Je las hier al op de site, dat door een papieren ingreep bij onze geboorte, elke LEVENDE mens omgezet werd in en ruilmiddel.

Omdat alle systemen op aarde gedegradeerd zijn tot een VERDIENMODEL, hebben ze van de levende mens ook een verhandelbaar goed  gemaakt. Dit buiten jouw medeweten en vrije wil om en dat is wat we nu herstellen. Hierdoor val jij onder maritiem recht (= contractrecht) want enkel als levende mens kan jij je beroepen op de grondwet, mensenrechten en neurenbergcode

Alles op aarde valt of staat met jouw vrije wil en deze WAARHEID probeert de zogenaamde elite keihard te verdoezelen. Van kindsbeen aan, wordt elke mens het juist afgeleerd om zichzelf, via je vrije wil, tot ZELFexpressie te brengen.

Doe hier je aanvraag live life claim zodat jij weer als levende mens je rechten kan laten gelden

Wat zeggen de Wetboek Boeken over vrije wil?

Zonder jouw wilsverklaring (art 3.33 BW) is een persoonlijke dienstbaarheid in welke benaming dan ook niet te dulden (art. 1.1 lid 2 BW), anders wordt een onrechtmatige daad tegen jou gepleegd met recht op een schadevergoeding (art. 6.162 BW).

bron

Voor belgie zou ik het moeten opzoeken (als je het weet zet het dan maar hieronder in de commentaren, dank alvast)
—————–
ART 3.33 BW
Eerst verantwoordelijk ministerie: Veiligheid en Justitie
Geldigheidsdatum: 21 augustus 2020    Ingangsdatum: 1 juli 2016

Boek 3. Vermogensrecht in het algemeen

Titel 2. Rechtshandelingen

Artikel 33

Een rechtshandeling vereist een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard.

—————–
ART 1.1 lid 2 BW

Eerst verantwoordelijk ministerie: Veiligheid en Justitie

Geldigheidsdatum: 28 maart 2021
Ingangsdatum:5 december 2015

Boek 1. Personen- en familierecht

Titel 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

  1. Allen die zich in Nederland bevinden, zijn vrij en bevoegd tot het genot van de burgerlijke rechten.
  2. Persoonlijke dienstbaarheden, van welke aard of onder welke benaming ook, worden niet geduld
————————-
Eerst verantwoordelijk ministerie:  Veiligheid en Justitie
Geldigheidsdatum: 6 augustus 2020
Ingangsdatum: 19 juni 2015

Boek 6. Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht

Titel 3. Onrechtmatige daad

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 162
  1. Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.
  2. Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.
  3. Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Is de reden van jouw bestaan om slaaf te zijn van een op vernietiging en geld beluste zogenaamde elite?

Je bent op aarde om jezelf = je unieke frequentie, tot expressie te brengen, dat stukje god in jou waarom je op aarde bent. Dat is jouw bestaansrecht. Je bent hierop aarde om een eerbetoon aan jouw schepper te zijn ipv een valse religie of afgod te dienen = de zogenaamde elite die je verleid met alle mogelijke vormen van  materie (reclame voor onnodige luxe, voeding, cosmetica, kledij, auto, snuisterijen, reizen, juwelen,…….)

Maak wijze keuzes ipv zwakke keuzes vanuit angst voor gebrek. Blijf trouw aan jezelf (dat wat goed voelt) buig nooit voor angst of onzekerheid. Leer kijken met ogen van liefde ipv met ogen van angst of oordeel.

Levendige groet,

Isabelle Lambrecht

voortrekker van de beweging der soevereine mensen genaamd: “de Goddelijke Orde”