Verdrag inzake de rechten van het kind

Bron ; http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_inzake_de_rechten_van_het_kind

Het Verdrag inzake de rechten van het kind is gebaseerd op de Universele verklaring van de rechten van de mens.

Het werd aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20-11-1989 en werd van kracht op 02-09-1990 , na ratificatie door 20 lidstaten .

Het wordt meestal het Kinderrechtenverdrag genoemd.

In het verdrag wordt onder een kind verstaan, ieder mens jonger dan 18 jaar , tenzij volgens het op het kind van toepassing zijnde recht de meerderjarigheid eerder bereikt wordt.

Deelnemende landen .

De meeste landen ondertekenden het verdrag , zij het veelal onder voorbehoud of met een interpreterende verklaring.

Belgie, Suriname en Nederland ondertekenden het op 26 januari 1990 , en ratificeerden het respectievelijk op 16 december 1991, 1 maart 1993 en 6 februari 1995.

De Nederlandse tekst verscheen in het Belgisch Staatsblad van 17 januari 1992 , dit omdat Nederland geen staat , maar formeel slechts een firma is .

Hier over later meer , onder de UCC registraties .

Onder registratie nummer ; 0001008288 , en onder de registratienaam ; “STATE OF THE NETHERLANDS ” is Nederland daar n.l. geregistreerd .

Maar wederom bedrog , de staat der nederlanden is formeel helemaal geen staat , doch slechts een firma , gelijk firma Talpa , Phillips etc. , en staat geregistreerd bij het ucc in amerika .

Het UCC is een soort wereld kamer van koophandel .

Onder registratie nummer ; 0001008288 , en onder de registratienaam ; “STATE OF THE NETHERLANDS ” is zij daar geregistreerd .

Zie ; http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&State=P7&owner=include&match=&start=320&count=40&hidefilings=0

Op pagina ;

http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0001008288&owner=include&count=40&hidefilings=0

treffen we 8 registraties als Statement of acquisition of beneficial ownership by individuals

Firma staat der nederlanden is dus “eigenaar van individuen / mensen” , c.q. mensen / slaven handel / houderij dus .

Filings

SC 13G/ADocuments[Amend]Statement of acquisition of beneficial ownership by individuals
Acc-no: 0000893750-07-000011 Size: 12 KB2007-01-10SC 13G/ADocuments[Amend]Statement of acquisition of beneficial ownership by individuals

Acc-no: 0001104659-06-074007 Size: 68 KB2006-11-13SC 13G/ADocuments[Amend]Statement of acquisition of beneficial ownership by individuals

Acc-no: 0001008288-06-000004 Size: 8 KB2006-02-10SC 13G/ADocuments[Amend]Statement of acquisition of beneficial ownership by individuals

Acc-no: 0000891836-05-000369 Size: 15 KB2005-08-22SC 13G/ADocuments[Amend]Statement of acquisition of beneficial ownership by individuals

Acc-no: 0000891836-05-000068 Size: 15 KB2005-02-03SC 13G/ADocuments[Amend]Statement of acquisition of beneficial ownership by individuals

Acc-no: 0000891836-04-000062 Size: 20 KB2004-02-12SC 13G/ADocuments[Amend]Statement of acquisition of beneficial ownership by individuals

Acc-no: 0000891836-03-000512 Size: 21 KB2003-09-09SC 13GDocumentsStatement of acquisition of beneficial ownership by individuals
Acc-no: 0000891836-03-000510 Size: 15 KB2003-09-09

Ik concludeer uit bovenstaande dus dat ik , en mijn medeburgers door de firma annex staat der nederlanden , waaronder ook uw dienst valt worden gehouden als eigendom c.q. slaven van genoemde firma / staat .

Dit is in strijd met div. wetten en regels o.a. ; De Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger 1789

Artikel 1 t/m 5

1 De mensen worden vrij en met gelijke rechten geboren en blijven dit.

Maatschappelijke verschillen kunnen slechts op het algemeen welzijn gebaseerd worden.

Het doel van iedere politieke vereniging is het behoud van de natuurlijke en onvervreemdbare rechten van de mens ; deze rechten zijn de vrijheid , het bezit , de veiligheid en het verzet tegen onderdrukking .

De oorsprong van iedere soevereiniteit ligt wezenlijk bij het volk.

Geen instantie, geen individu kan gezag uitoefenen dat daar niet uitdrukkelijk uit voortkomt .

De vrijheid bestaat daaruit , alles te kunnen doen wat een ander niet schaadt .

Zo heeft de uitoefening van de natuurlijke rechten van ieder mens alleen deze

grenzen die aan de andere leden van de maatschappij het genot verzekeren van dezelfde rechten.

Deze grenzen kunnen alleen bij wet vastgelegd worden.

5 De wet heeft slechts het recht handelingen te verbieden, die schadelijk zijn voor de maatschappij .

Alles wat niet door de wet verboden is , kan niet worden verhinderd en niemand kan gedwongen worden te doen ,

wat de wet niet verordent .

Gezien artikel 94 van de nederlandse grondwet in eenvoudig Nederlands

Het is mogelijk dat nationale wettelijke voorschriften in strijd zijn met internationale bepalingen.

Dan gaan de internationale bepalingen voor.

Wat wil de staat der nederlanden precies van u , en hoe zit het als u er onwetend in bent ?

Alles wat de nederlandse burger , of een nederlandse firma bezit is uiteindelijk eigendom van de staat .

Bij een motorvoertuig is het helemaal appeltje eitje voor ze , de nummers op de kentekenplaat die je zelf notabene moet kopen corresponderen met een document waar op alle gegevens van dat voertuig staan.

Iedereen is staatseigendom middels je geboorteakte , op het voertuig document staat op elk velletje afzonderlijk ook vermeld rijkseigendom , of eigendom van de staat der nederlanden , de rest aan naamvermelding is slechts vermeld als ‘ houderschap’.

Het leugentje wat rondverspreid word dat je als vrij mens geboren word en leeft , word graag in stand gehouden door de z.g. elite en RRRRRROVERheid , geboren als vrij mens ja maar dat is slechts maximaal 3 dagen na je geboorte .

Je ouders zijn zoals boven al werd omschreven , namelijk ook al sinds hun aangifte van geboorte op de div. gemeentehuizen ‘slaaf’ van de staat der Nederlanden , en ‘ VERPLICHT OP STRAFFE VAN’ jou bij je geboorte aan te geven aan de burgelijke stand van je geboorte gemeente .

bron