial law was used quite a bit by our earliest presidents and founders. Since it’s supposed to be used in emergency situations, there aren’t a whole lot of rules regulations or otherwise governing when it can be used.

However, state Senators and Governors can request the assistance of the government to help them bring a situation under control. Which is, usually, the most ideal scenario. It generally means the majority of the population is under stress and they’re looking toward their state officials to call in the big guns.

No poorly timed pun intended, I promise.

When Was Martial Law Declared In History?

Martial law is usually declared during riots and wartime.

For instance, President Jackson deployed federal troops to Detroit in 1967 during a riot. He did so once more to Detroit amid violence during the Democratic convention in 1968. In both instances, he had the blessing of the state and cities where he was deploying troops.

Similarly, California also requested and received federal troops during the Los Angeles riots in 1992.

Right now, what we’re seeing is the states backing their citizen’s outrage while our president denies it. Though, yes, these riots can – and have – been violent, the majority of these protests are peaceful. And the peaceful protests have been met with brute force.

However, most people are under the assumption that states and cities need to give consent for the military to become involved. They don’t. Additionally, in light of all recent events, people tend to think of martial law as a scary and horrible thing.

I can appreciate that, but history can paint martial law in a more positive light as well. For example, the protection of The Little Rock 9 in Arkansas.

President Eisenhower sent the first airborne division to Little Rock, AK against the state’s vehement protest of their intervention. This was to force desegregation in schools in 1957. President Kennedy also federalized the National Guard to force integration of the University of Alabama in 1963, also with state objections.

Martial law was also declared when Pearl Harbor was bombed. Though with mixed reactions based on the protection that it offered some citizens and the human rights violations experienced by those of color. This was also done without consent of the states in most cases since it was, obviously, a pretty big deal.

When Can Martial Law Be Declared?

Again, the constitution and other laws are a bit shady about when and how martial law can be declared. As in: there aren’t any rules.

However, when the government decides to intervene against the state’s wishes, and starts to detain people (again, against state wishes) it’s up for the supreme court to decide if it’s warranted. As a reminder, the legislative, executive, and judicial branches of the government have – or are supposed to have – equal say in what happens.

This means that the Supreme Court system can, indeed, overthrow Trump’s orders if they feel it’s necessary to do so.

When Can Martial Law Be Declared?

Again, the constitution and other laws are a bit shady about when and how martial law can be declared. As in: there aren’t any rules.

However, when the government decides to intervene against the state’s wishes, and starts to detain people (again, against state wishes) it’s up for the supreme court to decide if it’s warranted. As a reminder, the legislative, executive, and judicial branches of the government have – or are supposed to have – equal say in what happens.

This means that the Supreme Court system can, indeed, overthrow Trump’s orders if they feel it’s necessary to do so.

Martial Law Throughout History

Post-Civil War there was, obviously, a lot of disagreement about what happened. There was a lot of lawbreaking, disowning of the government, riots, and just general chaos. In an 1866 decision, ex parte Milligan, the Supreme Court justices used excessive language to drive home a point about lawful detainment by our government.

Particularly when civil unrest is afoot.

“[The country] has no right to expect that it will always have wise and humane rulers, sincerely attached to the principles of the Constitution. Wicked men, ambitious of power with hatred of liberty and contempt of law, may fill the place once occupied by Washington and Lincoln.”

Despite what sounds like a promising start by the court, they ultimately ruled to allow the detention of citizens because, as Justice Oliver Wendell Holmes wrote, “[a governor may seize] the bodies of those whom he considers to stand in the way of restoring peace.”

And, again, this leaves some things open to interpretation. And not small things either.

Things like “stand in the way,” “emergency,” and the definition of “peace.” There are no hard and fast rules as to what will be ruled by a judge if we see this happen again. But, as a reminder, this is only allowed in emergency situations and ends after peace is restored. In theory.

But, again, this was in the 1800s. And I can hope – for all our sake – that some collective thinking has evolved since then.

Can The Government Legally Force Mass Quarantine?

Short answer; yeah, totally.

And it doesn’t even have to be the federal government if that’s what you’re thinking. Each state has the power to make it happen without the enforcement of the government. Though it’d be unlikely that they could accomplish it without enlisting the military.

The military could enforce mandatory quarantine and arrest and prosecute anyone who broke the law. However, that’s always been within the state’s power and has nothing to do with martial law (sorry to burst that bubble.)

In fact, it’s within the state’s power to create any sort of quarantine protocols. Though they’re more likely to use what law enforcement resources they already have handy. People like police officers and state troopers instead of the national guard, at least initially.

But in any case, it’d be expensive and prohibitively complicated. And, thus, that outcome is super unlikely.